Bläddra

av: Kari Ingstad

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Vårdsociologi
Sociologi för sjuksköterskor ger en introduktion till sociologiska och socialantropologiska begrepp, teorier och fenomen som är relevanta för sjuksköterskor. Genom olika exempel belyser författaren hur dessa kunskaper kan implementeras i mötet med patienter och brukare.Boken inleds med en introduktion till…
Köp här

Isbn: 9789144101125

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Vårdsociologi
Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt. Genusrelaterade, feministiska och/eller jämställdhetsfrågor är viktiga för samhället och för individer i många olika sammanhang. Men vad är egentligen…
Köp här

Isbn: 9789144115788

Utgivningsår: 20171219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Vårdsociologi
Föreslår ett statsbidrag som gör det möjligt för kommunerna att tillhandahålla även hemsjukvård som är ansluten till den somatiska slutenvården och till den psykiatriska slutenvården. Kommunerna ska dock inte kunna anställa läkare. Detta skulle sätta det fria vårdvalet ur spel.
Köp här

Isbn: 9789138236055

Utgivningsår: 20110704

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC