Bläddra
Sökresultat för Annika Berg... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188168405

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Annika Berg

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Besvärliga människor är möjligen ett evigt problem. Vem som ansetts som besvärlig har däremot varierat över tid. Hur omgivningen har valt att definiera och handskas med besvärligheten har varierat ännu mer.   I mellankrigstidens Sverige fungerade den psykiatriska diagnosen psykopati som ett kontroversiellt men…
Köp här

Isbn: 9789170612619

Utgivningsår: 20181211

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Annika Berg, Åsa Bergenheim, Maria Björk, Maja Bondestam, Hilde Bondevik, Motzi Eklöf, Tony Gustafsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Solveig Jülich, Lena Lennerhed, Ulrika Nilsson, Jan Eric Olsén, David Thorsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser
Köp här

Isbn: 9789157805706

Utgivningsår: 20101217

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Annika Berg-Frykholm

Citat ur recensioner: Det är sällan man ser så genomarbetade och lyhörda intervjuer med bildskapare.Läs boken av ren nyfikenhet. Men den kan, och borde, användas som grund när framtida kulturpolitik diskuteras. BODIL JUGGAS, ARBETARBLADET Inspirerande bok. Varje intervju är unik och varje konstnär har fått sin egen…
Köp här

Isbn: 9789163749506

Utgivningsår: 20140501

Utgivare: Bokförlaget Bergsäker

Mediatyp: BB

av: Eva Gothlin, Cecilia Rosengren, Christine Quarfood, Elisabeth Mansén, Sven-Eric Liedman, Ingrid Holmquist, Ronny Ambjörnsson, Annika Berg

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad vet vi om vänskap mellan könen, idag och genom historien? Varför är den vänskapen så lite utforskad? Könsöverskridande vänskap sätter fokus på vänskapen mellan könen ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vi presenterar ett antal “vänskapspar”, kvinnor och män som har haft långvariga vänrelationer präglade av…
Köp här

Isbn: 9789170610974

Utgivningsår: 20111004

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Berg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Genom åska är en spänningsroman, ett relationsdrama med ett stänk av ond, bråd död. En verklighetsförankrad skildring av en familj där en av dem har ett djupt alkoholmissbruk och står på randen till galenskap. Interaktionen, psykologin familjemedlemmarna emellan går som en röd tråd genom berättelsen och med tät…
Köp här

Isbn: 9789176831540

Utgivningsår: 20151217

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av: Roddy Nilsson, Maria Vallström, Annika Berg, Katarina Bernhards, Marie Clark Nelson, Viktor Englund, Renée Frangeur, Staffan Förhammar, Lars Garpenberg, Karin Johannisson, Cecilia Riving, Frida Wikström

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kriminalvård och straff Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom…
Köp här

Isbn: 9789188168412

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Urban Lundberg, Mattias Tydén, Annika Berg

Kategorier: Bistånd och räddningsaktioner Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Sverige var ett föregångsland när det gäller internationellt bistånd. Idag attackeras den traditionella biståndspolitiken från olika fronter, både i Sverige och internationellt. Men vad är den historiska bakgrunden till dessa debatter? En svindlande uppgift Sverige och biståndet 1945 1975 utspelar sig i glappet mellan…
Köp här

Isbn: 9789177750888

Utgivningsår: 20210520

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

av: Annika Berg-Frykholm, Sebastian Johans

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här

Isbn: 9789151947945

Utgivningsår: 20200922

Utgivare: Bokförlaget Bergsäker

Mediatyp: BB

av: Annika Berg, Martin Ericsson, Anders Ahlbäck, Jonathan Josefsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad, Bengt Sandin, Fia Sundevall

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
För hundra år sedan lyckades arbetarrörelsen och kvinnorörelsen driva igenom sina krav på allmän rösträtt i Sverige. I första världskrigets slutskede gav högern — skrämda av revolutionära krafter i Ryssland och Västeuropa — till slut upp sitt motstånd mot demokratiseringen och 1921 hölls det första valet…
Köp här

Isbn: 9789170613470

Utgivningsår: 20210909

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB