Bläddra
Sökresultat för Bo Stråth... Rensa filter?

av: Bo Stråth

Kategorier: Historia och arkeologi
Tiden från 1830 till 1920 präglades av tron på att framtiden kunde gestaltas genom skapande politik och ekonomiska framsteg. Men framtidstron innebar inte att perioden var en lång raksträcka till det demokratiska genombrottet 1920. Motsättningarna var tidvis starka och flera olika framtidsscenarier tävlade med varandra…
Köp här

Isbn: 9789113024424

Utgivningsår: 20120323

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Bo Stråth

Unionen mellan Sverige och Norge har i historieskrivningen ofta skildrats på ett sätt där 1905 var förprogrammerat 1814. Stiliseringen har likt ett grekiskt ödesdrama skapat hjältar, antihjältar och skurkar. Avsikten med boken är varken att skapa nya hjältar, skurkar och antihjältar eller att ge definitiva svar på de…
Köp här

Isbn: 9789157804563

Utgivningsår: 20050607

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Bo Stråth

Mellan två fonder handlar om LO och den svenska modellen. Den svenska modellen var inget som fanns given eller plötsligt uppstod ut trettiotalskrisen. Det var mycket mer en samhällsorganisation som gradvis växte fram under politiska motsättningar och som ständigt utmanades från höger till vänster. Hur den formades…
Köp här

Isbn: 9789189044135

Utgivningsår: 19010101

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av: Mats Hallenberg, Jan Lionel Sellberg, Bo Stråth

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Tidigmodern militärhistoria
Westfaliska freden år 1648 är ett av den europeiska och svenska historiens mest välkända årtal. Slutet på trettioåriga kriget och de fördrag som beseglade uppgörelsen har tolkats, framförallt inom statsvetenskapen, som början på den moderna eran inom internationell politik och som ett dramatiskt brott mot det…
Köp här

Isbn: 9789185509287

Utgivningsår: 20091105

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Synne Corell, Gudmundur Halfdanarson, Henrik Meinander, Mirja Österberg, Uffe Østergård, Johan Östling, Henrik Stenius, Bo Stråth

Kategorier: Historia och arkeologi
»Sammantaget är Nordic Narratives of the Second World War en viktig bok, som en introduktion till de nordiska ländernas historiska berättelser om andra världskriget. Boken inbjuder till en stimulerande diskussion.« H-Soz-u-Kult »Nordic Narratives of the Second World War is a solid starting point for those outside the…
Köp här

Isbn: 9789185509492

Utgivningsår: 20110506

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB