Bläddra
Sökresultat för Jane Reichel... Rensa filter?

av: Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Svensk juridik är en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt som författarna lagt ner mycket arbete på att anpassa texten till…
Köp här

Isbn: 9789139207900

Utgivningsår: 20171013

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176789933

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman, Mats Persson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Svensk juridik en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok,…
Köp här

Isbn: 9789139208952

Utgivningsår: 20200813

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176788035

Utgivningsår: 20120101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Andersson, Jane Reichel, Mattias Dahlberg, Joel Samuelsson

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Juridikens termer är ett klassiskt uppslagsverk som kortfattat förklarar centrala juridiska termer.Läs merBoken är sedan många år ett värdefullt hjälpmedel för verksamma jurister och studerande samt för alla andra som kommer i kontakt med frågor av juridisk natur.I denna 10:e reviderade upplaga består författarkretsen…
Köp här

Isbn: 9789147112197

Utgivningsår: 20150813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Inger Österdahl

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
In this book we have gathered a number of prominent scholars who analyze the developments of information and law from their respective perspective. The papers were first presented at a colloquium at the Faculty of Law, Uppsala University in September 2014.Läs merThe book is divided into two parts. The first part of the…
Köp här

Isbn: 9789147112159

Utgivningsår: 20150820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika …
Köp här

Isbn: 9789177371151

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Fredrik N G Andersson, Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Niklas Bremberg, Cécile Brokelind, Rikard Forslid, Magnus Henrekson, Andreas Moberg, Sten Nyberg, Jane Reichel, Tino Sanandaji, Malin Stegmann McCallion, Özge Öner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering…
Köp här

Isbn: 9789173591324

Utgivningsår: 20190204

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Lena Marcusson, Helena Wockelberg, Henrik Wenander, Vilhelm Persson, Niels Fenger, Cecilia Magnusson Sjöberg, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Thomas Bull, Naomi Reniutz- Ursouiu, Mauro Zamboni, Lotta Lerwall

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
This anthology should be seen as an effort to explore how administrative law responds to the processes of globalization and Europeanization within different areas, in different forms and with different theoretical approaches. In the editors view, the developments of administrative law reveal new research questions and…
Köp här

Isbn: 9789147111244

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman, Mats Persson

Kategorier: Juridik
Övningsbok för Svensk juridik är primärt avsedd att användas som fördjupning och test av kunskapsnivåer vid undervisning med läroboken Svensk juridik, men kan även användas i andra sammanhang där läsaren ska få en grundläggande förståelse för ämnet juridik.Övningsbok för Svensk juridik har samma kapitelindelning och…
Köp här

Isbn: 9789139208938

Utgivningsår: 20190909

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman, Mats Persson

Kategorier: Juridik
Rättsfallssamling för Svensk juridik/ är primärt avsedd att användas som komplement och fördjupning vid undervisning med Övningsbok för Svensk juridik och läroboken Svensk juridik, men kan även användas som ett komplement till andra läroböcker. Rättsfallssamlingen ger läsaren en inblick i hur juridiken omsätts och…
Köp här

Isbn: 9789139208945

Utgivningsår: 20190909

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Özge Öner, Malin Stegmann Mccallion, Tino Sanandaji, Jane Reichel, Sten Nyberg, Andreas Moberg, Magnus Henrekson, Rikard Forslid, Cécile Brokelind, Niklas Bremberg, Magnus Blomgren, Torbjörn Bergman, Fredrik N G Andersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering…
Köp här

Isbn: 9789173591461

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Wiveka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Jane Reichel

STATSRÄTTENS GRUNDER utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätt handlar visserligen om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, norm­givning, etc., men det gäller att inte tappa bort statsrättens rent prak­tiska – ibland rentav dramatiska – anknytning till vårt sam­hälls­liv. I läroboken…
Köp här

Isbn: 9789139206064

Utgivningsår: 20111027

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Jane Reichel

STATSRÄTTENS GRUNDER syftar till att sätta in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som en vardagsnära utblick eftersträvas. Statsrätten, dvs. grundlagarna – vår författning eller konstitution – omfattar regler om de högsta statsorganen, bl.a. riksdagen och regeringen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes…
Köp här

Isbn: 9789139205111

Utgivningsår: 20100705

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jane Reichel

God förvaltning har under senare år vunnit ökad uppmärksamhet inom gemenskapsrätten. Begreppet tolkas i första hand som ett samlingsbegrepp för olika förvaltningsprocessuella garantier som tillkommer den enskilde i dennes handhavande med administrativa organ. I boken ges en samlad analys dels av vad den allmänna…
Köp här

Isbn: 9789172232563

Utgivningsår: 20060905

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Jane Reichel

Möjligheten att ställa makthavare till svars för sitt handlande är centralt för en fungerande demokrati. Den offentliga makten utövas på uppdrag av folket och folket behöver kunna vidta åtgärder, direkt eller genom särskilda kontrollorgan, om makten inte utövas på ett önskvärt sätt. I boken analyseras…
Köp här

Isbn: 9789172234147

Utgivningsår: 20100730

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BH