Bläddra
Sökresultat för Ingrid Pramling Samuelsson... Rensa filter?

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Med hjälp av temaarbete kan man organisera och genomföra det pedagogiska arbetet så att det stödjer barns lek, lärande och utveckling. Den här boken beskriver verklighetsnära och inspirerande exempel på temaarbete i förskolan – hur de kan läggas upp och väcka barnens intresse i olika gemensamma pedagogiska…
Köp här

Isbn: 9789147139903

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår:20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar, Gudrun Erickson, Eva Forsberg, Jan-Eric Gustafsson, Staffan Larsson, Sven-Eric Liedman, Christian Lundahl, Elisabet Nihlfors, Anders Nilsson, Daniel Pettersson, Stephan Rapp, Ingrid Pramling Samuelsson, Inga Wernersson, Anita Wester

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och författare från flera universitet har redaktörerna för…
Köp här

Isbn: 9789127136021

Utgivningsår:20140818

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad kan undervisning innebära i förskolan? Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Denna andra upplaga av Att undervisa barn i förskolan möter den reviderade läroplanens skrivningar om undervisning och utbildning också i…
Köp här

Isbn: 9789147131051

Utgivningsår:20190507

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Alkhede, Anna Backman, Camilla Björklund, Kerstin Botö, Anita Gustavsson, Mona Holmqvist, Kristina Jonsson, Annika Lantz-Andersson, Anne Lillvist, Ann-Charlotte Lindgren, Kristina Melker, Agneta Pihl, Carin Roos, Anette Sandberg, Kristina Thorshag, Cecilia Wallerstedt, Gun-Britt Wärvik

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Författarna till denna bok har deltagit i den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa). Bokens kapitel behandlar en rad ämnesområden såsom undervisning, lärande, lek, utvärdering, dokumentation, värdegrundsarbete, boksamtal och berättande. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789144140599

Utgivningsår:20200415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf P. Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Anita Börlin, Gunnar Richardson, Olof Hülphers, Tomas Brytting

Köp här

Isbn: 9789144053653

Utgivningsår:20080729

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storleken på, jämföra och se mönster eller former i. Genom att sätta ord på barnens vardagliga erfarenheter kan vi på ett naturligt och lustbetonat sätt väcka deras intresse för matematik.Läs merDenna bok är en inspirationskälla till hur man kan arbeta med grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789147049509

Utgivningsår:19990824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Anna Klerfelt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144387819

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Karin Björkman, Annika Claesdotter, Birgit Røe Mathisen, Emilie Stendahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass I förskola och förskoleklass grundläggs barns intresse för natur, miljö och naturvetenskapliga fenomen. Det krävs kunniga lärare som vågar följa barnens teorier och ge dem utmaningar! I denna bok finns exempel på miljöarbete, temaarbeten med naturvetenskaplig…
Köp här

Isbn: 9789197659871

Utgivningsår:20080414

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling, Torgeir Alvestad, Camilla Björklund, Elisabeth Doverborg, Mirella Forsberg Ahlcrona, Karin Gustafsson, Anette Hellman, Rauni Karlsson, Maelis Karlsson Lohmander, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Agneta Simeonsdotter Svensson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Förskolan är och har av tradition varit en social arena där just att lära sig vara tillsammans och bli deltagare i grupp varit det centrala. I dag blir dock både förskolan och samhället alltmer individualiserat. I Man ser inte gruppen för alla barn diskuterar vi förskolan i ljuset av spänningsfältet mellan individ och…
Köp här

Isbn: 9789144105086

Utgivningsår:20141217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att lära är nästan som att leka. Man kan lära sig att leka och man kan lära sig att bygga Kapla-torn, så det hänger nog ihop på nåt sätt", säger Lisa drygt åtta år. Lisa är ett av de barn som har deltagit i ett projekt som ligger till grund för denna bok. Med sin formulering sätter Lisa fingret på utgångspunkten,…
Köp här

Isbn: 9789147084364

Utgivningsår:20070821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling, Cecilia Wallerstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur utvecklas barns estetiska förmåga i förskola och skola? Hur får man det estetiska att växa och bli ett pedagogiskt mål i sig, i stället för att bara använda det som ett medel för att förbättra andra förmågor? Den här boken ger ett nytt perspektiv på arbetet med att utveckla barns förmågor inom de estetiska områdena…
Köp här

Isbn: 9789144108124

Utgivningsår:20150129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson, Amanda Bateman, Mónica Berger González, Anna Kirova, Anne Kultti, Linda Mitchell, Niklas Pramling, Dion Sommer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring dem. Klimat­förändringar, väpnade konflikter och fattigdom tecknar i kombination med ständigt framflyttade gränser inom forskning och teknik en paradoxal bild av både de hot och de möjligheter som världens barn…
Köp här

Isbn: 9789144120393

Utgivningsår:20180112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maj-Inger Klingvall, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Maj-Inger Klingvall, riksdagsledamot och minister i regeringen 1988-2002, och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i förskolepedagogik, lyfter fram hur den moderna svenska förskolan tog form och utvecklades, från 1960-talet och framåt, och vilka utmaningar som förskolan står inför idag. De beskriver i boken hur…
Köp här

Isbn: 9789147146666

Utgivningsår:20220309

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling

Kategorier: Språk och lingvistik
Detta är en bok om små barns kreativa språklek och lärande i form av poesi. Upprepning, metaforer, rytm, onomatopoetiska ord – mycket av det som utmärker poesi finns naturligt i barns språklek. I själva verket kan man se poesi som ett ”svar” på utmaningen att vilja uttrycka något som ens språk inte riktigt räcker till…
Köp här

Isbn: 9789144115207

Utgivningsår:20160422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Niklas Pramling (red.), Ingrid Pramling Samuelsson (red.

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Denna boken finns inom kort att köpa som e-bok med ISBN 9789140685841 via nätbokhandeln. Idag ökar kraven på att förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet. Förskollärare förväntas arbeta med att utveckla olika sorters förmågor och kunskaper hos små barn. Förskolan har också en läroplan med strävansmål som…
Köp här

Isbn: 9789140664136

Utgivningsår:20080905

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att utveckla barns och elevers förståelse, att lära dem lita till sina egna idéer och aktivt delta i processen är viktiga mål för verksamheten i förskola och skola.Denna bok skildrar en specifik didaktik och beskriver ett arbetssätt som bygger på tillit till barns och elevers vilja och intresse för att lära sig. Det…
Köp här

Isbn: 9789144040974

Utgivningsår:20070917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mikael Jensen, Ingrid Carlgren, Rolf Ekman, Tomas Englund, Karin Fogelberg, Bernt Gustavsson, Peter Gärdenfors, Staffan Hygge, Bodil Jönsson, Anders Kjellberg, Caroline Liberg, Helen Melander, Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Runesson, Fritjof Sahlström, Roger Säljö, Moira von Wright

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi vet alla vad lärande är. Vi har alla lärt oss massor. Ändå är det svårt att sätta fingret på detta fenomen, att beskriva och förklara det. Anser du att lärande är viktigt och något som sker i klassrummet? Anser du kanske att lärande sker i både stort och smått, i det lustfyllda och i allvarliga situationer? Oavsett…
Köp här

Isbn: 9789144068503

Utgivningsår:20110413

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Olof Hülphers, Anita Börlin, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Göte Appelberg, Tomas Brytting

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144074696

Utgivningsår:20111209

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan. Den stärker också…
Köp här

Isbn: 9789147122066

Utgivningsår:20160202

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna bok handlar om en helt ny form av språkdidaktiskt arbete med fokus på poesi som ett verktyg för språkutveckling. Att barn skulle tycka att poesi är tråkigt är en myt. Det visar Ingrid Pramling Samuelssons och Niklas Pramlings spännande forskning om yngre barn och deras poesiskapande. Tidigare studier kring barn…
Köp här

Isbn: 9789113026848

Utgivningsår:20100727

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Farhana Borg, Ingrid Engdahl, Jonna Larsson, Eva Ärlemalm-Hagsér

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Arbetet med hållbarhetsfrågor i förskolan och att stödja alla barns lärprocess mot mänsklig, samhällelig och miljömässig hållbarhet under de tidiga åren är i dag en nödvändighet. Frågan är inte längre om utan hur förskolan ska ta sig an utbildning för hållbarhet. I Förskolans arbete med hållbarhet står utbildning och…
Köp här

Isbn: 9789144152059

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gudrun Nyberg, Wanda Klintberg, Ronny Ambjörnsson, Ulla Berglindh, Angela Falkengren, Jan-Erik Johansson, Sven-Eric Liedman, Louise Limberg, Eva Mark, Lennart Olausson, Christina Persson, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Lena Skoglund

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogik: historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Hundra år i Göteborg Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning har genomgått stora förändringar under det senaste seklet.Sexårig folkskola har blivit nioårig grundskola; studentexamen har ersatts av genomgången gymnasieskola. I realiteten har det blivit…
Köp här

Isbn: 9789173319041

Utgivningsår:20180327

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Ingegerd Tallberg Broman, Anders Arnqvist, Barbro Bruce, Ylva Holmberg, Elisabeth Jennfors, Agneta Jonsson, Pernilla Lagerlöf, Jonna Larsson, Åsa Delblanc, Niklas Pramling, Sonja Sheridan, Linnea Stenliden, Susanne Thulin, Hanna Thuresson, Pia Williams, Eva Ärlemalm-Hagsér, Carina Hermansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problematiserar barndom, lärande och ämnesdidaktik i dagens Sverige och belyser…
Köp här

Isbn: 9789144091037

Utgivningsår:20130312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144091334

Utgivningsår:20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Pia Williams, Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barngruppens storlek i förskolan är en komplex och omdebatterad fråga som inte låter sig besvaras endast utifrån antalet barn. Hur många barn som är för många varierar beroende på flera olika faktorer. Men blir gruppen för stor kommer det att påverka verksamhetens kvalitet. I boken Barngruppens storlek i förskolan ges…
Köp här

Isbn: 9789127146457

Utgivningsår:20160113

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av:Pia Williams, Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barngruppens storlek i förskolan är en komplex och omdebatterad fråga som inte låter sig besvaras endast utifrån antalet barn. Hur många barn som är för många varierar beroende på flera olika faktorer. Men blir gruppen för stor kommer det att påverka verksamhetens kvalitet. I boken Barngruppens storlek i förskolan ges…
Köp här

Isbn: 9789127146440

Utgivningsår:20160113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling, Cecilia Wallerstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789113043449

Utgivningsår:20111021

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Maj Asplund Carlsson, Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling, Bengt Olsson, Cecilia Wallerstedt

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur utvecklas barns estetiska förmåga i förskola och skola? Hur får man det estetiska att växa och bli ett pedagogiskt mål i sig, i stället för att…
Köp här

Isbn: 9789172275744

Utgivningsår:20080505

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan. Den stärker också…
Köp här

Isbn: 9789147093762

Utgivningsår:20090812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Magnusson, Maria Alfredsson, Petra Brattén, Inga-Lill Danielsson, Maria Eliasson, Ulrika Friberg, Hanna Granath, My Grann, Therese Gylling, Gunilla Göransson, Jenny Henriksson, Helena Hermansson, Marie Hindersson, Annelie Hugosson, Malin Holst, Sofia Häggström, Rebecka Jarl, Sofia Johansson, Mari Juterot, Filip Jönsson, Ewa Kvoch Johansson, Carina Magnusson, Ulrika Nilsson, Pernilla Boode Näveri, Niklas Pramling, Kristina Persson, Jonna Runheimer, Carina Stål, Charlotte Rydberg, Lena Wagman, Tatsiana Örnlöv

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur kan lek och undervisning integreras och bilda en helhet i det dagliga arbetet i förskolan? I Den lekande undervisande förskolläraren ges många och rika exempel på hur en ny teori som benämns som Lekresponsiv undervisning (LRU) omsätts och formar det vardagliga arbetet i förskolan. Teorin har utarbetats i ett…
Köp här

Isbn: 9789144162379

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf P. Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Anita Börlin, Gunnar Richardson, Tomas Brytting, Olof Hülphers

Köp här

Isbn: 9789144054698

Utgivningsår:20081114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad kan undervisning innebära i förskolan? Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Denna andra upplaga av Att undervisa barn i förskolan möter den reviderade läroplanens skrivningar om undervisning och utbildning också i…
Köp här

Isbn: 9789147111329

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147052059

Utgivningsår:20030807

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maj Carlsson Asplund, Ingrid Pramling Samuelsson

I Det lekande lärande barnet beskriver författarna sitt arbete med att ta fram en teoretisk grund för pedagogiken inom förskolan. Denna teoretiska grund benämns utvecklingspedagogik och knyts till förskolans tradition och andra förskolepedagogiska ansatser. Centralt för teoriutvecklingen är metaforen ”Det lekande…
Köp här

Isbn: 9789147114597

Utgivningsår:20140905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC