Bläddra

av:Ulf Jansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk
Levande texter är en arbetsantologi för litteraturläsning och temastudier. Den innehåller texter från antiken till nutid och är direkt anpassad till Den levande litteraturen, som är den andra boken i serien. Levande texter presenterar ett rikt urval av det västerländska kulturarvet. Efter varje text finns uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789121211045

Utgivningsår:20040219

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Weronica Halldén, Marianne Billström, Annika Mårtensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Forskning visar på att lek och samtal är utgångspunkten för små barns lärande och leder till nya erfarenheter. I Kluriga bokens alla kapitel ges många förslag på hur man kan leka in de nya begreppen. Att barnen genom samtal och lek får nya upplevelser och erfarenheter som leder till kunskap, har vi tagit hänsyn till i…
Köp här

Isbn: 9789187011009

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Majemaförlaget

Mediatyp: BC

av:Meisang Fredmark, Tin Chau Tsui

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Med Kinesiska 1 och 2 får eleven en god start på ett nytt språk med tusenåriga traditioner.Zhongwén Haoxué Kinesiska 1 och 2 är en läromedelsserie i kinesiska för nybörjare. Den riktar sig till elever i grundskolans åk 6-9 och till gymnasieskolans Kinesiska 1–2. Böckerna passar också bra för vuxenstuderande och…
Köp här

Isbn: 9789147908363

Utgivningsår:20111027

Utgivare: Liber

Mediatyp: AC

av:Håkan Plith, Michael Eyre

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: modern (non-native) languages: language learning: grammar, vocabulary and pronunciation Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: språkinlärning Läromedel: språk
English Grammar Check Plus är avsedd för Engelska 5. Det 40-sidiga häftet består av diagnos, grammatikregler och övningar samt sluttest och facit som kopieringsunderlag. English Grammar Check Plus har på många skolor blivit basgrammatiken i åk 1. Det finns även blandade övningar på olika moment som förekommer med jämna…
Köp här

Isbn: 9789144143279

Utgivningsår:20200911

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Catarina Heringslack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Ett skrivutvecklingsmaterial för åk F-3Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial för åk F-3. Med hjälp av omväxlande uppgifter arbetar eleverna med meningsbyggnad, berättelser, ordförråd, stavning och språklära.Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial för åk F-3. Med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789147101610

Utgivningsår:20110218

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Birgit Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. I de senare böckerna tränar eleverna olika lässtrategier i enlighet med Lgr11.Redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. I de senare böckerna tränar…
Köp här

Isbn: 9789147102471

Utgivningsår:20120201

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Caroline Graeske

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I flera undersökningar konstateras att svenska elever tappar mark och att läs- och fiktionsförståelsen minskar. Larmrapporterna om det ohållbara läget är många, men idéerna om vad vi ska göra och hur vi kan vända trenden är desto färre. I denna bok undersöks fiktionens funktion i didaktiska sammanhang: Varför ska…
Köp här

Isbn: 9789144102368

Utgivningsår:20150706

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Rosie Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Lärarhandledningen innehåller tips på lämpliga böcker att läsa och roliga sånger som passar till temat. Varje kapitel inleds med utdrag ur läroplanen följt av pedagogiska tips. Under rubriken Aktiviteter ges många förslag på övningar och lekar som inspirerar och förstärker inlärningen. vInnan arbetet i arbetsboken…
Köp här

Isbn: 9789187011016

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Majemaförlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
I det här häftet presenterar vi en serie radio- och tv-program som på olika sätt handlar om din Rätt att uttrycka dig.
Utgått

Isbn: 9789125080111

Utgivningsår:20080801

Utgivare: Sveriges Utbildningsradio AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Biografier och litteraturvetenskap Genusvetenskap Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
Hur tuff måste man vara? Och var hittar man de tjejiga pojkarna? Upprätthåller barn- och ungdomslitteraturen våra könsstereotyper? Modig och stark eller ligga lågt kan ses som ett exempel på den ökande insikten om betydelsen av att på olika sätt medvetandegöra genusrelaterade frågor kopplade till skolan, och framför…
Köp här

Isbn: 9789127110236

Utgivningsår:20051121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Anna-Karin Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk
Vad skiljer de tre fantastiska genrerna skräck, science fiction och fantasy åt? Hur har de uppkommit och hur kan man koppla klassika verk inom dessa genrer till den tid vi lever i idag? Detta engagerade och spännande läromedel sätter in de populära genrerna i ett sammanhang, bjuder på intressanta textutdrag och…
Köp här

Isbn: 9789144138497

Utgivningsår:20210616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Ett skrivutvecklingsmaterial för åk F-3Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial för åk F-3. Med hjälp av omväxlande uppgifter arbetar eleverna med meningsbyggnad, berättelser, ordförråd, stavning och språklära.Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial för åk F-3. Med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789147101603

Utgivningsår:20100819

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Birgit Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Läsförståelse Essike innehåller enkla ljudenliga ord och ord med dubbelteckning, ck och ng-ljud. Eleverna visar att de läst och förstått genom att dra streck, ringa in, stryka över/under och skriva bokstäver. I Essike finns även övningar där eleverna skriver innehållet, ibland även med egna ord. Essike passar för barn…
Köp här

Isbn: 9789147101450

Utgivningsår:20110412

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Björn Bihl, Lillemor Arvidsson, Anna Bresche, Anna Forsberg, Marika Kjellén Simes, Åsa Liss, Karin Lundqvist, June Miliander, Teresa Norling, Christina Olin-Scheller, Pia Sundqvist, Margaretha Ullström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Vägar till språk och litteratur är den fjärde utgåvan från Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Innehållet består av ett urval av de presentationer som framfördes i juni 2009 under den så kallade CSL-dagen av forskare och studerande vid universitetet. Denna årligen återkommande…
Köp här

Isbn: 9789170632853

Utgivningsår:20091102

Utgivare: CSL

Mediatyp: BC