Bläddra
Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Fler får gräva i historisk mark! Presenterar en bedömning av hur ett framtida regelverk på det uppdragsarkeologiska området kan utformas för att öka konkurrensen mellan privata och offentliga aktörer. Bakgrunden är förslaget i regeringens kulturproposition 2009/10:3 om att slopa undantaget från upphandlingslagarna (LOU…
Köp här

Isbn: 9789138235386

Utgivningsår:20110301

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Konkurrens Lantbruk och primärnäringar
Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel. Det finns stora resurser av mark och vatten, forskning av god kvalitet och en stabil samhällsekonomi. En livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion är en väsentlig del i förvaltningen av landets naturresurser och en…
Köp här

Isbn: 9789138242438

Utgivningsår:20150306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Staffan Ehde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens Management och företagsledning
Statligt eller kommunalt, förening eller privata företag: alla delar samma utmaning när kunderna, väljarna och medlemmarna sviker. Vad kan de göra för att vända utvecklingen och åter bli relevanta? Genom sitt arbete som kreativ coach och filmproducent är Staffan Ehde är en av Sveriges främsta experter på…
Köp här

Isbn: 9789187905445

Utgivningsår:20160509

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av:Stefan Arora-Jonsson, Maria Blomgren, Anders Forssell, Caroline Waks

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens Management och företagsledning
Konkurrens är en viktig och vitt spridd styrform i dagens samhälle. Tillhandahållandet av allt från dagligvaror och bilar till sjukvård, skola och tv-program styrs i allt högre grad genom att utförare får konkurrera med varandra. Konkurrens har blivit en så vanlig styrform att den ofta ses som ett ”naturligt…
Köp här

Isbn: 9789144126012

Utgivningsår:20181106

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Nils Karlson, Theo Herold

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Denna studie har som syfte att analysera huruvida regleringen av den Europeiska unionens inre marknad har förändrats genom en ökad användning och omtolkning av vad som kallats sund konkurrens, eller fair competition, och om detta har skett på bekostnad av fri konkurrens inom EU:s lagstiftning och dokument från EU:s…
Köp här

Isbn: 9789180203234

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av:Roger Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Jämfört med många andra länder satsar Sverige mer resurser på högre utbildning och forskning som andel av BNP. Den statligt finansierade forskningen utförs mestadels vid universitet och högskolor, och en viktig fråga är hur offentliga forskningsmedel ska fördelas till lärosäten och forskare. Det är angeläget att de…
Köp här

Isbn: 9789189754119

Utgivningsår:20230530

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC