Bläddra
Sökresultat för Kerstin Ahlberg... Rensa filter?

av: Anna-Lena Ljusberg, Ulrika von Schantz, Ketil A. Thorgersen, Gudrun Schön Johansson, Helena Danielsson, Kerstin Ahlberg

Fritidshemmets förändrade uppdrag belyses i den här antologin av sju författare som alla på olika sätt undervisat eller forskat om bl.a. fritidshemsverksamheten. Sedan 2011 läser de blivande grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem något praktiskt-estetisk ämne. Denna lärargrupp har i decennier arbetat med…
Köp här

Isbn: 9789144083278

Utgivningsår: 20130802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I den här skriften återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning i sin helhet. I skriften ingår även utdrag ur Brottsbalken samt Plan- och byggnadslagen. Lättfattliga hänvisningar finns till föreskrifter som anknyter till lagtexten.
Köp här

Isbn: 9789173651592

Utgivningsår: 20130322

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Juridik
En journalist arbetar dagligen med upphovsrättsliga frågor. Dels är hennes egna verk upphovsrättsligt skyddade, dels hanterar hon andras verk och riskerar att göra intrång i deras rätt. Det finns alltså dubbel anledning till att upphovsrätten måste ingå i det journalistiska kunnandet. Denna titel har tidigare givits ut…
Köp här

Isbn: 9789172275805

Utgivningsår: 20080807

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Katia Cejie, Thomas Erhag

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden. Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och…
Köp här

Isbn: 9789177370574

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Tomas Abrahamnsson, Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun, Anna Ekström, Samuel Engblom, Clas Linder, Anders Lindström, Anders Nilsson, Göran Nilsson, Örjan Nyström, Ingvar Persson, Sofie Rehnström, Janne Rudén, Mia Rönnmar, Thorsten Schulten, Jonas Sjölander, Anna Thoursie, Ylva Thörn, Hans Tilly, Martin Viredius, Andrew Watt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789189483620

Utgivningsår: 20080418

Utgivare: Agora

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ahlberg, Bo Ericson, Mats Holmberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöorådet ska kunna förstås och tillämpas av många människor på en arbetsplats. Men arbetsmiljörätten kan vara svår att överblicka. Den här boken beskriver arbetsmiljörätten med den enskilda arbetsplatsen som utgångspunkt. Syftet är att ge den överblick som krävs för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789173651516

Utgivningsår: 20120925

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173650212

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning – med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagen. Det här är den 12:e upplagan.
Köp här

Isbn: 9789173651820

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: , Kerstin Ahlberg

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Din upphovsrätt och andras är en handbok för medarbetare i press, radio och TV och för andra intresserade att slå i när de vill veta vilka rättigheter de har och vad de får göra med andras texter, bilder och inspelningar. Denna bok är ett oförändrat tilltryck av 1998 års upplaga.
Köp här

Isbn: 9789172978119

Utgivningsår: 20060105

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC