Bläddra

av:Jan Utbult, Pia Åhlund, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans lågstadium. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material. I serien finns: Lärarhandledning 1-3 Sångbok 1-3 Elevhäfte…
Köp här

Isbn: 9789185791897

Utgivningsår:20160905

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BE

av:Jan Utbult, Pia Åhlund, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik utarbetat för grundskolans lågstadium och reviderat till Lgr 22. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material. I serien finns: Lärarhandledning 1-3 Sångbok 1-3 Elevhäfte…
Köp här

Isbn: 9789188251558

Utgivningsår:20220620

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BE

av:Pia Åhlund, Jan Utbult

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Spela boomwhackers är ett komplett material och består av: – Lärarhandledning – Elevhäfte -Inspelningar av alla låtar i materialet på bl a Spotify och iTunes – Inspirerande filmer på YouTube Innehållet är uppdelat i två avdelningar; melodispel resp ackordspel. Dessa delar kan användas oberoende av…
Köp här

Isbn: 9789188251411

Utgivningsår:20180630

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BC

av:Pia Åhlund, Jan Utbult

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
Elevhäftet innehåller tydliga notbilder, med färgkodning som tonrören. De enkla förklaringarna gör att eleverna har möjlighet att delvis arbeta på egen hadn, speciellt som musiken till alla låtarna i boken ligger på Spotify. I Elevhäftet finns fyra stationer där eleven kan träna på det som gåtts igenom. Inspirerande…
Köp här

Isbn: 9789188251404

Utgivningsår:20180630

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BC

av:Jan Utbult, Pia Åhlund, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans lågstadium. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material. I serien finns: Lärarhandledning 1-3 Sångbok 1-3 Elevhäfte…
Köp här

Isbn: 9789185791903

Utgivningsår:20160905

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BE

av:Jan Utbult, Pia Åhlund, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans lågstadium. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material. I serien finns: Lärarhandledning 1-3 Sångbok 1-3 Elevhäfte…
Köp här

Isbn: 9789185791927

Utgivningsår:20160919

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BC

av:Jan Utbult, Pia Åhlund, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans lågstadium. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material. I serien finns: Lärarhandledning 1-3 Sångbok 1-3 Elevhäfte…
Köp här

Isbn: 9789185791910

Utgivningsår:20160905

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9790900607102

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
Virvel & Vinda bjuder på nyskrivna sånger som sätter snurr på tillvaron. Materialet riktar sig till barn i förskoleålder samt de lägre skolåren och består av ett musikhäfte med ett tillhörande nedladdningsbart musikalbum. I häftet finner du noter till alla sånger, ackordboxar för gitarr och kreativa tips. Virvla…
Köp här

Isbn: 9789198506419

Utgivningsår:20200903

Utgivare: Ensemble Yria

Mediatyp: BC

av:Jan Utbult, Pia Åhlund, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans lågstadium. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material. I serien finns: Lärarhandledning 1-3 Sångbok 1-3 Elevhäfte…
Köp här

Isbn: 9789185791934

Utgivningsår:20161014

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BC

av:Pia Åhlund, Jan Utbult, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Musik i skolan är avsett både för erfarna musiklärare och för dem som har kortare erfarenhet eller utbildning i ämnet. Med utgångspunkt i läroplanen introduceras mycket instrumentalspel, fakta, teori och gehör tidigt och på ett lustfullt och strukturerat sätt. Till materialet finns också album på Spotify eller 6…
Köp här

Isbn: 9789185791996

Utgivningsår:20160905

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BE

av:Karin Dietrichson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
Handledningen innehåller: * Teoriavsnitt om musikämnet och musikundervisning.* Förslag på hur man kan planera ett läsår.* Reflektionsfrågor och utvärdering till läraren efter lektioner och arbetsområden.* Lektionsförslag kopplat till gemensam sång och gemensamt spel.* Temaområden som FN-dagen och lucia. Lärarens…
Köp här

Isbn: 9789127461536

Utgivningsår:20221116

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Pia Åhlund, Jan Utbult, Zandra Adolfsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Musik i skolan 1-3 är avsett både för erfarna musiklärare och för dem som har kortare erfarenhet eller utbildning i ämnet. Med utgångspunkt i det centrala innehållet i Lgr22 introduceras instrumentalspel, fakta, teori och gehör tidigt och på ett lustfullt och strukturerat sätt. Till materialet finns också inspelningar…
Köp här

Isbn: 9789188251565

Utgivningsår:20220620

Utgivare: musikskolan.se

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789187631191

Utgivningsår:20040401

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

av:Cecilia Wallerstedt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Musikdidaktik i förskolan – Att utveckla barns skapande förmåga är en praktisk och konkret handbok för dig som vill göra musik till ett lärandeobjekt och inte bara ett medel för lärande om andra innehåll. Förskolan har i uppdrag att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sina möjligheter att…
Utgått

Isbn: 9789188099211

Utgivningsår:20151125

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631016

Utgivningsår:20060801

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631092

Utgivningsår:20130801

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631047

Utgivningsår:20150108

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631108

Utgivningsår:20130801

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

av:Mats E. Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Mats E Andersson, verksam som  musiklärare inom grund-skolan sedan slutet av 70-talet, beskriver musikämnet och musikundervisningens  förändring under de 40 år han varit yrkesverksam. Elevers rätt till ett aktivt musicerande utifrån sina egna förutsättningar är den drivkraft som genomsyrat hela hans lärargärning…
Köp här

Isbn: 9789163792724

Utgivningsår:20151015

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631214

Utgivningsår:20150108

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

av:Lisa Medin, Anna Medin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik
Man kan sjunga på många olika sätt ?Man kan sjunga? är mycket mer än en samling sånger. I detta sångläromedel utgår Lisa Medin ifrån att det finns några komponenter i musik som tillsammans kan bidra till att skapa en mycket fruktsam lärandemiljö. Materialet tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet i kursplanen…
Köp här

Isbn: 9789176949405

Utgivningsår:20160210

Utgivare: Isaberg förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187631115

Utgivningsår:20030801

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

av:Hillevi Torell

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Läromedel: språk
Musik bygger en bro till språkinlärning. Musik, sång, rytmiska röstinspelningar och ljudklipp skickas digitalt i samband med köp av lärarhandledningen. Svenska språket har en mångfald av vokalljud som utgör en svårighet för andraspråksinlärare. I ”Arne lagar mat – vokalsånger med svenskans långa vokaler som…
Köp här

Isbn: 9789176949979

Utgivningsår:20180730

Utgivare: Isaberg förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631122

Utgivningsår:20050801

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

av: , Åsa Ekman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: språk
“Har du tid att titta på moln? Var kommer ditt namn ifrån? Känner du att du blir lyssnad på?” Välkomna med på en musikspäckad skattjakt efter barnets rättigheter! Hitta Rätt! är ett handledningsmaterial fyllt av musik och kreativa idéer på hur vuxna tillsammans med barn kan utforska och förankra kunskaper om FN:s…
Köp här

Isbn: 9789198506402

Utgivningsår:20190406

Utgivare: Ensemble Yria

Mediatyp: BC

av:Cecilia Wallerstedt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
En praktisk och konkret handbok för dig som vill göra musik till ett lärandeobjekt och inte bara ett medel för lärande om andra innehåll. Förskolan har i uppdrag att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sina möjligheter att uttrycka sina erfarenheter genom musik. Boken ger förslag på hur…
Köp här

Isbn: 9789177413912

Utgivningsår:20230111

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Jan Utbult

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Blåsinstrument Konst Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument
Innehåll: After Rain Amazing Grace Antilopen Attack Aura Lee Bakom hästen Bandspelaren Björnen sover Blinka lilla stjärna där Blommig blues Dancer De´va´de´ Den blomstertid nu kommer Diana Discoborsten Eighth Notes En lång väg att gå Esters fest Footprints Friday Morning Funky Bubble Good News Half Note Piece Hans och…
Köp här

Isbn: 9789187631313

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187631023

Utgivningsår:20150108

Utgivare: Notposten

Mediatyp: BC