Bläddra
Sökresultat för Cai Svensson... Rensa filter?

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Den här boken handlar om människansexistentiella vandring under stjärnhimlen. Vi har nu färdats två decennier in i det nya millenniet. Var 1900-talet ett exceptionellt krigiskt och blodbesudlat århundrade, så har det nya millenniet näppeligen inletts mer hoppingivande. Krig, terror och attentat har med plågsam…
Köp här

Isbn: 9789188851390

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: GML-förlag, Elfströms Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
De korta kapitel, ”droppar”, som här serveras, har författaren publicerat på nätet mellan år 2000 och 2010. De växlar mellan högt och lågt, djupt och ytligt. Vissa bygger på mer grundlig ”research”, andra har snarare karaktären av spontana eruptioner. Merparten innehåller förhoppningsvis någon form av allmän…
Köp här

Isbn: 9789186215637

Utgivningsår: 20110215

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Cai Svenssons förra diktsamling, Den seendes dag, utkom 2010. Den utgjorde författarens debut som poet. Nu följs den av Den till hösten invigde, som fördjupar debutsamlingens reman och motiv. Skapandet och livets annalkande höst som en fruktbar skördetid träder i…
Köp här

Isbn: 9789186215897

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: GML Förlag

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Den kringskurna himlen. Anteckningar 2009-2012 består inte endast av aforismer i mer kvalificerad bemärkelse utan även av allmänna tankar, idéer, infall och kommentarer till möten med människor och böcker. Allmänna tids- och kulturkritiska reflektioner får samsas med ett mer specifikt ifrågasättande av naiv positivism,…
Köp här

Isbn: 9789187247095

Utgivningsår: 20120810

Utgivare: GML Förlag

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Av Cai Svensson har tidigare utgivits: Obeträddheter. Aforismer 2009 (vulkan.se) Sorgmantelns skugga. Haikudikter 2010 (gml.se) Den seendes dag. Dikter 2010 (gml.se) Gift dig aldrig med en lärare. Dr Cais droppar 2011 (gml.se) Den till hösten invigde. Dikter 2012 (gml.se) Den kringskurna himlen. Anteckningar 2009-2012.…
Köp här

Isbn: 9789187247965

Utgivningsår: 20150415

Utgivare: GML-förlag, GML Print on Demand AB

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
“Med min bok ‘Nog var det så’ vill jag få alla att värna om sina minnesfragment.” Cai Svensson har i tidigare verk utnyttjat fragmentet som medel i såväl lyrik som aforistik. I “Nog var det så” har han utforskat sin barndom i Linköping med samma metod och även skrivit mer…
Köp här

Isbn: 9789188173683

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: GML-förlag, Elfströms Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Cai Svensson är född och uppvuxen i Linköping. Han är fil dr och lektor. Tidigare har han publicerat böcker om sin barndom och sin verksamhet som lärare. Bilderna i den här boken har tillkommit under en fyrtioårsperiod från 1978 till 2018. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de senaste två decennierna. Motiven har…
Köp här

Isbn: 9789177854265

Utgivningsår: 20181122

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Cai Svensson

Den här aforismboken är inspirerad av G.C. Lichtenbergs (1742-1799) metod att föra s.k. “kladdböcker”. Personligen har jag fört kladdbok i drygt 20 år. Somt har bearbetats och publicerats i andra sammanhang, men merparten har förblivit dolt i skrivbordslådan, såsom avsikten är enligt Lichtenberg. Mina…
Köp här

Isbn: 9789163353819

Utgivningsår: 20091013

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Fotografi Konst
Boken “I Linköping. Människor, miljöer, mysterier” presenterar 100 foton från författarens strövtåg i hemstadens kvarter. Han har velat fånga livet och tidsandan som råder på gator och torg. Bilderna har tillkommit under en fyrtioårsperiod från slutet av 1970-talet och fram till idag. Tyngdpunkten i urvalet…
Köp här

Isbn: 9789178510146

Utgivningsår: 20190308

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Jan Einarsson, Åke Pettersson, Bo Sundblad, Gunilla Dahlberg, Ingvar Lundberg, Kent Larsson, Jan Anward, Cai Svensson, Birgita Allard-Sundblad, Solveig Hammarbäck, Lars-Gunnar Andersson, Kerstin Nauclér, Gun Malmgren, Lars-Göran Malmgren, Tor Hultman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om hur barn utvecklas språkligt under skolåren, som skribenter, läsare, talare, lyssnare. Många av kapitlen berör sambandet mellan språk och intellektuell mognad eller utreder hur den språkliga förmågan hänger ihop med attityder till eget och andras språk. Boken är skriven för alla som intresserar…
Köp här

Isbn: 9789144296814

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Vad är hemligheten? Hur är det möjligt att jobba i över 40 år som lärare utan att tappa glöden och arbetsglädjen? Som ung lärarstudent hade jag verkligen velat ta del av den här typen av hågkomster från lärarlivet, säger Cai Svensson. Det skulle definitivt ha gjort mig bättre förberedd för ett liv bakom katedern.…
Köp här

Isbn: 9789188851055

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: GML-förlag, Elfströms Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Minns du ditt 60-tal? Författaren Cai Svensson vill inspirera dig att skriva ner dina egna minnen av din ungdoms musik, mode och de batt. “Den här boken är ett kärleksbarn avlat i hängmattan. Den har skapats under rent lustfyllda omständigheter, oplanerat och utan kall beräkning.” Författaren redovisar…
Köp här

Isbn: 9789188851512

Utgivningsår: 20200120

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Jag är. I mig är detta frö, denna uppluckrade åker, detta regn, denna talrika tranors dans. I dig är jag blått hopp, jag är framtid ”Den seendes dag” är en ljus diktsamling, ett trotsigt ”trots allt” i mörkret. Författaren tar sin utgångspunkt i naturen och förmågan att begrunda och tolka sinnesintryck. Den seende…
Köp här

Isbn: 9789186215439

Utgivningsår: 20100610

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Boken Humanism 3.0 – Mellan naturalism och religion vill väcka liv i humanismen som livsåskådning genom att förslå en moderniserad variant för vår tid. Den behandlar främst hoten mot människans väl, värde och värdighet. Under de senaste decennierna har en rad avgörande historiska skeenden och händelser satt sina…
Köp här

Isbn: 9789188851543

Utgivningsår: 20200203

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Cai Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Att stavelseräkningen riskerar att gå ut över innehållet ser jag som ett mindre bekymmer. Åtminstone efter några års skrivande kommer, så att säga, form och innehåll samtidigt i skapelseögonblicket. Dessutom ligger det i kärnan av haiku- diktningen att disciplinera sig, att vara av- spänt fokuserad på skeendet för att…
Köp här

Isbn: 9789186215279

Utgivningsår: 20100422

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC