Bläddra
Sökresultat för David Edfelt... Rensa filter?

av:David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Alla barn misslyckas ibland med att sitta stilla och koncentrera sig, klara av nya situationer, kontrollera sina impulser eller förstå vad andra tänker och känner. Men vissa barn misslyckas gång på gång, trots att de försöker och vill. Inte sällan slutar det i skrik…
Köp här

Isbn: 9789127829145

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och…
Köp här

Isbn: 9789127824485

Utgivningsår:20190305

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
I Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge…
Köp här

Isbn: 9789127461635

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren, Lena W. Henrikson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I en grupp vuxenstuderande kan det finnas personer med annat modersmål än svenska, med språkliga sårbarheter eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller adhd. Handboken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning ger en bild av hur de kan uppleva sin studievardag…
Köp här

Isbn: 9789127829121

Utgivningsår:20210507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids? Hur kan pedagogen med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner anpassa…
Köp här

Isbn: 9789127827288

Utgivningsår:20200612

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:David Edfelt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de…
Köp här

Isbn: 9789172059863

Utgivningsår:20150616

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with ADHD Coping with autism / Asperger’s Coping with neurodevelopmental issues Familj och hälsa Gymnasieskolan Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar…
Köp här

Isbn: 9789127824683

Utgivningsår:20190812

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:David Edfelt

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt sätt har författaren David Edfelt placerat kunskap om hjärnan i en förskolekontext. Några av bokens teman är anknytning, socialt…
Köp här

Isbn: 9789177410201

Utgivningsår:20171120

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Bo Elvén Hejlskov, David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt…
Köp här

Isbn: 9789127822153

Utgivningsår:20170922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som…
Köp här

Isbn: 9789177411475

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ann Lindgren, David Edfelt, Kristina Camnert, Petter Leife

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Undervisning i specifika ämnen
Ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt handlar om att hela skolans personal arbetar för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar, så att undervisningen blir tillgänglig för alla – inklusive elever med nedsatta funktionsförmågor, som…
Köp här

Isbn: 9789127460355

Utgivningsår:20230421

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Malin Reuterswärd, Cajsa Jahn, David Edfelt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken får du redskap att kommunicera med alla barn i din grupp – inte minst de som av olika anledningar ofta krockar med vardagen. Här beskrivs enkla men kraftfulla metoder som underlättar samtal och är ett stöd i vardagen när du till exempel ska förklara…
Köp här

Isbn: 9789127461642

Utgivningsår:20240215

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Annelie Karlsson, Jennie Linde, Helena Molker Lovén, David Edfelt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter. Tydliggörande pedagogik handlar om att visualisera och…
Köp här

Isbn: 9789127461079

Utgivningsår:20240109

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:David Edfelt

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hjärnans utveckling i förskolan – fakta och praktiska tips för pedagoger. Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Som pedagog påverkar du denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan du bidra…
Köp här

Isbn: 9789177413943

Utgivningsår:20240117

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Alla barn misslyckas ibland med att sitta stilla och koncentrera sig, klara av nya situationer, kontrollera sina impulser eller förstå vad andra tänker och känner. Men vissa barn misslyckas gång på gång, trots att de försöker och vill. Inte sällan slutar det i skrik…
Köp här

Isbn: 9789127829152

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av:David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Alla barn misslyckas ibland med att sitta stilla och koncentrera sig, klara av nya situationer, kontrollera sina impulser eller förstå vad andra tänker och känner. Men vissa barn misslyckas gång på gång, trots att de försöker och vill. Inte sällan slutar det i skrik…
Köp här

Isbn: 9789127829169

Utgivningsår:20210211

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: AN

av:David Edfelt, Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.  Författarna tar avstamp i…
Köp här

Isbn: 9789127824140

Utgivningsår:20181130

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Ann Lindgren, David Edfelt, Inger Langetz

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Undervisning i specifika ämnen
För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden. Steg för steg leds arbetet mot en inkluderande lärmiljö i en process där du som…
Köp här

Isbn: 9789127460386

Utgivningsår:20230421

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC