Bläddra

av:Anna Smedberg Bondesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Kommunikationsvetenskap Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Kunskapen i och om grannspråket är menings­lös. Om vi bara lyckas besinna detta, ser vi samtidigt att samma grannspråk kan tjäna som medel för andra mål och meningar, som ökad språklig, litterär, kulturell medvetenhet och, inte minst, förstärkt förmåga att förundras. Däri ligger grannspråkets stora glädje och…
Köp här

Isbn: 9789170611599

Utgivningsår:20141203

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:Helene Brembeck

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Hem till McDonalds är det kanske första övergripande arbetet om McDonalds i Sverige. Helene Brembeck har under fyra år träffat och pratat med kunder, personal och företagsledning på McDonalds. Denna bok är resultatet av forskningsprojektet och är ett av sju delprojekt som utforskar fenomen, skeenden och platser där…
Köp här

Isbn: 9789173310581

Utgivningsår:20070321

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Staden har alltid fascinerat, som landskap och föreställningsvärld och för sina flyktiga möten mellan människor. Det här är en studie av den moderna storstaden ? med London som exempel ? av en grupp svenska etnologer. Det nya i dagens samhälle är den globala kulturens formspråk, men även de nationella och lokala…
Köp här

Isbn: 9789173746236

Utgivningsår:19990901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Tommy D Andersson, Pia Areblad, John Armbrecht, Lisa Bergman, Heléne Bäckström, Michael Eriksson, Lasse Ernst, Per Frankelius, Hans Gelter, Jennie Gelter, Christina Hjort, Rolf Hugoson, Lars Lindqvist, Katja Lindqvist, Lisbeth Lindeborg, Erica Månsson, Sven Nilsson, Tobias Nielsén, Wilhelm Skoglund, Alexander Styhre, Hans Wessblads, Stig Westerdahl

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
I boken söker 22 forskare och andra verksamma inom kultursektorn svar på frågorna: Vad har satsningarna inom kulturen lett till och hur har dessa på olika håll gestaltats? Vilka är de positiva och negativa erfarenheterna? Syftet med boken är att visa fram och analysera ett antal svenska och europeiska exempel, där…
Köp här

Isbn: 9789186203436

Utgivningsår:20100419

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC