Bläddra
Sökresultat för Karl Marx... Rensa filter?
Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Inom pedagogiken finns det idag ett växande intresse för sociologiska teoribildningar. De klassiska pedagogiska teorierna trängs tillbaka samtidigt som man i allt högre grad arbetar med pedagogikens sociala kontext. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv är ett bidrag till denna utveckling.Antologin ger en…
Köp här

Isbn: 9789144041186

Utgivningsår: 20041020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Werner Schmidt

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
En teoretiker vår värld har behov av Som Marx konstaterar är det inte tillräckligt att “tanken tränger till förverkligande, utan verkligheten måste själv tränga sig mot tanken”. När vi vänder oss till vår samtid, till det på många sätt ohållbara tillståndet i vår värld kan det då vara så att denna vår…
Köp här

Isbn: 9789189063372

Utgivningsår: 20200825

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, “Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
När Muren revs och Sovjet och dess imperium föll samman trodde många att Karl Marx därmed skulle förlora all aktualitet. Men så blev det inte. Tvärtom har han åter kommit i centrum i en tid av skenande kapitalism. Det är som kapitalismens främste kritiker han lever vidare, inte som den avlägsne anfadern till…
Köp här

Isbn: 9789100153175

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det som är säkert är att jag inte är marxist, utbrast Karl Marx mot slutet av sitt liv när han ställdes inför somliga av sina anhängares tolkningar av hans skrifter. Och än värre blev det. I de forna socialistiska staterna stelnade Marx teorier till statsbärande religion. Och bland hans fiender av olika schatteringar…
Köp här

Isbn: 9789173249522

Utgivningsår: 20030401

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Våren 1871 gjorde arbetarna i Paris uppror och utropade en egen kommun. De började bygga upp ett friare och mer demokratiskt system där politikerna inte fick tjäna mer än en vanlig arbetare och kunde avsättas av väljarna när som helst. Ju längre arbetet med Pariskommunen gick desto mer medvetna blev parisarna. De…
Köp här

Isbn: 9789197907255

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: Murbruk förlag

Mediatyp: BC

av: Gerald Allan Cohen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
G A Cohens arbete har i den engelskspråkiga världen hälsats som ett banbrytande pionjärarbete. Cohen framställer och försvarar den historiska materialismen, Karl Marx teori om samhälle och historia, men han gör det med de krav på klarhet och stringens som kännetecknar den analytiska filosofins metod.
Köp här

Isbn: 9789179240004

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Marx, Friedrich Engels

Köp här

Isbn: 9789155040161

Utgivningsår: 19940408

Utgivare: Tiden

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
I dag möter vi en pågående global industrialisering utan motstycke i mänsklighetens historia, med åtföljande urbanisering, modernisering och övergång till kapitalistisk penningekonomi runt om i världen. De nya sociala och kulturella förhållandena globalt, och löntagarnas nya ställning och situation globalt, har dock…
Köp här

Isbn: 9789179242527

Utgivningsår: 20131009

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Förord Denna utgåva innehåller två texter av Karl Marx, Lönearbete och kapital och Lön, pris och profit. Dessa texter brukar oftast utges i form av separata häften, men kan lika gärna utges i en och samma bok, eftersom Marx tänkande bildar en kontinuitet. I Lönearbete och kapital, som bygger på en serie föredrag som…
Köp här

Isbn: 9789198583946

Utgivningsår: 20210325

Utgivare: Oktoberförlaget

Mediatyp: BC

av: Lars Andersson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Alltsedan Karl Marx tidiga skrifter publicerades har det diskuterats hur relationen mellan dessa och de senare skrifterna ska förstås. Diskussionen kring alienationsteorins kontinuitet tvingar fram ett resonemang även kring förhållandet mellan denna teori och andra viktiga delar av Marx’ tänkande, i synnerhet…
Köp här

Isbn: 9789157800206

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Karl Marx, Friedrich Engels

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
För att komma över från oförstånd till att verkligen förstå sin situation behöver man upprätta övergångsställen. För arbetarklassen är Karl Marx Det kommunistiska manifestet ett av de mer kända och lättillgängliga. Marx beskriver hur historien har sett ut för arbetarklassen, hur vår historia är en historia av…
Köp här

Isbn: 9789186023386

Utgivningsår: 20140715

Utgivare: Svenska Ljud Classica

Mediatyp: AN

av: Dekius Lack

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Dekius Lacks nya roman Karl Marx i New York. New York i nutid. Lisa Warner, 25 år, är redan en nyckelfigur i det stora företagskonglomerat som hon en dag ska ta över. Hon är en ensamvarg, känd för sitt stora ekonomiska kunnande och sin enastående effektivitet. Allt står på ända när hon träffar en ung man som är lika…
Köp här

Isbn: 9789177425625

Utgivningsår: 20210813

Utgivare: Bakhåll

Mediatyp: BC

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Andra boken, “Kapitalets…
Köp här

Isbn: 9789186070045

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Francis Wheen

Köp här

Isbn: 9789113008165

Utgivningsår: 20000919

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171730534

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186070113

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
I En värld att vinna skildrar Sven-Eric Liedman den unge Karl Marx och hans väg till klarhet. Liedman bygger på detaljerade studier av originalmaterial men är också sällsynt välbevandrad i den väldiga litteraturen av kommentarer. Med livfullhet och skärpa beskriver han de skilda stadierna i filosofens utveckling, går…
Köp här

Isbn: 9789100146498

Utgivningsår: 20150302

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Med detta supplement kan utgivningen på svenska av “Kapitalet” sägas vara fullständig. I denna volym återfinns kapitlet om varan från första bokens första upplaga 1867. På viktiga punkter skiljer det sig från varukapitlet i senare upplagor av första boken. Dessutom återges det separata “tillägg om…
Köp här

Isbn: 9789186070038

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
När Muren revs och Sovjet och dess imperium föll samman trodde många att Karl Marx därmed skulle förlora all aktualitet. Men så blev det inte. Tvärtom har han åter kommit i centrum i en tid av skenande kapitalism. Det är som kapitalismens främste kritiker han lever vidare, inte som den avlägsne anfadern till…
Köp här

Isbn: 9789100153182

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Karl Marx, Friedrich Engels

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197201971

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Nixon

Mediatyp: BC

av: Karl Marx, Friedrich Engels

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Nu släpps äntligen en av den moderna filosofins stora klassiker som ljudbok, här i ny fräsch översättning av Per Olof Mattsson. “För att komma över från oförstånd till att verkligen förstå sin situation behöver man upprätta övergångsställen. För arbetarklassen är Karl Marx Det kommunistiska manifestet ett av de…
Köp här

Isbn: 9789187035005

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Strange publishing

Mediatyp: AN

av: Karl Marx, Daniel Ankarloo, Michael Heinrich

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Under 1970-talet fanns en levande svensk utgivning av böcker som anknöt till Karl Marx huvudverk »Kapitalet«. Ett kvartssekel senare ser situationen annorlunda ut, trots att nyläsningarna av Marx fått ett ordentligt uppsving internationellt. I Fronesis nr 28 riktas uppmärksamheten mot Marx ekonomikritik. Vi…
Köp här

Isbn: 9789197691833

Utgivningsår: 20080817

Utgivare: Fronesis

Mediatyp: BF

av: Karl Marx

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
För att komma över från oförstånd till att verkligen förstå sin situation behöver man upprätta övergångsställen. För arbetarklassen är Karl Marx Det kommunistiska manifestet ett av de mer kända och lättillgängliga. Marx beskriver hur historien har sett ut för arbetarklassen, hur vår historia är en historia av…
Köp här

Isbn: 9789187035791

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Play nöjesdistribution

Mediatyp: AC

av: Karl Marx, David Harvey

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Karl Marx huvudarbete “Das Kapital” är ett av de mest betydande verken i samhällsvetenskapens och den politiska idédebattens historia och helt centralt för vår förståelse av det moderna, kapitalistiska samhället. “Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest…
Köp här

Isbn: 9789179243029

Utgivningsår: 20180102

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150405019

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
I dag möter vi en pågående global industrialisering utan motstycke i mänsklighetens historia, med åtföljande urbanisering, modernisering och övergång till kapitalistisk penningekonomi runt om i världen. De nya sociala och kulturella förhållandena globalt, och löntagarnas nya ställning och situation globalt, har dock…
Köp här

Isbn: 9789179243203

Utgivningsår: 20181102

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Innehåll: Inledning Karl Marx: Förkapitalistiska produktions- och egendomsformer Brevväxling mellan Marx och Engels 1853 Brev från Marx till redaktionen för Otetjestvennye Zapiski 1877 och till Vera Zasulitj 1881.
Köp här

Isbn: 9789150401905

Utgivningsår: 19700101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC