Bläddra
Köp här

Isbn: 9789174658750

Utgivningsår: 20150504

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Ola Eriksson, Anders Haglund, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisning: offentliga finanser Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som ska gälla från och med 2019 och som ersätter tidigare redovisningslag från 1997. Den nya lagen bygger i hög grad på den tidigare lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna som gjorts i lagen är att stora delar av Rådet för kommunal…
Köp här

Isbn: 9789144128726

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: offentliga finanser
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. I denna rapport till ESO analyserar docent Olle Lundin den kommunala revisionen, dess historiska framväxt och dess funktion i nuvarande kommunalrättsliga och konstitutionella system. Analysen utmynnar i ett antal förslag till åtgärder för att förbättra revisionens funktion, bl.a. att…
Köp här

Isbn: 9789138234266

Utgivningsår: 20101014

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC