Bläddra
Sökresultat för Gunnar Berg... Rensa filter?

av: Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Fia Andersson, Jakob Billmayer, Conny Björkman, Göran Bostedt, Lena Boström, Gabriella Ekström Filipsson, Linda Eriksson, Kjell Granström, Björn Haglund, Eva Hammar Chiriac, Sören Högberg, Anders Olofsson, John Steinberg, Christer Stensmo, Eva Österlind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
I denna bok beskrivs olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i klassrumsmiljön i samverkan med eleverna. Hur skolarbetet kan och bör ledas beror på den enskilda lärarens bedömning av lärandemiljön i det egna klassrummet, men också på faktorer som har att göra med skolan som arbetsplats,…
Köp här

Isbn: 9789144133423

Utgivningsår: 20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Blossing, Ulf Blossing, Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander, Helene Ärlestig

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder och är ett stöd för det…
Köp här

Isbn: 9789144127828

Utgivningsår: 20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Berg, Gunnar Berg

Nyckeln till skolans utveckling Skolan är en komplex organisation. Varje skola har sin egen kultur som utvecklas under åren. Och för att förstå hur en bestämd skola fungerar, vilka krafter som egentligen styr och vart utvecklingen är på väg, måste man begripa skolkulturen. Då kan man också se om det existerande…
Köp här

Isbn: 9789172052000

Utgivningsår: 20041227

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Gunnar Berg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I det offentliga samtalet om skolan och den allmänna skoldebatten beaktas sällan att skolan är en ytterst komplex inrättning. Skolans uppdrags- och uppgiftsstruktur är i själva verket så sammansatt och mångfasetterad att frågan kan ställas om inte skolan är en av de mest komplexa institutioner vi har i samhället. Den…
Köp här

Isbn: 9789144031200

Utgivningsår: 20031006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Gunnar Berg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken syftar till att tydliggöra den komplexitet som utmärker rektorers och andra skolledares arbete och arbetsvillkor. Det goda skolledarskapet är inte enbart en fråga om att demonstrera ytliga ledaregenskaper som empatisk framtoning, kommunikativ förmåga, karismatisk utstrålning. I boken analyserar författaren vad…
Köp här

Isbn: 9789144072807

Utgivningsår: 20110404

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Ulrika Auno, Gunnar Berg, Frank Sundh, Conny Björkman, Ulf Blossing, Åsa Rönnbäck, Kristen Snyder, Roger Sträng, Christer Wede

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolledarskap handlar i stor utsträckning om att skapa underlag för utvecklings- och förbättringsprocesser inom den egna verksamheten. En förutsättning för att kunna axla denna roll är att man har lämpliga metodiska verktyg till sitt förfogande. Metodhandbok för förskolechefer och rektorer utgår från rationalistiska…
Köp här

Isbn: 9789144115078

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Berg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Korstryck är ett av bokens huvudbegrepp. Det står för olika krav som skilda intressenter ställer på skolors arbete och som i sin tur formar skolledares arbetsvillkor. Skolledarskapets främsta utmaning ligger i att agera proaktivt i förhållande till dessa förutsättningar. Detta innebär att agera i skarven mellan…
Köp här

Isbn: 9789144126234

Utgivningsår: 20180905

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144010366

Utgivningsår: 19990430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Berg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I ljuset av skolans decentralisering och avreglering granskar denna bok olika skolkulturer, d.v.s. de i skolans vardag förekommande oskrivna och informella regelsystemen. Vidare studeras områden som skolans formella styrning, ledning och ledarskap. En viktig fråga i boken är om – och i så fall hur – den kommunala…
Köp här

Isbn: 9789144040028

Utgivningsår: 19990430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Mats Ekholm, Jan Löwstedt, Birgitta Ekman, Mats Granlund, Gunnar Berg, Ingrid Jönsson, Lars Lindkvist, Anders Magnusson, Ulf Torper, Hans-Åke Scherp, Ulrika Tillberg

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Isbn: 9789144051390

Utgivningsår: 20081203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Gunnar Berg, Mats Ekholm, Karin Franzén, Jan Hylén, Birgitta Johansson-Hidén, Pirjo Lahdenperä, Christian Lundahl, Staffan Olsson, Kennert Orlenius, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Lars Werner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder kunskap som hjälper ledare…
Köp här

Isbn: 9789144060613

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Gunnar Berg

Hur arbetar vi i projekt som förväntas överskrida kulturella, sociala och historiska gränser? Är det möjligt att över gränserna använda givna instruktioner så att till exempel uppdraget att göra en kravspecifikation tolkas lika av alla inblandade parter? I denna uppsats tar författaren spjärn mot en egen erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789171789662

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC