Bläddra
Sökresultat för Bo Svensson... Rensa filter?

av:Anna Schneider Jacobsson, Bo Svensson

Kategorier: Blåljus-yrken Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Kriminalteknik Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig…
Köp här

Isbn: 9789151108728

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och…
Köp här

Isbn: 9789177370925

Utgivningsår:20191217

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Bolagsskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagensom kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring,…
Köp här

Isbn: 9789139116165

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186191009

Utgivningsår:20090401

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334174

Utgivningsår:20101004

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139112600

Utgivningsår:20121112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139107668

Utgivningsår:20091117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och…
Köp här

Isbn: 9789177371885

Utgivningsår:20220801

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335836

Utgivningsår:20130201

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186191573

Utgivningsår:20120223

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BB

av:Anna Schneider Jacobsson, Bo Svensson

Kategorier: Blåljus-yrken Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Kriminalteknik Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig…
Köp här

Isbn: 9789151109367

Utgivningsår:20230110

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kent Löfgren, Kerstin FagerbergFagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen ochskatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöteroch vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser.Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samtföreträdaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139114963

Utgivningsår:20161115

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Bo Svensson, Hans Lanevik, Christer Johansson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bygghandlingar 90, Del 4, Redovisning av Hus ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt, som till form och konstruktion ska motsvara ställda eller underförstådda funktionella och estetiska krav. Rekommendationerna avser i första hand kompletta handlingar, tillrättalagda…
Köp här

Isbn: 9789171627926

Utgivningsår:20101006

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE