Bläddra
Sökresultat för Eva Bernhardtson... Rensa filter?

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Träna till test D är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Här ingår även varierade övningar i att tala och skriva. Träna till test D är…
Köp här

Isbn: 9789152316184

Utgivningsår:20130515

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Träna till test C är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Här ingår även varierade övningar i att tala och skriva. Träna till test C är…
Köp här

Isbn: 9789152312469

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Träna till test D är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Här ingår även varierade övningar i att tala och skriva. Träna till test D är…
Köp här

Isbn: 9789152319659

Utgivningsår:20130529

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Träna till test C är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Här ingår även varierade övningar i att tala och skriva. Träna till test C är…
Köp här

Isbn: 9789152316504

Utgivningsår:20120907

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Träna till test B är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Träna till test B är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs B…
Köp här

Isbn: 9789152327999

Utgivningsår:20150317

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Träna till test B är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Träna till test B är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs B…
Köp här

Isbn: 9789152316177

Utgivningsår:20140814

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Dags för NP – sfi kurs D innehåller tre delar: 1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet. 2. Olika typer av övningar inför NP: – LÄSA – 16 övningar i läsförståelse (även att tyda…
Köp här

Isbn: 9789174348231

Utgivningsår:20220817

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
SamSpråk Hör innehåller 36 inlästa texter på tre nivåer (sfi B, C och D) med teman som vuxna och barn, boende och miljö, kläder och konsumtion, kropp och själ, kultur och samhälle, samt makt och media. SamSpråk Hör kan användas tillsammans med SamSpråk-böckerna men fungerar också fristående.
Köp här

Isbn: 9789152350492

Utgivningsår:20180312

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152303474

Utgivningsår:20100330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Språk och lingvistik
Samspråk – Start fungerar som ett första möte med det svenska språket och innehåller: • Vardagsdialoger • Personliga berättelser • Samhällsinformation • Interaktiva övningar • Funktionell grammatik • Ordlista • Självbedömning • Tips till läraren. SamSpråk – Start kan användas före SamSpråk. Den kan också…
Köp här

Isbn: 9789152353622

Utgivningsår:20180815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Språk och lingvistik
SamSpråk – LÄS är en ny textsamling som är avsedd för elever som studerar den senare delen av sfi, inom språkintroduktion och andra liknande utbildningar. I boken finns 42 väl valda textutdrag ur såväl romaner, dikter och noveller som faktatexter och biografier.Till varje text finns frågor som stöttar och utmanar…
Köp här

Isbn: 9789152357323

Utgivningsår:20191216

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen innehåller förslag på arbetsgång till textbokens alla texter och övningar, bildfrågor, metodiska tips, hörmanus till hörförståelser, cirka 100 kopieringsunderlag samt tester. I handledningen finns även utdrag ur kursplanen och kunskapskraven för sfi kurs D. Kopieringsunderlagen består av bland annat…
Köp här

Isbn: 9789152358993

Utgivningsår:20200605

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Metta Stiernstedt, Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Basläromedlet med intressanta texter, inspirerande bilder och attraktiv formgivning. SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B-C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna. I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt…
Utgått

Isbn: 9789152353028

Utgivningsår:20170928

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

Kategorier: Språk och lingvistik
SamSpråk 2 övningsbok är avsedd för sfi D och Språkintroduktion. Övningsboken tränar läsförståelse, ordförråd, symboler, fraser, statistik samt även en del grundläggande grammatik. SamSpråk 2 består av textbok med inlästa huvudtexter och nyckelord, övningsbok med övningar i läsförståelse och ordkunskap,…
Köp här

Isbn: 9789152357934

Utgivningsår:20191130

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B-C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna. I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det…
Köp här

Isbn: 9789162286774

Utgivningsår:20080903

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Språk och lingvistik
SamSpråk 1 och 2 ger eleverna tillfällen att uttrycka sig – att tala om känslor, förklara och berätta om egna erfarenheter, reflektera och göra jämförelser mellan kulturer. Det är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete.
Köp här

Isbn: 9789152331262

Utgivningsår:20180319

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen till Min mening innehåller hundratals övningar som passar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Tonvikten ligger på att eleven själv eller tillsammans med andra tar ställning till olika företeelser, reflekterar och jämför med egna erfarenheter. Övningarna är ordnade under tre rubriker –…
Köp här

Isbn: 9789174346893

Utgivningsår:20160205

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BE

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

Köp här

Isbn: 9789162286811

Utgivningsår:20081003

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Metta Stiernstedt, Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Basläromedlet med intressanta texter, inspirerande bilder och attraktiv formgivning. SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B-C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna. I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt…
Utgått

Isbn: 9789152353011

Utgivningsår:20170928

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

Kategorier: Språk och lingvistik
SamSpråk 2 är avsedd för sfi D och Språkintroduktion. SamSpråk 2 utvecklar färdigheterna att läsa, att skriva, att tala och att förstå talad svenska. Samspråk 2 tar upp relevanta och spännande teman som miljö, kultur, konsumtion, makt och media. Liksom SamSpråk 1 läggs stor vikt vid kunskaper om det svenska…
Köp här

Isbn: 9789152357781

Utgivningsår:20190830

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Skollicens med en pdf-fil av boken Dags för NP – sfi kurs C. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning. Dags för NP – sfi kurs C…
Köp här

Isbn: 9789174348330

Utgivningsår:20230614

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789152331224

Utgivningsår:20140723

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Skollicens med en pdf-fil av boken Dags för NP – sfi kurs B. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning. Dags för NP – sfi kurs B…
Köp här

Isbn: 9789174348422

Utgivningsår:20240412

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av:Metta Stiernstedt, Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Det finns också möjlighet att göra anteckningar. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. SamSpråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789152350768

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Vem har rätt till utbildning? Vad ska elever lära sig i olika årskurser? Vilket ansvar har skolan? Vad förväntas av eleverna? I den här boken får läsaren lära sig mer om hur utbildningen fungerar i Sverige, från förskoleklass till och med vuxenutbildning. Lätt om Sverige är en faktaserie om det svenska samhället. Den…
Köp här

Isbn: 9789179713874

Utgivningsår:20221010

Utgivare: Vilja förlag

Mediatyp: BB

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

Kategorier: Språk och lingvistik
Vill du ha en lärarhandledning med mängder av övningar att välja mellan? Vill du ha tips på frågor för arbete i helgrupp, smågrupper, par och enskilt? Vill du ha bildfrågor, diskussionsfrågor och fler språkutvecklande frågor? Lärarhandledningen till SamSpråk START innehåller allt detta och dessutom ordkort och korsord…
Köp här

Isbn: 9789152356357

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Dags för NP – sfi kurs C innehåller tre delar: 1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet. 2. Olika typer av övningar inför NP: – LÄSA – 20 övningar i läsförståelse (även bilder,…
Köp här

Isbn: 9789174348316

Utgivningsår:20230630

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152331217

Utgivningsår:20140723

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Skollicens med en pdf-fil av boken Dags för NP – sfi kurs D. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning. Dags för NP – sfi kurs D…
Köp här

Isbn: 9789174348347

Utgivningsår:20230614

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av:Metta Stiernstedt, Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Det finns också möjlighet att göra anteckningar. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. SamSpråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789152350775

Utgivningsår:20170831

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Dags för NP – sfi kurs B innehåller tre delar: 1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet. 2. Olika typer av övningar inför NP: – LÄSA – 24 övningar i läsförståelse (texter och…
Köp här

Isbn: 9789174348378

Utgivningsår:20240412

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

SamSpråk 2 är anpassad för sfi kurs D, motsvarande GERS B1/B1+. I boken kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det svenska samhället. Eleverna får många tillfällen att uttrycka sig genom att…
Köp här

Isbn: 9789162286750

Utgivningsår:20080630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Louise Tarras, Eva Bernhardtson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
SamSpråk 2 är avsedd för sfi D och Språkintroduktion. SamSpråk 2 utvecklar färdigheterna att läsa, att skriva, att tala och att förstå talad svenska. Samspråk 2 tar upp relevanta och spännande teman som miljö, kultur, konsumtion, makt och media. Liksom SamSpråk 1 läggs stor vikt vid kunskaper om det svenska samhället.…
Utgått

Isbn: 9789152360934

Utgivningsår:20201111

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152331248

Utgivningsår:20140723

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språkintroduktion, sfi och vuxenutbildning för nyanlända. Textboken innehåller 15 avsnitt som omfattar texter på tre nivåer – A, B och C. Boken ger därmed goda möjligheter till en individanpassad undervisning. Alla texter är inlästa. Man…
Köp här

Isbn: 9789174347906

Utgivningsår:20210305

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: EA

av:Eva Bernhardtson

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vilka högtider firar vi i Sverige? Varför firar vi och hur firar vi? Finns det något som kan ses som typiskt svenskt? Säger vi tack och står i kö mer än andra? I den här boken får läsaren veta mer om svenska seder, traditioner och oskrivna regler. Lätt om Sverige är en ny faktaserie om det svenska samhället. Den tar…
Köp här

Isbn: 9789179712303

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Vilja förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789152331255

Utgivningsår:20140723

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Eva Bernhardtson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Vad betyder egentligen jämlikhet? Vad innebär det i praktiken att Sverige ska vara ett jämlikt land enligt lag? I den här boken får läsaren på ett enkelt sätt veta mer om jämlikhet och jämställdhet. Dessutom hur synen på jämställdhet kan se ut i Sverige – i samhället, på arbetsplatsen och hemma. Lätt om Sverige är en…
Köp här

Isbn: 9789179712327

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Vilja förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174344363

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC