Bläddra
Sökresultat för Anders Burman... Rensa filter?

av: Magnus Blomgren, Anders Burman, Sandra Grahn, Staffan I. Lindberg, Anna Lührman, Erland Mårald, Malin Rönnblom, Josefin Rönnbäck

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Demokrati är ingen självklarhet. Idén om demokrati i betydelsen folkstyre går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos. Samtidigt har det under demokratins hela historia…
Köp här

Isbn: 9789173272810

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Burman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Anders Burman är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Pedagogikens idéhistoria Uppfostringsidéer och bildningsideal under 25OO år Pedagogikens idéhistoria skildrar de dominerande uppfostrings­­idéerna och bildningsidealen från antikens Grekland till vår egen samtid. Även om svaren har varierat genom…
Köp här

Isbn: 9789144109831

Utgivningsår: 20190515

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Köp här

Isbn: 9789197724791

Utgivningsår: 20090903

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Erika Alm, Maria Bexelius, Henrik Bohlin, Anders Burman, Victoria Fareld, Rasmus Fleischer, Dan Karlholm, Shamal Kaveh, Pia Lasker, Lena Lennerhed, Katarina Leppänen, Mikela Lundahl, Sharon Rider, Magnus Rodell, Fredrik Svenaeus

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi tolka vår samtid? Vad utmärks den egentligen av? Vilken betydelse har det förflutna för den tid i vilken vi lever? Sådana övergripande frågor har inga enkla svar. Vår samtid är alltför heterogen, komplex och motsägelsefull för att kunna fångas in med några sammanfattande begrepp eller någon enkel…
Köp här

Isbn: 9789171735157

Utgivningsår: 20171025

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Jon Viklund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Carl Jonas Love Almqvists omfattande författarskap rymmer inte bara klassiska romaner som Drottningens juvelsmycke, Amorina och Det går an utan också lärda avhandlingar, religiösa traktater, pedagogiska småskrifter och politiska pamfletter. Reflektioner över den svenska fattigdomens betydelse och demokratins…
Köp här

Isbn: 9789170612763

Utgivningsår: 20181128

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Burman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Finns det idag skäl att tala om bildningens återkomst? Ja, mycket tyder på det. Det står i alla fall klart att bildningsbegreppet på senare år återigen har börjat åberopas och diskuteras i många sammanhang, inte minst i samband med företeelser som faktaresistens, populism och postdemokrati. Bildningens fria…
Köp här

Isbn: 9789171735355

Utgivningsår: 20180425

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Lovisa Bergdahl, Donald Broady, Anders Burman, Niklas Eriksson, Bernt Gustavsson, Shamal Kaveh, Sven-Eric Liedman, Mats Myrstener, Johanna Ringarp, Kerstin Rydbeck, Inga Sanner, Christer Skoglund, Per Sundgren, Erik Tängerstad

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad betyder bildning idag? Hur kan ett politiskt och pedagogiskt radikalt bildningsbegrepp formuleras i dagens globaliserade värld? Vilken roll kan bildning spela i ett utbildningsväsende som i allt högre grad utmärks av målstyrning och det kortsiktigt nyttoinriktade? Det är angelägna frågor som saknar enkla svar. Men…
Köp här

Isbn: 9789171733863

Utgivningsår: 20121008

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Burman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogikens idéhistoria skildrar de dominerande uppfostrings­idéerna och bildningsidealen från antikens Grekland till vår egen samtid. Även om svaren har varierat genom historien är det i hög grad samma frågor – om synen på barn, utbildning, kunskap och lärande – som diskuteras i dag som på Platons och Aristoteles…
Köp här

Isbn: 9789144077765

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Burman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Det allmänna missnöjet över den kapitalistiska samhällsordningen tycks idag vara större än på länge. Hur kan det då komma sig att vänstern – trots sin rika intellektuella tradition – inte lyckas utmana den rådande nyliberala hegemonin med trovärdiga alternativa idéer och visioner? Flykten från Hegel närmar sig den…
Köp här

Isbn: 9789188203151

Utgivningsår: 20160910

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173894715

Utgivningsår: 20141029

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Lena Lennerhed

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
En antologi om tretton texter av tretton skribenter med idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Från nyliberalism till new age, nationalism till abortdebatt, genomgående ges vi en rik och komplex bild av dessa båda decennier och dessutom intressanta perspektiv på olika problem och frågeställningar vi ännu…
Köp här

Isbn: 9789173899284

Utgivningsår: 20110315

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Maria Bexelius, Ulrika Björk, Anders Burman, Victoria Fareld, Stefan Jonsson, Shamal Kaveh, Cecilia Sjöholm, Gustav Strandberg, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197859875

Utgivningsår: 20110712

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fortsättning och radikalisering av dess självkritik? Lyotards idé om ett…
Köp här

Isbn: 9789186883362

Utgivningsår: 20161228

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Anders Burman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Det är främst för romanerna vi minns honom, men Carl Jonas Love Almqvist var också känd som en inflytelserik inte sällan obekväm journalist och opinionsbildare. Anders Burman tar i “Politik i sak” ett samlat grepp på Almqvists samhällstänkande. Och fram träder bilden av en på många sätt fortfarande…
Köp här

Isbn: 9789171397447

Utgivningsår: 20051101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186883003

Utgivningsår: 20110921

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC