Bläddra

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transnationell handelsrätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Juridik
FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har…
Köp här

Isbn: 9789139019626

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transnationell handelsrätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Juridik
This book presents a framework of the most relevant rules and practices applicable to transnational trade transactions. The presentation is mainly based upon generally accepted principles as evidenced by international conventions, as well as rules and practice elaborated under the auspices of governmental and…
Köp här

Isbn: 9789139025511

Utgivningsår: 20211108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC