Bläddra
Sökresultat för Gustav Holmberg... Rensa filter?

av: Gustav Holmberg, Johan Kärnfelt

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapliga standarder och mätsystem Tid, kronologi och tidssystem
Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den sig snart varaallt annat än enkel. För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid ochnavigationstid. Att vi idag slipper denna röra går tillbakapå en rad nationella och…
Köp här

Isbn: 9789188909015

Utgivningsår: 20190725

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Johan Kärnfelt, Karl Grandin, Solveig Jülich, Jenny Beckman, Staffan Bergvik, Henrik Björck, Gustav Holmberg, Thomas Kaiserfeld, Christer Nordlund, Sverker Sörlin, Anna Tunlid, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm har under närmare tre sekler varit en central kunskapsorganisation i det svenska samhället. Dess institutioner och ledamöter har i laboratorier, observatorier och naturrum, ibland under expeditioner till fjärran länder, samlat underlag och skapat ny kunskap. Lika viktigt är hur…
Köp här

Isbn: 9789170612626

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Gustav Holmberg

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections developed. One focus is on scientific…
Köp här

Isbn: 9789162838379

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Gunnar Broberg, David Dunér, Katarina Bernhardsson, Gustav Holmberg, Thomas Kaiserfeld, Elisabeth Mansén, Svante Nordin, Jan Eric Olsén, Johan Östling

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
”Beredd till bådadera. Lunds universitet och omvärlden” vill med sitt val av titel just visa vidden av ett gammalt universitets verksamhet, i går, nyss, i dag, från grundläggandet 1666. Tyngdpunkten har lagts på de senaste femtio åren, den tid som gått sedan universitetet senast firade sin existens. Den kan läsas som…
Köp här

Isbn: 9789198370621

Utgivningsår: 20170309

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Katarina Bernhardsson, Gunnar Broberg, David Dunér, Gustav Holmberg, Thomas Kaiserfeld, Elisabeth Mansén, Svante Nordin, Jan-Eric Olsén, Johan Östling

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The title of this book – “Prepared for Both: Lund University and the Surrounding World” – has been chosen to demonstrate the breadth of an old university since it was founded in 1666: in the past, just recently, and right now. The emphasis is on the last fifty years, the time that has passed since the university last…
Köp här

Isbn: 9789198370638

Utgivningsår: 20170511

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, Staffan Wennerholm, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker på miljöområdet diskuteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens…
Köp här

Isbn: 9789185509119

Utgivningsår: 20081229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Olof Hallonsten, Gustav Holmberg, Victoria Höög, Thomas Kaiserfeld, Max Liljefors, Tobias Linné, Tom O'Dell, Birgitta G. Olander, Sara von Platen, Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Big Science is a broad epithet that can be associated with research projects as different as the Manhattan Project, the Hubble Telescope- construction, and the CERN-establishment in Geneva. While the science produced by these projects is vastly different, they have in common the fact that they all involve huge budgets,…
Köp här

Isbn: 9789187351105

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, Staffan Wennerholm, Nina Wormbs

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker debatteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor…
Köp här

Isbn: 9789187675997

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA