Bläddra

av: Christina Moell, Pierre Duras

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Tullagstiftningen är viktig för all verksamhet som involverar internationell varuhandel. Genom god kännedom om bestämmelserna och deras tillämpning kan aktörerna säkerställa att reglerna efterlevs och planera sin verksamhet så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv och med utgångspunkt…
Köp här

Isbn: 9789139115366

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen överlämnade den 6 februari 2015 sitt slutbetänkande “En ny svensk tullagstiftning” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning. Syftet är att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya…
Köp här

Isbn: 9789138242292

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med Ds:n är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Vidare föreslås…
Köp här

Isbn: 9789138249499

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC