Bläddra
Sökresultat för Gunnar Hansson... Rensa filter?

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Idén om att utifrån värden som förnuft, frihet och jämlikhet omgestalta hela samhället kan te sig förlegad i en tid när utopierna har dödförklarats. Det råder en utbredd skepsis mot möjligheten att driva en rationellt grundad reformpolitik som vill något mer än att anpassa sig till särintressen och marknadens krav.…
Köp här

Isbn: 9789179243166

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Få svenska politiker och idédebattörer under 1900-talet är så omstridda som Ernst Wigfors, en av de mest framträdande personerna i socialdemokratins andra generation. Ändå har den unge Wigfors politiska gärningar hittills förblivit i stort sett outforskade. Det har i sin tur haft konsekvenser för hur den tidiga svenska…
Köp här

Isbn: 9789171393241

Utgivningsår: 19970301

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Svante Skoglund, Antonio Gramsci, Gunnar Hansson, G. D. H. Cole, Magnus Wennerhag, Richard Minns, Anders Kalat, Rudolf Meidner, Jan Lindhagen, Alice Kessler-Harris, Klas Gustavsson, Olle Sahlström, Cecilia von Otter

Kategorier: Politik och statsskick Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
I Fronesis nr 1 lyfts grundläggande maktfrågor. Fokus sätts på ekonomins ständiga konfliktdimension. I stället för att se ekonomins demokratisering som en historisk nödvändighet, diskuterar vi den som en möjlighet att utmana maktförhållanden som alltför ofta tas för givna. Men det handlar inte bara om maktförhållanden…
Köp här

Isbn: 9789198245714

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: Fronesis

Mediatyp: BF

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige anses vara ett pragmatiskt land, och socialdemokratin betraktas som en pragmatisk rörelse. Svensk socialdemokrati skulle följaktligen i hög grad vara pragmatisk. Men vad innebär det? Och vad har det inneburit för utvecklingen av det moderna svenska samhället? Dessa frågor står i centrum för denna bok om Ernst…
Köp här

Isbn: 9789179242350

Utgivningsår: 20111017

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC