Bläddra

av:Bengt Karlsson

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Serien Konstruktion A består av två böcker, Maskinteknik och Elteknik. Böckerna är avsedda för kursen Konstruktion A på teknikprogrammet och ger eleverna bra och grundläggande kunskaper i maskinteknik och elteknik.
Köp här

Isbn: 9789127581968

Utgivningsår:20040604

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Mia Bondelind, Steffen Häggström

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hydraulik för samhällsbyggnad riktar sig främst till studenter på civil- och högskoleingenjörsprogram för väg-och vattenbyggnad, byggteknik och samhällsbyggnad men också till verksamma ingenjörer inom VA-området. Vårt samhälle är helt beroende av säker tillgång på och hantering av vatten. För att klara det krävs…
Köp här

Isbn: 9789147113446

Utgivningsår:20180427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188207081

Utgivningsår:20160620

Utgivare: Classic Motor

Mediatyp: BB

av:Åke Olofsson

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Motorer och kraftöverföring Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Miljövänlig energiutvinning ur ett komprimerat medium (ex. luft) med en ny patenterad motor.
Köp här

Isbn: 9789178197637

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Åke Olofsson

Mediatyp: BC

av:Monica Lundh

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII är en introduktion i tjänsten som maskinbefäl på mindre fartyg. Boken vänder sig i första hand till studenter på olika sjöfartsutbildningar men fungerar även som handbok ombord. Författaren är sjöingenjör och teknologie licentiat, verksam som lärare och forskare vid…
Köp här

Isbn: 9789172237803

Utgivningsår:20190822

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Maskinteknik Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyl 09 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. Har samma indelning som AMA VVS & Kyl 09 som nu är utgivet i ett samlat dokument. I boken beskrivs hur man använder AMA VVS & Kyl 09 med råd och anvisningar (RA 09) när man gör en beskrivning.
Köp här

Isbn: 9789173333948

Utgivningsår:20100312

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163751882

Utgivningsår:19870701

Utgivare: TA-Driftteknik

Mediatyp: BC