Bläddra
Sökresultat för Forum Idéburna organisationer med social inriktning... Rensa filter?

av: Balder Navier Sarmentero

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Boken ger personer verksamma i ideella organisationer grundläggande kunskap om mångfald och normkritik samt konkreta verktyg för att engagera fler i föreningen. Handboken riktar sig främst till föreningar som inte har så mycket förkunskaper i ämnet, och som vill sätta igång sitt inkluderingsarbete. Den innehåller…
Köp här

Isbn: 9789198177046

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Vanja Höglund

Kategorier: Diversity, inclusivity in the workplace Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Har alla samma möjligheter att engagera sig ideellt? Volontärbyrån har skapat denna guide för dig som vill ta första steget till att bli en mer tillgänglig organisation för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Guiden ger konkreta tips för ökad tillgänglighet, beskriver olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789198453409

Utgivningsår: 20190404

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Martha Middlemiss Lé Mon

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Avsevärda förändringar pågår, såväl inom välfärdssystemet som beträffande kyrkans roll i det svenska samhället idag. Förändringarna har dock skett gradvis och har därför inte alltid uppmärksammats så som de borde som potentiellt avgörande element i den förändringsprocess som pågår inom det som Filip Wijkström kallat…
Köp här

Isbn: 9789198206432

Utgivningsår: 20151214

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178191222

Utgivningsår: 20190523

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Marita Klasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Hur kan ideella organisationer ännu bättre ta tillvara på människors engagemang? Denna bok tar upp allt från rekrytering och introduktion av frivilliga till hur du kan utveckla och stimulera engagemang. Personliga berättelser varvas med teori kring frivillighet och konkreta tips och råd. Handboken ger dig verktyg och…
Köp här

Isbn: 9780000009784

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Den samverkansform som inom välfärdsområdet seglat upp som ett alternativ till såväl upphandling som konkurrensutsättning och kommersialisering är Idéburet offentligt partnerskap (IOP), en modell som Forum – för idéburna organisationer med social inriktning utvecklade 2010. Istället för att begränsa…
Köp här

Isbn: 9789198206449

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Emelie Edin, Anna Snell

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern 2019. Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi…
Köp här

Isbn: 9789198453423

Utgivningsår: 20190704

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Martin Karlsson, Erik Lundberg

Kategorier: Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
De politiska partierna i Sverige har under de senaste 30 åren tappat fem av sex medlemmar. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer partierna redan om drygt tio år ha färre medlemmar än det finns politiska förtroendeposter. I ett system som länge byggt på stora medlemskårer och aktiva partiorganisationer borde…
Köp här

Isbn: 9789176115374

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Josefin Smedberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Voluntary Sector Organisation Public Partnerships (IOP) are a new collaboration form for voluntary and public organisations aiming to give financial support to a welfare service provided by the voluntary actor. The aim of this study is to examine to what extent a voluntary organisation can be independent in order to be…
Köp här

Isbn: 9789198206456

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Anna Snell, Emelie Edin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern 2019. Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi…
Köp här

Isbn: 9789198453423

Utgivningsår: 20190704

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Ola Johansson, Magnus Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Debatten om skolan engagerar alla; alla har en åsikt och alla säger sig ha erfarenhet av verksamheten. Debatten är också ofta drabbad av ideologiska låsningar. Polariseringen har förstärkts av den nästan totala bristen på statistik och kunskap om de fundamentalt olika aktörerna som ryms inom det som benämns…
Köp här

Isbn: 9789176115381

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Forskning såväl som beprövad erfarenhet har visat att den långsiktiga lösningen på frågan om våldsam extremism och antidemokratiska miljöer ligger i det tidigt, socialt förebyggande arbetet och dess fokus på ökad tillit, inkludering och demokrati. För att lyfta detta arbete och visa på den bredd av verksamheter som…
Köp här

Isbn: 9789198206470

Utgivningsår: 20180208

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Unga ideellt engagerade bidrar till mer tillit, en starkare demokrati och mer engagemang. Mer tid för skillnad. Därför delar vi i denna skrift med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Vi vill hylla och lyfta dem. Vi vill att deras berättelser ska ingjuta hopp. Vi vill att deras engagemang ska inspirera fler…
Köp här

Isbn: 9789198453416

Utgivningsår: 20190826

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Hannah Ohm, Per Eklund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
FN har utlyst 2012 som kooperationens år för att höja det allmänna medvetandet och väcka upp- märksamhet kring kooperativets förmåga att minska fattigdom, främja social integration och skapa nya jobbmöjligheter. Vi vill ta tillfället i akt att diskutera en form som verkar vara både mitt i prick och helt off. När de…
Köp här

Isbn: 9789176115268

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Maria Alsander

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Med denna skrift vill Individuell Människohjälp och Volontärbyrån dela med oss av våra erfarenheter från ett gemensamt projekt vi drivit som syftat till att öka kunskapen för asylsökande om civilsamhället i Stockholm och i Sverige. Vi vill beskriva några av de faktorer vi har märkt hindrat flera deltagare från att…
Köp här

Isbn: 9789198453447

Utgivningsår: 20190916

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Andreas Linderyd

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det civila samhället är en arena där vi är fria att delta och engagera oss av eget val. Och det civila samhällets organisationer har ofta frihet som en viktig del av sin identitet, inte minst frihet från den politiska makten. Bokens titel Frihet utan oberoende syftar på det civila samhällets relation till den…
Köp här

Isbn: 9789176115275

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Anna Snell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes i mars 2017. Enkäten skickades ut till samtliga som hade sökt ett volontäruppdrag på www.volontarbyran.org under 2016. 1811 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 32 procent.…
Köp här

Isbn: 9789198177053

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Maria Ros Jernberg, Erik Wagner, Felix König, Karin Mattsson Weijber, Ingrid Burman, Rebecka Prentell, Göran Pettersson, Anna-Karin Andersson, Lars Pettersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Vi nu har levt fyra år med riksdagens beslutade “En politik för det civila samhället”. Det har varit en tid med stort fokus på dialog och samverkan men inte en period med nya förslag till behövliga reformer för civila samhället. Vi tror att det är dags att ändra på det. Det behövs konkreta reformförslag för att göra…
Köp här

Isbn: 9789176115329

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Magnus Jegermalm , Gerdt Sundström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Frivilliga och äldre? Många äldre är i högsta grad aktiva medborgare, inte bara mottagare av vård och omsorg. Även engagemang i ideella organisationer är vanligt, också i internationell jämförelse. Vid sidan av frivilliginsatser i organiserad och oorganiserad form, finns insatser som bestås av anhöriga, yngre och…
Köp här

Isbn: 9789198206418

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Roberto Scaramuzzino

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Politikens förväntningar på det civila samhället har under de senaste åren förändrats kraftigt. Idag efterfrågas etniska föreningar av det offentliga allt mer på grund av sin expertis i sakfrågor, inte för vem eller hur många man representerar. Organisationer som skapats för identitetsbyggande och…
Köp här

Isbn: 9789176115343

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Rebecka Prentell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vid sidan av de offentliga organen och näringslivets vinstdrivande företag finns en annan logik. Ett annat sätt att organisera oss människor, våra verksamheter och vår tid, där andra drivkrafter ges utlopp – det vi kallar det civila samhället. Det myllrande föreningslivet, idéburna och ideologiska organisationer,…
Köp här

Isbn: 9789198206425

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Andreas Linderyd, Anna Ardin, Johanna Rickne

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Stora förändringar har skett och väntas ske i välfärden, vi står inför nya utmaningar i både organisering och finansiering. Är det då viktigt vilka som utför välfärdstjänsterna – för valfriheten, mångfalden och kvaliteten? Vågar politikerna släppa välfärden till fler än bara staten och kapitalet? I den här boken…
Köp här

Isbn: 9789176115411

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Anton Alsander, Kenneth Persson, Robin Andersson, Maj Pettersson, Mohamed Temsemani, Awad Olwan, Camilla Nagler, Henrik Melius, Peter Sundin,

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Denna handbok är framtagen utifrån civilsamhällets erfarenheter från socialt förebyggande arbete av våldsbejakande extremism i Sverige och internationellt. Handboken samlar relevant kunskap om extremismens olika uttryck, orsaker och påverkansfaktorer. Den ger även svar på varför civilsamhällets organisationer spelar en…
Köp här

Isbn: 9789177730002

Utgivningsår: 20170217

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Johan Dahlén

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Skriften Jämställd rekrytering bygger på erfarenheter från Volontärbyråns projekt "Aktivt medborgarskap oavsett kön" där vi fördjupat oss i hur ideella föreningar jobbar med jämställdhet i sina styrelser. Skriften utgår från två perspektiv. Dels lyfter vi hur ideella föreningar har använt Volontärbyrån och…
Köp här

Isbn: 9789198177060

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Christopher Andersson, Ludvig Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden
Detta är en rapport och ett metodstöd tagits fram om hur organisationer och kommuner kan bygga hållbara IOP:er. Skriften har tagits fram i ett gemensamt projekt mellan Rädda barnen, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Köp här

Isbn: 9789177738701

Utgivningsår: 20181106

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Emelie Edin, Anna Snell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes våren 2018. 1 589 personer som sökt ett ideellt uppdrag svarade på enkäten. 254 organisationsrepresentanter som använt förmedlingen eller gått någon av våra utbildningar under 2017 svarade på…
Köp här

Isbn: 9789198177091

Utgivningsår: 20180824

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC