Bläddra

av: Ulf Jansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk
Serien består av två delar: Den levande litteraturen samt Levande texter. Den levande litteraturen är en vacker och lustfylld lärobok som väcker elevernas intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2. Levande texter är en arbetsantologi för litteraturläsning och temastudier. Den innehåller texter från antiken till…
Köp här

Isbn: 9789121211045

Utgivningsår: 20040219

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Caroline Graeske

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I flera undersökningar konstateras att svenska elever tappar mark och att läs- och fiktionsförståelsen minskar. Larmrapporterna om det ohållbara läget är många, men idéerna om vad vi ska göra och hur vi kan vända trenden är desto färre. I denna bok undersöks fiktionens funktion i didaktiska sammanhang: Varför ska…
Köp här

Isbn: 9789144102368

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk
Vad skiljer de tre fantastiska genrerna skräck, science fiction och fantasy åt? Hur har de uppkommit och hur kan man koppla klassika verk inom dessa genrer till den tid vi lever i idag? Detta engagerade och spännande läromedel sätter in de populära genrerna i ett sammanhang, bjuder på intressanta textutdrag och…
Köp här

Isbn: 9789144138497

Utgivningsår: 20210616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Biografier och litteraturvetenskap Genusvetenskap Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
Hur tuff måste man vara? Och var hittar man de tjejiga pojkarna? Upprätthåller barn- och ungdomslitteraturen våra könsstereotyper? Modig och stark eller ligga lågt kan ses som ett exempel på den ökande insikten om betydelsen av att på olika sätt medvetandegöra genusrelaterade frågor kopplade till skolan, och framför…
Köp här

Isbn: 9789127110236

Utgivningsår: 20051121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB