Bläddra
Sökresultat för Annika Helander... Rensa filter?

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en…
Köp här

Isbn: 9789174347043

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR/GERS). På svenska! 2 består av: – lärobok med mp3-cd (eller ljud på…
Köp här

Isbn: 9789174347029

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av…
Köp här

Isbn: 9789174345766

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Läroboken texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidningen. Vi får följa journalisternas arbete från intervju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bl.a., notiser, korta faktatexter, små serierutor,…
Köp här

Isbn: 9789174346121

Utgivningsår: 20070801

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av…
Köp här

Isbn: 9789174347135

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Isbn: 9789174346381

Utgivningsår: 20100904

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala.Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som…
Köp här

Isbn: 9789174347012

Utgivningsår: 20190325

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174344622

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läroboken texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidningen. Vi får följa journalisternas arbete från intervju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bl.a., notiser, korta faktatexter, små serierutor,…
Köp här

Isbn: 9789174347005

Utgivningsår: 20170331

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR/GERS). På svenska! 2 består av: – lärobok – övningsbok med facit –…
Köp här

Isbn: 9789174347630

Utgivningsår: 20200904

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789174346718

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: AC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala.Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som…
Köp här

Isbn: 9789174347661

Utgivningsår: 20200904

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På svenska! 1 lärarhandledning består av en tryckt del och ett kompletterande kopieringsunderlag i pdf-format. Den tryckta delen av lärarhandledningen innehåller: – författarnas pedagogiska tips – en genomgång av läromedlet med utgångspunkt i lärobokens innehåll – lektionsplaneringar för både A1- och A2-kurser –…
Köp här

Isbn: 9789174347951

Utgivningsår: 20210803

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BE

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala.Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som…
Köp här

Isbn: 9789174346138

Utgivningsår: 20070801

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På svenska! 2 lärarhandledning består av en tryckt del och ett kompletterande kopieringsunderlag i pdf-format. Den tryckta delen av lärarhandledningen innehåller: – författarnas pedagogiska tips – en genomgång av läromedlet med utgångspunkt i lärobokens innehåll – lektionsplaneringar för både B1- och B1+-kurser –…
Köp här

Isbn: 9789174347968

Utgivningsår: 20210803

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BE

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174344615

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Caroline Arcini, Annika Helander

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Där Gärstadverket i Linköping idag finns, låg tidigare en av våra största gravplatser från äldre järnålder. Här har människor under 600 åt samlats för att ta ett sista farväl av sina nära. Med sten och jord markerade familjen sin gravplats för evinnerlig tid. Denna tvärvetenskapliga studie presenterar de demografiska…
Köp här

Isbn: 9789198390148

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BB

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Läromedlet kan även vara lämpligt i andra typer av…
Köp här

Isbn: 9789174347517

Utgivningsår: 20190930

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av…
Köp här

Isbn: 9789174346268

Utgivningsår: 20121201

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av…
Köp här

Isbn: 9789174347524

Utgivningsår: 20191105

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR/GERS). På svenska! 2 består av: – lärobok – övningsbok med facit –…
Köp här

Isbn: 9789174347623

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en…
Köp här

Isbn: 9789174347647

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läroboken texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidningen. Vi får följa journalisternas arbete från intervju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bl.a., notiser, korta faktatexter, små serierutor,…
Köp här

Isbn: 9789174347654

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Köp här

Isbn: 9789174344233

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR/GERS). På svenska! 2 består av: – lärobok med mp3-cd (eller på…
Köp här

Isbn: 9789174347036

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Läromedlet kan även vara lämpligt i andra typer av…
Köp här

Isbn: 9789174347609

Utgivningsår: 20200904

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174344790

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: 00