Bläddra
Sökresultat för Karin Wergel... Rensa filter?

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Språk och lingvistik
Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman: * Så styrs Sverige* Vår kommun* Val och partier* Dina pengar* Om arbetslivet* Samhällets ekonomi* Lag och rätt* Sverige och världen Digitalbok Samhällskunskap på lätt svenska finns även som digitalbok med all text inläst.
Köp här

Isbn: 9789127421868

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Lennart Husén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 3000 Samhälle i dag 69 SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i…
Köp här

Isbn: 9789127414617

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 4000 Samhälle idag SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där…
Köp här

Isbn: 9789127434677

Utgivningsår: 20130505

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Leif Berg, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Horisont SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk! I Horisont är alla elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en enda bok. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.
Köp här

Isbn: 9789127422476

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Samhälle i dag 8 vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter.…
Köp här

Isbn: 9789127430716

Utgivningsår: 20120928

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige – Här bor vi I Sverige – Här bor vi möter ni barn som bor på olika platser och som har olika religioner. Läs om hur det ser ut i Sverige, hur vi kan använda vår natur och hur vi kan leva tillsammans. Tyngdpunkten ligger på geografi men både samhällskunskap och religionskunskap…
Köp här

Isbn: 9789127415539

Utgivningsår: 20090511

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhälle i dag 7 handlar främst om närsamhället, individen och de gemenskaper vi ingår i. Boken innehåller bl?a kapitel om vardagsekonomi, lag och rätt och ungdomskulturer. Varje kapitel inleds med ett bilduppslag som utgångspunkt för diskussion. Undervisningen kan anpassas för varje elev. Digitalboken innehåller bland…
Köp här

Isbn: 9789127437289

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Samhälle i dag 8 vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter.…
Köp här

Isbn: 9789127423152

Utgivningsår: 20120928

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med SOL 4000 Samhälle i dag och SOL 4000 Samhälle i dag Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig…
Köp här

Isbn: 9789127422858

Utgivningsår: 20120816

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Samhälle i dag 9 breddas perspektivet ytterligare. Efter de inledande kapitlen om ekonomi och samhället och maten, beskrivs EU, länder i världen och vår många gånger ojämlika och konfliktfyllda värld. I avslutningskapitlet diskuteras skolan. Stämmer t?ex mediernas bild av skolan? Lärarhandledningen Lärarhandledningen…
Köp här

Isbn: 9789127423183

Utgivningsår: 20130902

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 4000 Samhälle idag SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där…
Köp här

Isbn: 9789127429956

Utgivningsår: 20130328

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med SOL 4000 Samhälle i dag och SOL 4000 Samhälle i dag Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig…
Köp här

Isbn: 9789127421752

Utgivningsår: 20111203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 4000 Samhälle idag SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där…
Köp här

Isbn: 9789127434332

Utgivningsår: 20130505

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Samhälle i dag 8 vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter. …
Köp här

Isbn: 9789127422896

Utgivningsår: 20111203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 3000 Samhälle i dag 69 SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i…
Köp här

Isbn: 9789127759091

Utgivningsår: 20010117

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127429048

Utgivningsår: 20130107

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien bestårav årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar. I SOL NOVA…
Köp här

Isbn: 9789127450257

Utgivningsår: 20190515

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Horisont SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk! I Horisont är alla elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en enda bok. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.
Köp här

Isbn: 9789127422469

Utgivningsår: 20110801

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med SOL 4000 Samhälle i dag och SOL 4000 Samhälle i dag Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig…
Köp här

Isbn: 9789127422971

Utgivningsår: 20130821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 3000 Samhälle i dag 69 SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i…
Köp här

Isbn: 9789127759107

Utgivningsår: 20020408

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127431560

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien bestårav årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar. I SOL NOVA…
Köp här

Isbn: 9789127450554

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter. Undervisningen kan anpassas för varje elev. Digitalboken innehåller bland annat…
Köp här

Isbn: 9789127437364

Utgivningsår: 20160922

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: EB

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i dag: Grundmaterial Elevbok– Grundbok med…
Köp här

Isbn: 9789127760219

Utgivningsår: 20030820

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127432666

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Horisont SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk! I Horisont är alla elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en enda bok. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.
Köp här

Isbn: 9789127422483

Utgivningsår: 20130426

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Efter de inledande kapitlen om ekonomi och samhället och maten, beskrivs EU, länder i världen och vår många gånger ojämlika och konfliktfyllda värld. I avslutningskapitlet diskuteras skolan. Stämmer t?ex mediernas bild av skolan? Digitalboken innehåller bland annat inläst ljud, bildspel, interaktiva bilder samt ord-…
Köp här

Isbn: 9789127437449

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: EB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel, Maria Willebrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post. Digitalboken är sedan tillgänglig under en abonnemangsperiod på 1 år efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller senare Flashplayer 9 eller…
Köp här

Isbn: 9789127425064

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760622

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127434592

Utgivningsår: 20130822

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Samhälle i dag 7 handlar främst om närsamhället, individen och de gemenskaper vi ingår i. Boken innehåller bl?a kapitel om vardagsekonomi, lag och rätt och ungdomskulturer. Varje kapitel inleds med ett bilduppslag som utgångspunkt för diskussion. Undervisningen kan anpassas för varje elev. Digitalboken innehåller bland…
Köp här

Isbn: 9789127439672

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127425071

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760875

Utgivningsår: 20070308

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med SOL 4000 Samhälle i dag och SOL 4000 Samhälle i dag Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig…
Köp här

Isbn: 9789127422988

Utgivningsår: 20130624

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter. Undervisningen kan anpassas för varje elev. Digitalboken innehåller bland annat…
Köp här

Isbn: 9789127447523

Utgivningsår: 20160822

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127425774

Utgivningsår: 20120413

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760882

Utgivningsår: 20070522

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127430037

Utgivningsår: 20130822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Samhälle i dag 9 breddas perspektivet ytterligare. Efter de inledande kapitlen om ekonomi och samhället och maten, beskrivs EU, länder i världen och vår många gånger ojämlika och konfliktfyllda värld. I avslutningskapitlet diskuteras skolan. Stämmer t?ex mediernas bild av skolan? Lärarhandledningen Lärarhandledningen…
Köp här

Isbn: 9789127423053

Utgivningsår: 20121219

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Efter de inledande kapitlen om ekonomi och samhället och maten, beskrivs EU, länder i världen och vår många gånger ojämlika och konfliktfyllda värld. I avslutningskapitlet diskuteras skolan. Stämmer t?ex mediernas bild av skolan? Digitalboken innehåller bland annat inläst ljud, bildspel, interaktiva bilder samt ord-…
Köp här

Isbn: 9789127447530

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB