Bläddra

av: Jörgen Qviström

Kategorier: Juridik Lagar om vatten och avlopp Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Lagen om allmänna vattentjänster ersatte Va-lagen 2007. Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. I boken beskrivs hur lagen är kopplad till annan lagstiftning. Handboken presenterar systematiskt kommuners skyldigheter på området, rättsförhållanden, drift,…
Köp här

Isbn: 9789139109488

Utgivningsår: 20080820

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar om vatten och avlopp Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Vattenförvaltningsutredningen har haft i uppdrag att bl.a. föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som uppfyller ramdirektivets krav, föreslå hur…
Köp här

Isbn: 9789138250082

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC