Bläddra
Sökresultat för Johan Cullberg... Rensa filter?

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En verklig klassiker på sitt område. Boken beskriver krissituationerna så att de blir begripliga för den som möter dem i sitt eget liv eller hos sina medmänniskor. Boken används främst i utbildningssammanhang. Detta är den tredje något reviderade utgåvan.
Köp här

Isbn: 9789127034617

Utgivningsår: 19921106

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlösta av plötsliga och oväntade, svåra händelser; andra hör det normala livet till. Krisen är ofta en förutsättning för utveckling och mognad, men den kan också leda till livslång psykisk invaliditet om inte den drabbade får sakkunnig hjälp Det är trettio år sedan den…
Köp här

Isbn: 9789127112575

Utgivningsår: 20060327

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg, Maria Skott, Pontus Strålin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i…
Köp här

Isbn: 9789127825109

Utgivningsår: 20200307

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg, Maria Skott, Pontus Strålin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i…
Köp här

Isbn: 9789127825116

Utgivningsår: 20200307

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken börjar med en av mitt livs svåraste stunder. Jag kör min äldre bror Erland till Beckomberga Sjukhus. Det är mitt under min läkarutbildning; jag är 21 år. Han behandlas av den psykiatriska expertisen enligt tidens vetenskapliga ståndpunkt. För honom innebar detta en avancerad misshandel. Jag skildrar sedan vår…
Köp här

Isbn: 9789127419148

Utgivningsår: 20090720

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Några månader efter Frödings födelse 1860 tvångsintogs hans mamma på mentalsjukhus för en svår melankoli. Under tiden sköttes han av en amma som lämnade tillbaka honom då han var nio månader. Fröding var ett påfallande snällt och passivt barn. Studieåren i Uppsala var ett misslyckande. Han gjorde på några år av med ett…
Köp här

Isbn: 9789127097971

Utgivningsår: 20040512

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg, Sara Edenheim, Johan Eriksson, Svein Haugsgjerd, Per Magnus Johansson, Gunnar Karlsson, Iréne Matthis, Ulf Karl Olov Nilsson, Astrid von Rosen, Fredrika Spindler, Annika Stiebe

Kategorier: Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna volym presenterar ett urval av texter skrivna av föreläsare som Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys engagerat i sin verksamhet. Ur inledningen: "Titeln har vi valt att låna från Fredrika Spindlers text om Spinoza, kanske för att titeln på ett poetiskt sätt också kan sägas beskriva psykoanalysen…
Köp här

Isbn: 9789163781285

Utgivningsår: 20151026

Utgivare: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Mediatyp: BC

av: Lars Ahlbom, Karin Levander, Helene Blomqvist, Görel Cavalli-Björkman, Johan Cullberg, Ylva Eggehorn, Antoon Geels, Bo Gustavsson, Maria Küchen, John Swedenmark, Bo Utas

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Orden avlägset land bär en mystik ton de förflyttar sinnet till något helt annorlunda. Det var något som Sven Delblanc kände igen när han läste orden i Gunnar Ekelöfs dikt, Jag skriver till dig från ett avlägset land . I denna bok analyseras mystikens centrala roll i Ekelöfs och Delblancs författarskap och den…
Köp här

Isbn: 9789173318464

Utgivningsår: 20170905

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Psykologiklassikern Kris och utveckling, som lästs och älskats av hundratusentals svenskar, har nu reviderats. Ett nyskrivet kapitel om katastrofpsykiatri har tillkommit av Tom Lundin. Johan Cullberg läser själv och hans varma empatiska röst ger lyssnaren direktkontakt med ämnet. Han förmedlar den hoppfulla synen att…
Köp här

Isbn: 9789127113572

Utgivningsår: 20060327

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: AC

av: Johan Cullberg

Boken börjar med en av mitt livs svåraste stunder. Jag kör min äldre bror Erland till Beckomberga Sjukhus. Det är mitt under min läkarutbildning; jag är 21 år. Han behandlas av den psykiatriska expertisen enligt tidens vetenskapliga ståndpunkt. För honom innebar detta en avancerad misshandel. Jag skildrar sedan vår…
Köp här

Isbn: 9789127025530

Utgivningsår: 20070820

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Några månader efter Frödings födelse 1860 tvångsintogs hans mamma på mentalsjukhus för en svår melankoli. Under tiden sköttes han av en amma som lämnade tillbaka honom då han var nio månader. Fröding var ett påfallande snällt och passivt barn. Studieåren i Uppsala var ett misslyckande. Han gjorde på några år av med ett…
Köp här

Isbn: 9789127112803

Utgivningsår: 20060403

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
August Strindberg och Stig Dagerman var båda stora svenska författare. De var omgivna av personliga misslyckanden i sina nära relationer och stod nära de utmarker som benämns psykisk sjukdom. Båda genomgick en period av oförmåga att skriva. Strindberg lyckades dock gå igenom sin kris, och därefter utveckla ny…
Köp här

Isbn: 9789127034471

Utgivningsår: 19921124

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
August Strindberg och Stig Dagerman var båda stora svenska författare. De var omgivna av personliga misslyckanden i sina nära relationer och stod nära de utmarker som benämns psykisk sjukdom. Båda genomgick en period av oförmåga att skriva. Strindberg lyckades dock gå igenom sin kris, och därefter utveckla ny…
Köp här

Isbn: 9789127122871

Utgivningsår: 20101117

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johan Cullberg, Tom Lundin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlösta av plötsliga och oväntade, svåra händelser; andra hör det normala livet till. Krisen är ofta en förutsättning för utveckling och mognad, men den kan också leda till livslång psykisk invaliditet om inte den drabbade får sakkunnig hjälp. Det är trettio år sedan den…
Köp här

Isbn: 9789127127708

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johan Cullberg, Karin Johannisson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Du får det som jag minns det en massa saker som hände under en viss tid. Ja, så här minns jag dom Här är Paul McCartney, Beatlen, med hans egna ord. Barry Miles har intervjuat honom under hundratals timmar i fem års tid och haft tillgång till privata arkiv. Resultatet föreligger här: en berättelse inifrån kärnan av…
Köp här

Isbn: 9789127073296

Utgivningsår: 19980831

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Johan Cullberg berättar i denna bok om den kaotiska och smärtsamma “kompost” som barndomsåren utgjorde för Gunnar Ekelöf och hur den blev myllan för ett skapande som gjorde honom till en av det svenska 1900-talets främsta diktare. Gång på gång försökte Ekelöf som vuxen närma sig sin tidiga historia i…
Köp här

Isbn: 9789127135123

Utgivningsår: 20140924

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Dynamisk psykiatri är avsedd att vara en introduktion till psykiatrin och används vid utbildningen av läkare och psykologer liksom vid utbildningen till andra människovårdande yrken. Boken bygger på ett psykodynamiskt synsätt, dvs att kunskaper om personlighetsutvecklingen och om individens förmåga att hantera…
Köp här

Isbn: 9789127081116

Utgivningsår: 20000331

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Johan Cullberg berättar i denna bok om den kaotiska och smärtsamma “kompost” som barndomsåren utgjorde för Gunnar Ekelöf och hur den blev myllan för ett skapande som gjorde honom till en av det svenska 1900-talets främsta diktare. Gång på gång försökte Ekelöf som vuxen närma sig sin tidiga historia i…
Köp här

Isbn: 9789127133655

Utgivningsår: 20120804

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Dynamisk psykiatri är avsedd att vara en introduktion till psykiatrin och används vid utbildningen av läkare och psykologer liksom vid utbildningen till andra människovårdande yrken. Boken bygger på ett psykodynamiskt synsätt, dvs att kunskaper om personlighetsutvecklingen och om individens förmåga att hantera…
Köp här

Isbn: 9789127093362

Utgivningsår: 20030324

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg, Björn Sahlin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det här skulle ha blivit en bok om Märta Söderberg, Hjalmar Söderbergs första hustru. Det är fortfarande en bok om Märta. Men deras levnadslopp Hjalmars och Märtas är så förbundna, att den enas inte kan berättas utan den andras. Så blev det en bok om Märta och Hjalmar Söderberg, om deras äktenskap och dess…
Köp här

Isbn: 9789127138469

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Några månader efter Frödings födelse 1860 tvångsintogs hans mamma på mentalsjukhus för en svår melankoli. Under tiden sköttes han av en amma som lämnade tillbaka honom då han var nio månader. Fröding var ett påfallande snällt och passivt barn. Studieåren i Uppsala var ett misslyckande. Han gjorde på några år av med ett…
Köp här

Isbn: 9789127096035

Utgivningsår: 20060215

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johan Cullberg, Björn Sahlin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
“Den stannar kvar och lämnar smått outplånliga spår.”Andres Lokko, Arbetet “Det här skulle ha blivit en bok om Märta Söderberg, Hjalmar Söderbergs första hustru. Det är fortfarande en bok om Märta. Men deras levnadslopp Hjalmars och Märtas är så förbundna, att den enas inte kan berättas utan den…
Köp här

Isbn: 9789127138452

Utgivningsår: 20140913

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Ny reviderad utgåva Johan Cullbergs utgångspunkt är att psykosen är en krisreaktion, ett svar på en belastning hos en biologiskt och psykologiskt sårbar individ. Som sådan följer den vissa faser. Förloppet går därmed ofta att förutsäga och det finns i de flesta fall möjligheter till återhämtning, även efter många…
Köp här

Isbn: 9789127099050

Utgivningsår: 20050217

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC