Bläddra

av: Kjell Sollbe, Ulf Jensen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Offentliga fastigheter och egendomar Särskilda rättsområden
Kommunernas inflytande över markanvändningen kan knappast överskattas. Det kommunala planmonopolet, ansvaret för bostadsförsörjningen, kommunala anläggningar samt mark och exploatering är hörnstenar i samhällsbyggandet. Kommunala marktransaktioner beskriver de juridiska…
Köp här

Isbn: 9789139115656

Utgivningsår: 20201214

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC