Bläddra
Sökresultat för Anna Modigh... Rensa filter?

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Med hjälp av frågorna i Boksamtalskortleken kan eleverna samtala om och redovisa böcker som de har läst. Frågorna kan användas till vilken bok som helst. Eleverna kan ha läst samma bok eller olika böcker.
Köp här

Isbn: 9789152319963

Utgivningsår:20121031

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BZ

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) språkutvecklande interaktionsövningar 2) texttyperna som affischer 3) kort med skrivtips till de olika texttyperna 4) skrivutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen och består av…
Köp här

Isbn: 9789152339312

Utgivningsår:20160324

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152302392

Utgivningsår:20110615

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Annika Löthagen, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Denna nyreviderade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Boken vänder sig till pedagoger…
Köp här

Isbn: 9789173828505

Utgivningsår:20120520

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I textsamlingen till ZickZack Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Dessa är grupperade tematiskt, till exempel Medeltiden,…
Köp här

Isbn: 9789152309599

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse, och på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan. Läsförståelsefrågorna tränar…
Köp här

Isbn: 9789152309605

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152302415

Utgivningsår:20100407

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I textsamlingen till ZickZack Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Dessa är grupperade tematiskt, till exempel Medeltiden,…
Köp här

Isbn: 9789152309629

Utgivningsår:20130814

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152309568

Utgivningsår:20120827

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse, och på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan. Läsförståelsefrågorna tränar…
Köp här

Isbn: 9789152309636

Utgivningsår:20130826

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever. Materialet består av tre rum – Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa,…
Köp här

Isbn: 9789152302408

Utgivningsår:20111201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse, och på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan. Läsförståelsefrågorna tränar…
Köp här

Isbn: 9789152355596

Utgivningsår:20180501

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Framgång i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det presenteras metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i aktuell andraspråksforskning. I denna studiehandledning omsätter författarna teorin i praktiken. Framgång i praktiken är…
Köp här

Isbn: 9789173828499

Utgivningsår:20100901

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152312292

Utgivningsår:20130110

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152312322

Utgivningsår:20140922

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) lässtrategierna som affischer och kort 2) språkutvecklande interaktionsövningar 3) läsutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen men går även att kompletteringsköpa separat.
Köp här

Isbn: 9789152339022

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152304082

Utgivningsår:20101022

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Till varje text i textsamlingen finns övningar i övningsboken. Här får eleverna kunskap om texter och språk samt tillfälle att utveckla sin språkliga förmåga på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt. De får: 1) bygga upp förförståelse för textens syfte, innehåll och/eller språk 2) fördjupa sin läsförståelse – på,…
Köp här

Isbn: 9789152357590

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I lärarhandledningen visar författarna vad man kan göra före, under och efter läsningen för att stödja, utmana och utveckla elevernas läsförmåga. Lärarhandledningen innehåller: 1) instruktioner till arbetet med texterna i textsamlingen och övningarna i elevboken 2) genomgång av olika läsförståelsestrategier 3) förslag…
Köp här

Isbn: 9789152309650

Utgivningsår:20121015

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) lässtrategierna som affischer och kort 2) språkutvecklande interaktionsövningar 3) läsutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen men går även att kompletteringsköpa separat.
Köp här

Isbn: 9789152339046

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen är ”navet” kring vilken du bygger din undervisning. Den inspirerar och stöttar, så att du på ett medvetet och konsekvent sätt kan bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i både svenska och svenska som andraspråk. Den underlättar din vardag när du ska planera, undervisa, stötta, utmana,…
Köp här

Isbn: 9789152357637

Utgivningsår:20220301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter, både skönlitteratur och sakprosa. Texterna är tematiskt ordnade – sex teman per årskurs. I årskurs 4 är det följande teman: 1) ”Dagar man minns” 2) ”Djur med kultur, eller hur?” 3) ”Spöken som gastar och gastar som spökar” 4) ”Livet på och utanför nätet” 5) ”Att…
Köp här

Isbn: 9789152357699

Utgivningsår:20220301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I lärarhandledningen visar författarna vad man kan göra före, under och efter läsningen för att stödja, utmana och utveckla elevernas läsförmåga. Lärarhandledningen innehåller: 1) instruktioner till arbetet med texterna i textsamlingen och övningarna i elevboken 2) genomgång av olika läsförståelsestrategier 3) förslag…
Köp här

Isbn: 9789152302422

Utgivningsår:20110930

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lärarhandledningen är ”navet” kring vilken du bygger din undervisning. Den inspirerar och stöttar, så att du på ett medvetet och konsekvent sätt kan bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i både svenska och svenska som andraspråk. Den underlättar din vardag när du ska planera, undervisa, stötta, utmana,…
Köp här

Isbn: 9789152358436

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152352489

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter, både skönlitteratur och sakprosa. Texterna är tematiskt ordnade – sex teman per årskurs. I årskurs 5 är det följande teman: 1) ”Inte rätt men rätt kul” 2) ”Att handskas med hästkrafter” 3) ”Att söka och att finna” 4) ”Mot okänt mål mot sin vilja” 5) ”Otursliv,…
Köp här

Isbn: 9789152357583

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Till varje text i textsamlingen finns övningar i övningsboken. Här får eleverna kunskap om texter och språk samt tillfälle att utveckla sin språkliga förmåga på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt. De får: bygga upp förförståelse för textens syfte, innehåll och/eller språk fördjupa sin läsförståelse – på,…
Köp här

Isbn: 9789152357613

Utgivningsår:20230810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Är det första gången du köper något av ZickZacks lärarmaterial? Köp i så fall Lärarpaketen. Då får du med både lärarhandledning, bilagor/kopieringsunderlag samt ljudfiler.
Köp här

Isbn: 9789152354407

Utgivningsår:20180601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) lässtrategierna som affischer och kort 2) språkutvecklande interaktionsövningar 3) läsutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen men går även att kompletteringsköpa separat.
Köp här

Isbn: 9789152339039

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter, både skönlitteratur och sakprosa. Texterna är tematiskt ordnade – sex teman per årskurs. I årskurs 6 är det följande teman: Med skräckblandad förtjusning Kärlek eller vänskap eller både och Portaler till andra världar En värld värd att värna Barns villkor och…
Köp här

Isbn: 9789152358504

Utgivningsår:20230620

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman, Annika Löthagen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152355220

Utgivningsår:20180201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152324424

Utgivningsår:20131002

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Charlotte Ribbing

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack 4 Läsrummet Digital (lärarlicens) är ett digitalt alternativ till den tryckta lärarhandledningen och finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den tryckta lärarhandledningen, i de tryckta elevböckerna (textsamlingen och övningsboken) samt i facit finns i den digitala lärarlicensen. Till varje…
Köp här

Isbn: 9789152358405

Utgivningsår:20221104

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning samt en nedladdningsbar ljudfil (mp3) och en nedladdningsbara bilagor (pdf).
Köp här

Isbn: 9789152354384

Utgivningsår:20180614

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack 4 Läsrummet Digital (elevlicens) är ett interaktivt läromedel som finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i de tryckta elevböckerna (textsamlingen och övningsboken) finns i den digitala elevlicensen, men är här anpassat till det digitala mediets möjligheter. Till varje avsnitt finns ljudfiler…
Köp här

Isbn: 9789152360255

Utgivningsår:20221104

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning samt en nedladdningsbar ljudfil (mp3) och en nedladdningsbara bilagor (pdf).
Köp här

Isbn: 9789152354391

Utgivningsår:20180601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Språk och lingvistik
Slutsåld. Ny upplaga finns, se ISBN 9789173828635. ”Framgång genom språket” är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. ”Framgång genom språket” vänder sig till pedagoger i årskurs…
Köp här

Isbn: 9789173828352

Utgivningsår:20081201

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, Karin Lönnqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ljudfilerna innehåller inlästa texter till ZickZack 4 Läsrummet Textsamling, version 2 och består av nedladdningsbara mp3-filer. OBS! Ljudet ingår i ZickZack 4 Läsrummet Digital, men går alltså även att kompletteringsköpa separat.
Köp här

Isbn: 9789152365229

Utgivningsår:20221220

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ljudfilerna innehåller inlästa texter till ZickZack 4 Läsrummet Textsamling och består av nedladdningsbara mp3-filer. Från början fanns ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen men går även att kompletteringsköpa separat.
Köp här

Isbn: 9789152338995

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152312285

Utgivningsår:20120305

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA