Bläddra
Sökresultat för Karl-Erik Widlund... Rensa filter?

av:Karl-Erik Widlund, Mai Lundgren, Ingrid Freebairn, Brian Abbs

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789162201814

Utgivningsår:19900115

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karl-Erik Widlund, Mai Lundgren, Ingrid Freebairn, Brian Abbs

Köp här

Isbn: 9789162216511

Utgivningsår:19960916

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Boken är uppdelad i ett Intro-avsnitt samt Unit A-E. Det finns tre kapitel i varje Unit. Varje Unit inleds med en målsida. I Did you get it? får eleverna visa att de har förstått texten. Med hjälp av en bildordlista utökas temats ordfält. I de kommunikativa övningarna tränas ordförråd, fraser och grammatik.…
Köp här

Isbn: 9789152356081

Utgivningsår:20200618

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress tests innehåller tre fristående test som mäter elevernas receptiva och produktiva förmågor. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.
Köp här

Isbn: 9789152357682

Utgivningsår:20200928

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   Alla texter, talövningar, hörövningar och sånger finns i lärarens ljudfiler. Elevens ljudfiler är desamma som lärarens, förutom…
Köp här

Isbn: 9789152332894

Utgivningsår:20150820

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karl-Erik Widlund, Mai Lundgren, Ingrid Freebairn, Brian Abbs

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789162200497

Utgivningsår:19880408

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152356333

Utgivningsår:20190620

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress tests innehåller fem fristående test som mäter elevernas receptiva och produktiva förmågor. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.
Köp här

Isbn: 9789152353578

Utgivningsår:20190920

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i övningar kopplade till Textbook. Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgiften. Under rubriken In my opinion får eleverna ett påstående som de diskuterar utifrån sina egna åsikter. Roundup repeterar…
Köp här

Isbn: 9789152352960

Utgivningsår:20190320

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Boken är indelad i 6 units: Getting started, This is me – This is you, Animals, Scared?, Free time och Adventures. Varje unit inleds med en Starter som är en hörövning. Sedan följer, med ökande längd och svårighetsgrad, en A-text, B-text, C-text och D-text (extensiv text). Varje unit avslutas med Just 4 U…
Köp här

Isbn: 9789162252861

Utgivningsår:20041101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Textbook är uppdelad i ett Intro-avsnitt samt Unit A–E. Det finns tre kapitel i varje Unit. Varje Unit inleds med en målsida. I Did you get it? får eleverna visa att de har förstått texten. Med hjälp av en bildordlista utökas temats ordfält. I de kommunikativa övningarna tränas ordförråd, fraser och grammatik.…
Köp här

Isbn: 9789152340981

Utgivningsår:20180215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   What’s up? 4-6 är ett läromedel i engelska som har ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt. Eleverna möter engelskan…
Köp här

Isbn: 9789162287023

Utgivningsår:20080311

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karl-Erik Widlund, Maria Göransson, Agneta Hjälm, Andy Cowle

Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   What’s up? 4-6 är ett läromedel i engelska som har ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt. Eleverna möter engelskan…
Köp här

Isbn: 9789162274429

Utgivningsår:20070426

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

What’s up? 4-6 är ett läromedel i engelska som har ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt. Eleverna möter engelskan som vardagsspråk och som det talas i olika länder. I Workbook finns många övningar där eleverna får öva på att tala, skriva, lyssna och läsa. Här finns också uppföljningsuppgifter för…
Köp här

Isbn: 9789162274443

Utgivningsår:20070706

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   Alla texter, talövningar, hörövningar och sånger finns i Lärarens ljudfiler. Här finns även hörövningarna till What’s up? 6…
Köp här

Isbn: 9789152332917

Utgivningsår:20150826

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   I ”Progress tests” dokumenteras elevernas framsteg. De ingår i lärarmaterialet för åk 4 men är fristående produkter…
Köp här

Isbn: 9789152319772

Utgivningsår:20120924

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Texterna i Textbook är inlästa av ”native speakers”. Lärarens ljudfiler innehåller dessutom allt material till hörövningarna i Workbook. Filerna till Textbook finns även på Övningsmästaren: ovningsmastaren.se. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.
Köp här

Isbn: 9789152353585

Utgivningsår:20190405

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
I lärarhandledningen finns tips på hur man arbetar med texter och olika typer av övningar. För att stötta läraren finns modeller för att skapa förförståelse för texterna och förslag på hur man kan få eleverna att utveckla sin läs- och hörförståelse med hjälp av strategier. Kulturell information om olika företeelser…
Köp här

Isbn: 9789152352977

Utgivningsår:20190805

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karl-Erik Widlund, Maria Göransson, Agneta Hjälm, Andy Cowle

Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   What’s up? 4-6 är ett läromedel i engelska som har ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt. Eleverna möter engelskan…
Köp här

Isbn: 9789162272463

Utgivningsår:20060215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustavsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Innehåller facit till övningarna i Workbook.
Köp här

Isbn: 9789152359174

Utgivningsår:20200630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld: Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Intresseväckande realia. Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och…
Köp här

Isbn: 9789152332597

Utgivningsår:20160119

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är…
Köp här

Isbn: 9789152352540

Utgivningsår:20170919

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   What’s up? 4-6 är ett läromedel i engelska som har ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt. Eleverna möter engelskan…
Köp här

Isbn: 9789162287030

Utgivningsår:20080525

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld: Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Intresseväckande realia. Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och…
Köp här

Isbn: 9789162252885

Utgivningsår:20041217

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   Alla texter, talövningar, hörövningar och sånger finns i Lärarens ljudfiler. Här finns även hörövningarna till What’s up? 5…
Köp här

Isbn: 9789152332900

Utgivningsår:20150925

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   I ”Progress tests” dokumenteras elevernas framsteg. De ingår i lärarmaterialet för åk 4 men är fristående produkter…
Köp här

Isbn: 9789152319789

Utgivningsår:20120924

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld: Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Intresseväckande realia. Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och…
Köp här

Isbn: 9789162255671

Utgivningsår:20060301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Progress tests innehåller fem fristående test som mäter elevernas receptiva och produktiva förmågor. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. 
Köp här

Isbn: 9789152351192

Utgivningsår:20180511

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Köp här

Isbn: 9789162285777

Utgivningsår:20070619

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: AC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Innehåller facit till övningarna i Workbook.
Köp här

Isbn: 9789152354186

Utgivningsår:20180604

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld: Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Intresseväckande realia. Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och…
Köp här

Isbn: 9789162260453

Utgivningsår:20050726

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BE

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
Innehåller facit till övningarna i Workbook.
Köp här

Isbn: 9789152354193

Utgivningsår:20190601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle, Jörgen Gustafsson

Crosswords 24 st. Kopieringsunderlag med korsord som behandlar ord från de olika kapitlen.
Köp här

Isbn: 9789162287214

Utgivningsår:20090220

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i Workbook i övningar kopplade till Textbook. Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgiften. Under rubriken In my opinion får eleverna ett påstående som de diskuterar utifrån sina egna åsikter. Roundup…
Köp här

Isbn: 9789152340998

Utgivningsår:20180215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karl-Erik Widlund, Mai Lundgren, Ingrid Freebairn, Brian Abbs

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789162201074

Utgivningsår:19881223

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld: Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Intresseväckande realia. Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och…
Köp här

Isbn: 9789162267971

Utgivningsår:20061103

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up 4-6.   Elevfacit till övningar i Workbook och till Did you get it? i Textbook.
Köp här

Isbn: 9789162274467

Utgivningsår:20070822

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Språk och lingvistik
I lärarhandledningen finns tips på hur man arbetar med texter och olika typer av övningar. För att stötta läraren finns modeller för att skapa förförståelse för texterna och förslag på hur man kan få eleverna att utveckla sin läs- och hörförståelse med hjälp av strategier. Kulturell information om olika företeelser…
Köp här

Isbn: 9789152357668

Utgivningsår:20200909

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789162260477

Utgivningsår:20050718

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Texterna i Textbook är inlästa av ”native speakers”. Lärarens ljudfiler innehåller dessutom allt material till hörövningarna i Workbook. Filerna till Textbook finns även på Övningsmästaren: ovningsmastaren.se. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. 
Köp här

Isbn: 9789152351185

Utgivningsår:20180319

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB