Bläddra
Sökresultat för Anders Björnsson... Rensa filter?

av: Kurdo Baksi, Håkan A Bengtsson, Bengt Berg, Magnus Bergh, Anders Björnsson, Anders Carlberg, Göran Greider, Barbro Hedvall, Lena Josefsson, Carin Jämtin, Karl-Gunnar Lidström, Åsa Linderborg, Åsa Moberg, Nalin Pekgul, Conny Pettersson, Susanna Popova, Eva Schöld, Kurt Stern, Eric Sundström, Carl Tham, Karl-Petter Thorwaldsson, Tomas Wennström, Ebba Witt-Brattström, Hans-Erik Östlund

Denna bok handlar om folkbildningens utmaningar och möjligheter under de närmaste åren. Ett antal personer med tankar om både nuet och framtiden har från skilda utgångspunkter redovisat sina iakttagelser och uppslag. De har svarat på en fråga som lite förenklat kan formuleras så här: Vad får du lust att skriva när du…
Köp här

Isbn: 9789172240438

Utgivningsår: 20070410

Utgivare: Hjalmarson & Högberg

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Musik
Anders Björnssons nya bok, När man inte hunsar, består av trettiofem korta essäer om musik. Boken tillkom under det första corona­halvåret 2020. Under karantänen på landsbygden fanns ingen flygel att slå sig ned vid, det blev inga besök på konsert­lokaler och operahus. Däremot kom många musikupplevelser upp till ytan,…
Köp här

Isbn: 9789187393631

Utgivningsår: 20210322

Utgivare: Celanders förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Under 600 år, från 1300-talet och framåt, hade osmanerna inflytande över europeisk politik. Osmanerna har tillhört samma kulturkrets som vi, därför har vi del i samma kulturarv. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789171509710

Utgivningsår: 20041117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Leopold, Eva Ström, Anders Bojs, Disa Lundgren, Hans Holmberg, Per Rydén, Lena Andersson, Anders Björnsson, Sigurd Rothstein, Sverker Oredsson, Ivo Holmqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Gustaf Hellström var mycket mångsidig och det finns många aspekter att lägga på hans livsverk. Som utrikeskorrespondent och skönlitterär författare i fruktbar förening verkade han mitt i sin tid. Hellström speglade den internationella arenan för den svenska allmänheten, allt sedan han i januari 1907 gick ombord på…
Köp här

Isbn: 9789173533065

Utgivningsår: 20090623

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson, Gunnar Broberg, Charlotta Brylla, Carina Burman, Charlotte Christensen-Nugues, David Dunér, Ingrid Elam, Jonas Hansson, Thomas Kaiserfeld, Laura Kolbe, Bo Lindberg, Elisabeth Mansén, Merete Mazzarella, Svante Nordin, Sven Widmalm, Hanna Östholm

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789187896903

Utgivningsår: 20080214

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172033955

Utgivningsår: 20010901

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Efter tre år återkommer Anders Björnsson med ännu en tänkebok. Den har samma struktur och karaktär som den första samlingen fåradingar, Mosaiker.Dessa notisartade nedslag tar form i reporterblocket. De gör inte, som aforismen, anspråk på att vara minnesvärda. De har inte poemets skimrande slutenhet. De kretsar kring…
Köp här

Isbn: 9789173534079

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Patrik Engellau, Magnus Henrekson, Anders Björnsson, Enkvis

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Övergången från ett universitet där en mindre del av varje årskull studerade, till dagens massuniversitet som tar emot över hälften av varje årskull har medfört att kvaliteten på många utbildningar är låg. Studenterna lägger i en del fall inte mer än tio timmar i veckan för att klara av vad som definieras som…
Köp här

Isbn: 9789188033017

Utgivningsår: 20150309

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av: Karin Johannesson, Yvonne Hirdman, Anders Björnsson, Janerik Gidlund, Jan Beskow, Agneta Emanuelsson-Blanck, Kristina Engwall, Rolf Torstendahl, Marie Clark Nelson, Birgitta Larsson, Ingemar Lind, Birgitta Meurling, Anne-Marie Morhed, Hans Norman, John Roger, Stefanie von Schnurbein, Sölvi Sogner

Kategorier: Historia och arkeologi
I juni 2006 går professor Ann-Sofie Ohlander i pension. I det sammanhanget uppmärksammas hennes insatser genom en Vänbok, som innehåller artiklar kring teman och forskningsfält som engagerat henne: genushistoria, emigration, familjehistoria, barns villkor och rättigheter, och vårdhistoria. Ann-Sofie Ohlander tillhör…
Köp här

Isbn: 9789172240179

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I dessa prosadikter har Anders Björnsson samlat sinnesstämningar och tankefragment som rymmer både det mycket privata och det mycket politiska.
Köp här

Isbn: 9789173537216

Utgivningsår: 20141125

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige har halkat efter ekonomiskt i välfärdsligan under de senaste tre decennierna, det visar de flesta jämförelser med konkurrentnationerna. Men landet befinner sig också i en politisk kris – partistaten har uttömt sina resurser, anonyma ämbetsmän blir politiker och misslyckade politiker blir ämbetsmän,…
Köp här

Isbn: 9789189660809

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Carl Bildt, Anders Björnsson, Kirsten Brogaard, Ingvar Carlsson, Bengt Göransson, Ann-Cathrine Haglund, Håkan Hagwall, Bengt Jacobsson, Arne Jarrick, Bengt Emil Johnson, Ingmar Karlsson, Håkan Lindgren, Ebba Lindsö, Sture Linnér, Peter Luthersson, Lars Lönnroth, Thorsten Nybom, Susanna Popova, Marie-Louise Samuelsson, Bengt Wadensjö, Anders Wejryd, Gunnar Wetterberg, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Under sin tid på Svenska Dagbladet tyckte Mats Svegfors om att ordna seminarieövningar i olika ämnen. De kunde vara utdragna över flera dagar och de kunde vara blixtsnabba korridorsamtal. Han är en sällsynthet i vårt offentliga liv – en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger…
Köp här

Isbn: 9789172240759

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kungen på Carl Larssons kända monumentalmålning Midvinterblot, som numera hänger på Nationalmuseum i Stockholm, offras för en god sak – för rika skördar, för fred i landet. Många människooffer har motiverats med sådana framtidsförhoppningar. Sociala framsteg är ofta blodbesudlade. Vår egen tid har mycket liten…
Köp här

Isbn: 9789189660977

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson

SACO är den yngsta av våra fackliga centralorganisationer och också den enda som fortsätter att växa i medlemsantal. År 2006 blev SACO:s kvinnliga medlemmar fler än de manliga. På så sätt speglar SACO:s utveckling hela det svenska samhällets inte minst den kvinnliga frammarschen bland de högutbildade yrkesgrupperna.…
Köp här

Isbn: 9789173310871

Utgivningsår: 20071011

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson, Björn Rombach, Beata Agrell, Åsa Arping, Stefan Bohman, Anna Cregård, Eva Fjellander, Anders Hammarlund, Anna Hedlin, Lars Karlsson, Rolf Lind, Johan Lundberg, Per Lundin, Lennart J. Lundqvist, Stellan Malmer, Anna Nyberg, Östen Ohlsson, Ulf Persson, Johanna Schiratzki, Karin Svedberg Helgesson, Anna Maria Ursing

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I den här boken fokuserar vi på offentliganställda civila tjänstemän, sådana som verkar inom statlig och kommunal förvaltning. Men alltså inte i krigsmakten. Även så är detta en minst sagt bred kategori som fokus. Man får tänka sig att tjänstemannen, av valfritt kön eller inte, är en person eller en funktion som står…
Köp här

Isbn: 9789173591195

Utgivningsår: 20171027

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Den här boken har två författare: en skribent och en tecknare. De uttrycker sig på olika språk men de har funnit varandra vid flera av livets korsvägar. Texten består av fåradingar, ibland ett enda ord, som rymmer erfarenhet, klokhet, konstateranden och provokationer. Bilderna är teckningar som ibland illustrerar,…
Köp här

Isbn: 9789173312103

Utgivningsår: 20090116

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson, Björn Rombach

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vår tid, liksom alla andra tider, har sina tecken. För att väcka tankar och något ändra blickens riktning resonerar akademiker med olika humanistiska och samhällsvetenskapliga hemvister kring: artefakter, berättelsen, certifieringsivern, diskurs, evidensbehovet, förtroendejakt, genmanipulering, humanism, imitation,…
Köp här

Isbn: 9789173590068

Utgivningsår: 20070831

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I tjugo korta essäer går Anders Björnsson på jakt efter formande upplevelser under de första efterkrigsdecennierna. Det blir något av en självundersökning där den politiska tankekraften utsätts för hårdgranskning. Här finns ingenting av avbön, snarare handlar det om en fördröjd självständighetsförklaring. Anders…
Köp här

Isbn: 9789173314336

Utgivningsår: 20110825

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Joseph Roths författarskap infaller mellan två världskrig. Han deltar som frivillig i det första och hinner dö några månader innan det andra bryter ut. Krigets konsekvenser för människor som ska leva när det är över är ett viktigt tema i hans böcker. Utsattheten i de nya stater som uppstod efter 1918 löper som en röd…
Köp här

Isbn: 9789175042718

Utgivningsår: 20140909

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Anders Björnsson, publicist och historiker, har under decennier varit verksam på många fält inom flera litterära och intellektuella genrer: som vetenskapsjournalist, essäist, forskare, översättare, polemiker. I sina nu utgivna politiska journaler försöker han fixera det svenska samhällets rörelseriktning, utifrån sin…
Köp här

Isbn: 9789170401169

Utgivningsår: 20131115

Utgivare: CKM Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Publicisten och historikern Anders Björnsson skriver här insiktsfullt om humanistiska värderingar, otro och vetenskap, om Weber och den kaotiska människan, om staden som mötesplats. Han skriver om lärdom och historiens roll. Om filosofer och skönlitterära författare, historiker och samhällsvetare. Humanismen,…
Köp här

Isbn: 9789173317863

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185703067

Utgivningsår: 20070605

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Alm, Anders Björnsson, Max Engman, Torkel Jansson, Klas Nyberg, Eva Silvén, Matti Similä, Maria Sjöberg, Birgitta Svensson, Charles Westin, Ann-Catrin Östman

Kategorier: Historia och arkeologi
Med freden i Fredrikshamn 1809 förlorade Sverige Finland som blev ett ryskt storfurstendöme. I anslutning till tvåhundraårsminnet av freden utkom en rad böcker om kriget 18081809 och om dess följdverkningar. Uppfattningarna går isär. Innebar rikssprängningen en förlust för båda parter, eller var den början på något…
Köp här

Isbn: 9789171085450

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173531566

Utgivningsår: 20070403

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185767502

Utgivningsår: 20091217

Utgivare: Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171230379

Utgivningsår: 19931201

Utgivare: Hägglunds förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björnsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Stockholms innerstad omgestaltades i vågor under 1900-talet. Kommers och kontorisering skördade många offer: på Nedre Norrmalm, med paradgator från stormaktstiden, sparades få anrika hus. De Geerska palatset på Västra Trädgårdsgatan 13 motstod dock rivningsraseriet. Sedan 1942 är det Republiken Finlands residens …
Köp här

Isbn: 9789173532969

Utgivningsår: 20091009

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Anders Björnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
En krönika över vår samtid i form av minnesresor, ögonblicksupplevelser, yttre händelser som konfronteras med textläsning. De flesta krönikorna är mycket korta, texterna till synes oavslutade. Här finns också längre utdrag ur arbetsjournaler, bland annat om konsten att översätta Theodor Fontane. I en argumenterande…
Köp här

Isbn: 9789187393297

Utgivningsår: 20150924

Utgivare: Celanders förlag

Mediatyp: BC