Bläddra
Sökresultat för Johan Paulsson... Rensa filter?

av: Stina Zegarra Willquist, Johan Paulsson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Friskvård och hälsa är en lärobok skriven för kursen friskvård och hälsa som ingår under ämnet hälsa. Med relevanta teorier skapar boken förutsättningar för eleven att utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Boken tar upp alla centrala innehåll i kursen. Varje kapitel…
Köp här

Isbn: 9789198024746

Utgivningsår: 20140804

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Paulsson, Daniel Svalner

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Idrott och hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån den nya läroplanens (Gy2011) riktlinjer. Med sina tio kapitel tar den upp samtliga teoretiska moment som ingår i kurserna Idrott och hälsa 1 & 2. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och fortsätter på ett tydligt sätt att…
Köp här

Isbn: 9789186691615

Utgivningsår: 20131227

Utgivare: Roos & Tegnér

Mediatyp: BC

av: Johan Paulsson, Daniel Svalner

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Idrott och Hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån GY 2011 riktlinjer. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och tar sedan upp samtliga teoretiska moment som ingår i de olika delkurserna. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt att sätta in varje ämne i ett…
Köp här

Isbn: 9789186691806

Utgivningsår: 20140519

Utgivare: Roos & Tegnér

Mediatyp: BC

av: Johan Paulsson, Stina Zegarra Willquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
En god hälsa är grundläggande för att vi ska må bra. Det salutogena perspektivet genomsyrar Hälsopedagogik som är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån Gy 2011 ämnesplan. Med intressanta exempel som är förankrade i verkligheten belyser författarna hälsopedagogiska områden som beskrivs utifrån relevanta teorier.…
Köp här

Isbn: 9789198024715

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Paulsson, Tobias Schildfat

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad och där samhällsförändringarna går allt snabbare. För att kunna möta en sådan framtid har ett behov av att vara “entreprenöriell” vuxit fram. Förmågan att skapa nya vägar och se möjligheter när världen ständigt förändras blir allt viktigare.…
Köp här

Isbn: 9789198024708

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Paulsson, Daniel Svalner

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
“Idrott och hälsa 1 & 2 – Praktisk och teoretisk tillämpning”, innehåller frågor, praktiska övningar och diskussionsämnen baserade på faktaboken “Idrott och hälsa 1 & 2”. “Idrott och hälsa 1 & 2” är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån den nya läroplanens…
Köp här

Isbn: 9789186691240

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Roos & Tegnér

Mediatyp: BC

av: Johan Paulsson, Tobias Schildfat

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Entreprenörskap – praktisk och teoretisk tillämpning innehåller uppgifter och övningar till läroboken Entreprenörskap. Den assisterar i lärandeprocessen och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att minska avståndet mellan elev och kunskap. Boken är uppdelad i tre delar som berör kunskap på tre olika vis. Delarna…
Köp här

Isbn: 9789198024722

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: NA Förlag AB

Mediatyp: EA

av: Stina Willquist, Johan Paulsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Friskvård och hälsa är en lärobok skriven för kursen friskvård och hälsa som ingår under ämnet hälsa. Med relevanta teorier skapar boken förutsättningar för eleven att utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Boken tar upp alla centrala innehåll i kursen. Varje kapitel…
Köp här

Isbn: 9789188229755

Utgivningsår: 20210329

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: EB