Bläddra
Sökresultat för Anders Bengtsson... Rensa filter?

av: Anders Bengtsson, Jacob Östberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vilken roll spelar märken i människors konsumtion? Vad menas med att konsumenter konstruerar sin identitet med hjälp av märken? Kan det skapas gemenskaper kring märken? Finns det ett ökat motstånd mot märken? Detta är exempel på frågeställningar som diskuteras i boken. Märken spelar en allt viktigare roll i människors…
Köp här

Isbn: 9789144059600

Utgivningsår: 20110201

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Dragu Atanasiu, Anders Bengtsson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789144110790

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roger Wikström, Staffan Wikell, Vibeke Sylten, Rolf Strömberg, Stefan Rubenson, Leif Persson, Gabriel Michanek, Joakim Kruse, Bjarne Karlsson, Lars Holmgård, Anders Bengtsson

Karnov – Miljöbalken innehåller kommentarer till miljöbalken (1998:808) och lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Förutom…
Köp här

Isbn: 9789176103609

Utgivningsår: 20091119

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

av: Jacob Östberg, Anders Bengtsson, Benjamin Julien Hartmann

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Varumärken
Vilken roll spelar märken i människors konsumtion? Vad menas med att konsumenter konstruerar sin identitet med hjälp av märken? Kan det skapas gemenskaper kring märken? Finns det ett ökat motstånd mot märken? Detta är exempel på frågeställningar som diskuteras i boken. Den klassiska brand managementlitteraturen…
Köp här

Isbn: 9789144108599

Utgivningsår: 20180629

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Bengtsson, Mats Desaix

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken förklarar den grundläggande matematiken och dess begrepp och kalkyler på ett tydligt, detaljerat och nytt sätt. Mycket av den tysta kunskap som finns inom matematiken, och som är väsentlig för att kunna räkna på ett kvalitetssäkrat sätt, framhävs. Boken avslöjar räknandets yrkeshemligheter för studenterna och är…
Köp här

Isbn: 9789144121093

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ahlund, Anders Bengtsson, Micael Ernstell, Eva-Lena Karlsson, Martin Olin, Carl-Johan Olsson

Köp här

Isbn: 9789171008404

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BC

av: Lovisa Bergdahl, Heidi Hansson, Alexa Robertson, Anders Bengtsson, Karin Bengtsson, Birgitte Malm, Olle Bälter, Jonas Almqvist, Anki Dellnäs

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En vanlig uppfattning är att utbildningskvaliteten vid liberal arts college i USA är mycket svår att överträffa. Många av studenterna lyckas bra i arbetslivet, och fler studenter än vid andra typer av lärosäten går vidare till forskarstudier. Vad är det som skapar denna framgång? Liberal arts education är en…
Köp här

Isbn: 9789144070865

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anders Bengtsson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Sagan om Trollet MuffTrollet Muff har magiska krafter, han kan bli nästan så stor eller liten som han vill. Muff kan göra guld, han kan prata med nästan alla djur och Muff är snäll och vill alla varelser väl.Boken har verklighetsbakgrund utom i de fall där sagan tar över. Alla naturhändelser som skildrats har hänt i…
Köp här

Isbn: 9789174659252

Utgivningsår: 20150707

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Tobias Regnell, Henrik Ystén, Anders Bengtsson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Fotbollens bästa sidor rymmer de roligaste, skarpaste och mest tänkvärda reportagen från fotbollsmagasinet Offsides första tio år. Här berättar svenska ikoner som Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson, Stefan Schwarz och Glenn Hysén öppnare än någon annanstans om sin fotboll och sina liv. Här tas läsaren med på…
Köp här

Isbn: 9789185279111

Utgivningsår: 20100916

Utgivare: Offside / Filter

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185445295

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

av: Anders Bengtsson, Victorine Hancock

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
The contributors to this volume come from researchers working within different disciplines and different language departments of Stockholm University. They work not only on modern languages, but also on classic ones. What is the nature of humour in language? That was the question we asked ourselves and our colleagues.…
Köp här

Isbn: 9789186071561

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC