Bläddra
Sökresultat för Annamaria Zettermark... Rensa filter?

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3. What’s up? 3 har utformats efter det centrala innehållet i Lgr 11 och stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar.…
Köp här

Isbn: 9789152304266

Utgivningsår:20110301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Alla texter, talövningar, hörövningar och sånger finns i Lärarens ljudfiler. Elevens ljudfiler är desamma som lärarens, förutom…
Köp här

Isbn: 9789152332887

Utgivningsår:20150925

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I lärarhandledningarna till What’s up? 3 hänvisas det till dvd/interaktiv skrivtavla/digitalt material. Det materialet finns numera under namnet What’s up? 3 Filmer och sånger och innehåller animationer av bland annat sångerna.
Köp här

Isbn: 9789152346211

Utgivningsår:20161130

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

What’s up? F-2 är ett lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren F-2. Workbook är ett tillägg till lärarhandledningen och består av roliga och kreativa övningar med många bilder. Alla temaord, ramsor, sånger och hörövningar finns i Lärarens ljudfiler.
Köp här

Isbn: 9789162296018

Utgivningsår:20100121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik
What’s up? F-2 är ett lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren F-2. Lärarhandledningen ger dig en tydlig arbetsgång, är lätt att använda och förenklar din planering. När eleverna arbetar med de olika temaområdena sker deras inlärning genom att de lyssnar, leker,…
Köp här

Isbn: 9789162296025

Utgivningsår:20100331

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Alla temaord, ramsor och sånger finns på Lärarens ljudfiler. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. 
Köp här

Isbn: 9789152332870

Utgivningsår:20160701

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152325742

Utgivningsår:20130829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är…
Köp här

Isbn: 9789152352519

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   What’s up? 3 har utformats efter det centrala innehållet i Lgr11 och stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar.…
Köp här

Isbn: 9789152304273

Utgivningsår:20110613

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3. I lärarhandledningarna till What’s up? F-2 hänvisas det till diverse digitalt material. Det materialet finns numera under…
Köp här

Isbn: 9789152346204

Utgivningsår:20161130

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789152303610

Utgivningsår:20110518

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Köp här

Isbn: 9789152303627

Utgivningsår:20120403

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Lärarhandledningen innehåller kapitelkommentarer och har en tydlig arbetsgång. Där finns många extrauppgifter i form av…
Köp här

Isbn: 9789152304280

Utgivningsår:20110815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152325735

Utgivningsår:20130829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA