Bläddra
Sökresultat för Ann S. Pihlgren... Rensa filter?

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Läsa, skriva och räkna i förskolan förklarar hur du kan utveckla lärandet hos alla barn. Du som arbetar i förskolan får bland annat hjälp med att: planera undervisningen på ett sätt som utvecklar barns förmågor välja arbetsformer som stärker barns lust att lära utvärdera att undervisningen verkligen resulterar i…
Köp här

Isbn: 9789127823990

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den enskilda förskollärarens sätt att agera i vardagen påverkas av de teorier om undervisning och lärande hen arbetar utifrån. Genom att synliggöra de teoretiska utgångspunkterna blir det lättare att göra medvetna val av arbetssätt som stödjer och stärker lärandet hos barnen. I Undervisning i förskolan presenteras de…
Köp här

Isbn: 9789127818392

Utgivningsår: 20171015

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Fanny Gunnarsson, Pia Hjertström, Anette Klang-Jensen, Ann S. Pihlgren

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Två områden är viktiga i lärandet: kunskaper och en stark positiv lärandeidentitet. Svensk skolkontext har av tradition lagt fokus på kunskapsmålen, medan lärandeidentiteten ofta behandlats i särskilda lektioner eller aktiviteter som skett separat från övrig undervisning. Den här boken riktar in sig på det andra…
Köp här

Isbn: 9789144135540

Utgivningsår: 20200921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Demokratifostran är det mest centrala området i läroplanens värdegrund. Trots det visar forskning och utvärderingar att det i praktiken är klent med elevdemokratin i svensk skola. I den här boken hittar läsaren nycklar till goda arbetssätt som erbjuder många praktiska metoder samt en genomgång av bakomliggande teorier…
Köp här

Isbn: 9789144075990

Utgivningsår: 20120323

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den här boken ger med sitt konkreta material läsaren verktyg för att kollegialt skapa tillgängligt lärande – socialt, fysiskt och pedagogiskt i förskolans utbildning.Förskolans lärmiljö behöver anpassas för att alla barn ska få tillgång till den undervisning de har rätt till. För att göra det behöver vi observera…
Köp här

Isbn: 9789177412748

Utgivningsår: 20210812

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla strukturerade och målstyrda arbetsformer för planering, utvärdering och kvalitetsuppföljning. Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur fritidshemmets personal och ledning kan ta sig an detta nya didaktiska uppdrag. Boken…
Köp här

Isbn: 9789144111179

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Ett professionellt yrkesspråk är en viktig ingrediens i all yrkesutövning, inte minst inom akademiska yrken som exempelvis förskollärare. Genom de professionella begreppen kan förskollärare och personal analysera och gemensamt reflektera över samt utveckla företeelser i förskolan utifrån beprövad erfarenhet och…
Köp här

Isbn: 9789144141893

Utgivningsår: 20201001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det sokratiska samtalet ger barn och ungdomar en unik möjlighet att utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande, sin förmåga att värdera och göra kloka val, att göra sin röst hörd och att samarbeta konstruktivt med andra. De sokratiska samtalen hör hemma i en humanistisk tradition, där allas möjlighet att delta aktivt…
Köp här

Isbn: 9789144054858

Utgivningsår: 20151118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren, Gudrun Schön Johansson, Anneli Hippinen, Lena Holmberg, Hans Fröman, Per Olof Johansson, Rosie Jacobsson, Malin Rohlin, Anneli Vossman Strömberg, Eva Kane, Stuart Lester, Karin Aronsson, Lars Lindström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter bidrar med kunskap från forskning och…
Köp här

Isbn: 9789144068954

Utgivningsår: 20110330

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Fritidshemmets verksamhet är under stark förändring, med nya styrdokument och ett förändrat lärandeuppdrag som på ett tydligare sätt inlemmar fritidshemmen i utbildningssystemet. Leda fritidshemmet ger skolledare de nödvändiga redskap som krävs för att leda och styra fritidshemmet. Med utgångspunkt i forskning och med…
Köp här

Isbn: 9789144122007

Utgivningsår: 20180508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur gör ämnesläraren för att undervisa och planera för tänkande och kreativitet? Hur kan elever lära sig gott tänkande i klassrummet, och hur kan systematiskt tänkande användas för att utveckla lärandet? Kritiskt värderande och kreativt tänkande räknas till de viktigaste framtidskompetenserna och framhålls i läroplanen…
Köp här

Isbn: 9789147105441

Utgivningsår: 20130808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC