Bläddra
Sökresultat för Åsa Källström... Rensa filter?

av: Gunilla Dahlkild-Öhman (red.), Maria Eriksson (red.), Åsa Källström Cater (red.), Elisabeth Näsman (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Barn som upplever våld i sin familj är en utsatt grupp. Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld och vart tjugonde barn upplever våld ofta. Under senare år har det växt fram hjälpinsatser för dessa barn och forskning om behandlingsmetoder har ökat. Samtidigt finns det ett stort behov av kunskap. Hur…
Köp här

Isbn: 9789140663528

Utgivningsår: 20080905

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Källström Cater, Elisabeth Högberg Eriksson, Petra Svanbäck

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: familjen Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp
Eric och Maria har en kanin som kallas Råttan. En dag tar deras mamma med dem till kvinnohuset, dit Råttan inte kan följa med! Under tiden dom bor på kvinnohuset längtar barnen efter Råttan och fastän dom får träffa många människor som försöker hjälpa dem, så kan dom inte få Råttan tillbaka. Den här boken kan läsas…
Köp här

Isbn: 9789175774039

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Idus Förlag

Mediatyp: BB

av: Åsa Källström, Elisabeth Högberg Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: familjen Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp
Eric och Maria har en kanin som kallas Råttan. En dag tar deras mamma med dem till kvinnohuset. Men dit kan inte Råttan följa med! Den här boken är riktad till barn som är på väg att flytta in på ett kvinnohus och kan användas som utgångspunkt för samtal om de erfarenheter de delar eller inte delar med Eric och Maria.…
Köp här

Isbn: 9789189055254

Utgivningsår: 20191120

Utgivare: Idus Förlag

Mediatyp: BB

av: Åsa Källström, Kjerstin Andersson Bruck

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Forskning om och med barn kräver noggranna etiska överväganden. Den här boken handlar om några av dessa överväganden och här fördjupas diskussionen om barn och unga som forskningsdeltagare. Boken omfattar både forskningsetik i bemärkelsen reflektion över hur forskning tar hänsyn till och skyddar deltagarna, och…
Köp här

Isbn: 9789140686251

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Maria Eriksson (red.), Åsa Källström Cater (red.), Elisabet Näsman (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Barn som upplever våld i sin familj är en utsatt grupp. Under senare år har hjälpinsatser för denna grupp vuxit fram, men mer kunskap behövs fortfarande bland professionella som arbetar med barn. Barn ska kunna känna sig delaktiga i alla beslut som rör dem, samtidigt som vuxna ansvarar för att barn inte far illa. Hur…
Köp här

Isbn: 9789140688798

Utgivningsår: 20150430

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC