Bläddra

av: Siv Drott Tolf, Marie Eriksson, Marie Ardström

Kategorier: Äldreomsorg Juridik Juridik och äldre Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Äldreomsorgens lagar är en bok som ger dig inom äldreomsorgen förståelse och kunskap om hur lagar, regler och förordningar kan användas rent praktiskt i arbetet. Den lättlästa texten, med exempel och diskussionsfrågor, gör det lätt att förstå lagarnas betydelse i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Ökad kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789177410287

Utgivningsår: 20171009

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Beatrice Nordebrink

Kategorier: Juridik Juridik och äldre Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Reglerna som inramar socialt utredningsarbete är omfattande och består av såväl lagar som föreskrifter. Den här boken hjälper dig att förstå hur reglerna kopplas till socialtjänstens arbete och hur de förhåller sig till varandra. Rättslig ram för…
Köp här

Isbn: 9789139116721

Utgivningsår: 20210705

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning

Kategorier: Juridik Juridik och äldre Särskilda rättsområden Socialrätt
Denna bok är en introduktion till ett nytt och angeläget rättsområde: äldrerätt. Sverige och vår omvärld möts i dag av ett snabbt befolkningsåldrande. Detta kräver att vi identifierar områden inom juridiken som berörs av äldres rätt och därför behöver ingå i ett nytt äldrerättsligt rättsområde i ett svenskt perspektiv.…
Köp här

Isbn: 9789139115403

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik och äldre Särskilda rättsområden Socialrätt
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt. Ett av uppdragen har varit att föreslå hur kommunens äldreomsorg kan besluta om omsorg och annan service…
Köp här

Isbn: 9789138245958

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik och äldre Särskilda rättsområden Socialrätt
Förslag om inrättande av s.k. mellanboenden – en särskild boendeform för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service. Regeringen föreslår bland annat: att det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som…
Köp här

Isbn: 9789138247464

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Juridik Juridik och äldre Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Personer över 65 år drabbas precis som andra i samhället av olika typer av brott. Brott mot äldre ger ofta upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala konsekvenser. Om brottet begås av någon som den äldre känner eller är beroende av kan känslan av hjälplöshet och utsatthet vara än starkare. Sårbarheten…
Köp här

Isbn: 9789172236004

Utgivningsår: 20141203

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC