Bläddra

av:Efva Lilja

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dans Essäer Konst Koreografi Scenkonst och film
Koreografi är tänkandets praktiker omsatta i överlevnadsstrategier genom handling. Genom dessa handlingar stimuleras vi att tänka förbi det redan sagda, förbi det vi redan sett och trott oss veta. Så omformuleras vardagen i de alternativa bilder och händelser som kan motivera levandet. Kärlekens samtal är dans. Efva…
Köp här

Isbn: 9789172474529

Utgivningsår:20160701

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av:Efva Lilja

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dans Essäer Konst Koreografi Scenkonst och film
Choreography is thought practice converted into survival strategies through actions; actions that stimulate us to think beyond the already spoken, beyond the already seen and beyond what we think we know. This is how everyday life transposes into alternative imagery and happenings that motivate us to live on. Love’s…
Utgått

Isbn: 9789172474901

Utgivningsår:20170424

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186505639

Utgivningsår:20210213

Utgivare: MBM Förlag

Mediatyp: BC

av: Rose Eichenbaum

Kategorier: Dans Konst Koreografi Scenkonst och film
Where does the impulse to create originate? How does one cope with the highs and lows of the artist’s life? What is the choreographer’s responsibility to the dancers, the audience, the self? These are just a few of the probing questions that Rose Eichenbaum, a dancer turned photographer, asks 59 of…
Köp här

Isbn: 9781588342485

Utgivningsår:20071001

Utgivare: Smithsonian Books

Mediatyp: BC