Bläddra
Sökresultat för Brodow Produktion... Rensa filter?

av: Bengt Brodow

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Träd, vilda blommor och växter
Den här boken behandlar i text och bild drygt åttio svenska växter, kända och mindre kända. Varje växt presenterar sig själv på ett charmfullt sätt. För varje växt finns även en faktaruta som beskriver bland annat var växten finns, växtsätt och folkliga föreställningar om växten.
Köp här

Isbn: 9789176115664

Utgivningsår: 20160306

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Tankarna i den här boken presenteras som “korta texter”. Någon annan genrebeteckning kan jag inte komma på. Texterna är varken dikter, aforismer eller berättelser, bara tankar och uppslag som kommit för mig när jag sysslat med annat. En författare i gången tid hade kanske kallat texterna för “tankespån”.
Köp här

Isbn: 9789176113561

Utgivningsår: 20151209

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Detta är den tredje boken i en serie med korta texter. Naturen spelar en stor roll i texterna, liksom tankar om vår plats i universum och människans utveckling på jorden. Texterna är varken dikter, aforismer eller berättelser, bara tankar och uppslag som kommit för mig när jag sysslat med annat. En författare i gången…
Köp här

Isbn: 9789176117873

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Fragment av ett levnadslopp: Ett liv som alla andras – men kanske ändå inte…
Köp här

Isbn: 9789177734826

Utgivningsår: 20180331

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Ett fält av Kerstin Ekmans intresse har inte blivit tillräckligt uppmärksammat: hennes fackmannamässiga kunskaper om naturen och hennes förmåga att ge kunskapen litterär gestalt. Den här lilla skriften vill lyfta fram naturen som motiv för hennes diktning.
Köp här

Isbn: 9789177731269

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Hur skiljer sig olika litterära genrer åt? Hur betydelsefulla är genremarkörerna? Varför har romaner om brott blivit så populära? Kan man beskriva kriterier för en välskriven och angelägen bok på ett precist och objektivt sätt? Detta är frågor som behandlas genom att analysera nio moderna nordiska polisromaner.
Köp här

Isbn: 9789177732891

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En gammal mans tankar och synsätt på livet och existentiella frågor tas upp i denna bok och presenteras i kortare texter.
Köp här

Isbn: 9789178190782

Utgivningsår: 20190317

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
En gammal mans tankar och synsätt på livet och existentiella frågor tas upp i denna bok och presenteras i kortare texter.
Köp här

Isbn: 9789178191482

Utgivningsår: 20190428

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Tankarna i den här boken presenteras som “korta texter”. Någon annan genrebeteckning kan jag inte komma på. Texterna är varken dikter, aforismer eller berättelser, bara tankar och uppslag som kommit för mig när jag sysslat med annat. En författare i gången tid hade kanske kallat texterna för “tankespån”.
Köp här

Isbn: 9789176097625

Utgivningsår: 20151118

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Religiösa romaner Skönlitteratur
"Herre, vad har du velat med våra liv?" Så frågar en grupp bibliska gestalter när de i dödsriket väntar på den yttersta domen. Här berättar några av dem sina erfarenheter av gudomliga ingripanden.
Köp här

Isbn: 9789176115459

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC