Bläddra

av:Rolf Holmquist

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skattebrott Skatter och avgifter Straffrätt och straffprocess
Den som i sina kontakter med Skatteverket lämnar ”oriktig uppgift” riskerar inte bara skattetillägg eller andra avgifter utan i de allvarligare fallen också straffpåföljd. Vad avses då med oriktig uppgift? Svaret hittar man inte i den straffrättsliga lagstiftningen…

Isbn: 9789139023241

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Karin Almgren, Börje Leidhammar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skattebrott Skatter och avgifter Straffrätt och straffprocess
Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattebetalare ska medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske. I denna tredje upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentreradframställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter…

Isbn: 9789139025696

Utgivningsår:20220519

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Börje Leidhammar, Karin Almgren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skattebrott Skatter och avgifter Straffrätt och straffprocess
Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattebetalare ska medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske. I denna andra upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift, skattetillägg och…

Isbn: 9789139015802

Utgivningsår:20160223

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Gustav Lindkvist, Carsten Lyhagen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skattebrott Straffrätt och straffprocess
Det förekommer ett stort antal skatte-respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att det i en näringsverksamhet förekommer svarta löner respektive intäkter. Intresset är stort av att lagföra individer och att beskatta dessa verksamheter liksom den enskildes rättssäkerhet och en korrekt…

Isbn: 9789139016915

Utgivningsår:20141104

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Gabriel Zucman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden Skattebrott Straffrätt och straffprocess
Skatteparadis som Schweiz, Luxemburg och Caymanöarna skadar demokratin genom att underminera det samhällskontrakt som är demokratins förutsättning. De är samtidigt viktiga kuggar i finanskapitalismen och nyttjas av många av världens rika och mäktiga.Gabriel Zucman ? verksam vid London School of Economics ? är en…

Isbn: 9789171734549

Utgivningsår:20150910

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB