Bläddra
Sökresultat för Hugo Tiberg... Rensa filter?

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789198263329

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Poseidon Förlag AB, US-AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna, svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m. Syftet med boken är att tillhandahålla…
Köp här

Isbn: 9789172237438

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Den 1 juni 2010 inskärptes de svenska reglerna beträffande sjöfylleri. Lagstiftningen har legat till grund för skiljaktiga meningar om bestämmelsernas effektivitet och konstruktion. I denna bok belyser professor Hugo Tiberg ämnet mot bakgrund av svensk rättspraxis under de senaste 25 åren. Framställningen omfattar en…
Köp här

Isbn: 9789172234420

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Svensk sjörätt är en samlad framställning av hela den svenska sjörätten. Särskilt fokus ligger på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Boken är försedd med omfattande hänvisningar till doktrin, förarbetsuttalanden och publicerade domar. Därutöver redovisas ett…
Köp här

Isbn: 9789172236271

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Schelin, Hugo Tiberg

Kategorier: Juridik
Nu utkommer en författningssamling för sjöfarten med svensk/engelsk parallelltext. Flera av de ingående författningarna är nyöversatta. Boken innehåller de författningar som enligt lag ska finnas tillgängliga ombord på utländska fartyg med utländsk befälhavare i svenska farvatten, samt alla svenska fartyg med utländsk…
Köp här

Isbn: 9789172232778

Utgivningsår: 20070509

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg

Kategorier: Juridik
I denna bok belyser professor Hugo Tiberg frågor om båtköp mot bakgrund av en omfattande praxis från domstolar och Allmänna reklamationsnämnden. Arbetet har betydelse för köpare och säljare och i hög grad för jurister och fackfolk i båtbranschen. Hugo Tiberg har tidigare varit föreståndare för Sjörättsinstitutet vid…
Köp här

Isbn: 9789172237179

Utgivningsår: 20180125

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Mattias Widlund

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Sjöfartskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig massa av internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa bestämmelser. Boken är även lämplig att använda vid olika utbildningar i…
Köp här

Isbn: 9789172234345

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Primära rättskällor Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna bok innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiskt verksamma jurister. Den femte upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext,…
Köp här

Isbn: 9789198263312

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Poseidon förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Denna kommenterade författningssamling innehåller de Internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen, svenska föreskrifter om sjövägsregler och sjötrafik samt utdrag ur sjölagen och andra relevanta författningar. Syftet med boken är att tillhandahålla aktuella lydelser av föreskrifter som är av grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789172234376

Utgivningsår: 20110309

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198263343

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: Poseidon Förlag, Poseidon Förlag AB, Elanders Sverige AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Gudmund Bernitz, Rolf Ihre, Oscar Tiberg, Mattias Widlund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
This book gives an overview of Swedish shipping law and is useful for anyone working with commercial shipping. Hugo Tiberg is professor of maritime law and former director of The Institute of Maritime and Transport Law at Stockholm University.
Köp här

Isbn: 9789172234802

Utgivningsår: 20130923

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Mattias Widlund

This book provides a collection of Maritime and Port Security legislation applicable to Swedish ships, port facilities and ports, as well as to foreign ships sailing in Swedish waters. Contents – Regulation (EC) No 725/2004 – SOLAS 74 Chapter XI-2 – Part A of the ISPS Code – Part B of the ISPS Code – Act (2004:487) on…
Köp här

Isbn: 9789172234833

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Den fjärde upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext, utgiven av Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235526

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235533

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. I denna andra reviderade upplaga har boken dels uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området, dels tillförts flera nya avsnitt i syfte att få…
Köp här

Isbn: 9789172236080

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC