Bläddra
Sökresultat för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien... Rensa filter?

av: Marcus Porcius Cato, Marcus Terentius Varro

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken kan ses som en pendang till Columellas lärobok “Tolv böcker om lantbruk” som utgavs av akademien 2009, även den kompletterad med artiklar av nutida svenska forskare. Även denna nya bok har texter som beskriver livsmedlens användning och bevarande, kvinnans roll, djurläkekonst, teknik, djurskötsel,…
Köp här

Isbn: 9789186573461

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Bengt Bergius

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Socialhistoria och kulturhistoria
I Tal om läckerheter får läsaren inblick i både svältkost, där allt togs till vara, och den lyxigaste och mest kräsna gourmetmat för överklassen. I boken beskrivs även hur man anrättat olika vilda djur, där vissa arter sedan utrotats. För första gången återutgivs här verket i sin helhet. Det har även försetts med ett…
Köp här

Isbn: 9789186573515

Utgivningsår: 20150112

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Livonia Print

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379374

Utgivningsår: 20021203

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Maren Jonasson, Anu-Mai Koll, Jani Marjanen, Bo Persson, Ronny Pettersson, Lisa Qviberg, Piotr Wawrzeniuk, Jan de Woul, Ann-Catrin Östman

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det är lätt att följa den historiska händelsekedja som lett till nutiden. Men mycket kunde ha tagit andra riktningar, om vissa faktorer hade varit annorlunda under tidens gång. De stora organisationerna, exempelvis Lantmännen, RLF och Hushållningssällskapen har behandlat sin egen historia, men i denna antologi är det…
Köp här

Isbn: 9789186573621

Utgivningsår: 20160303

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls Graphics

Mediatyp: BC

av: Inger Larsson

Giffersnagglar, häling och jungfru marie sänghalm – följ med på färden genom medeltidens svenska växtvärld. Möt namn som paradisäple på nya exotiska växter sida vid sida med gamla namn som groblad och gråbo på de inhemska växterna. På medeltiden möter vi för första gången namnen på en hel rad med växter som hade…
Köp här

Isbn: 9789185205837

Utgivningsår: 20101125

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379497

Utgivningsår: 20031121

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Olof Kåhrström

Kategorier: Bibliografier och kataloger Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Ända sedan verksamhetsstarten 1813 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien mottagit handskrivna berättelser och förslag rörande lanthushållningen. En del har tryckts i akademiens egna publikationer, men det mesta har blivit kvar i arkivet. I detta stara material har detta anononyma material lyfts fram. Förutom…
Köp här

Isbn: 9789185205738

Utgivningsår: 20090201

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Den överväldigande majoriteten av alla människor har varit verksamma i arbetet med jord och skog. Än idag är detta helt nödvändigt för vår överlevnad. Idag ställs även krav på landskapets biologiska och estetiska värden. Allt talar för att vi är i stort behov av agrarhistorisk kunskap. Boken ökar vår kunskap om dess…
Köp här

Isbn: 9789185205912

Utgivningsår: 20091102

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Anders Johansson Åbonde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Denna rikt illustrerade bok av Anders Johansson Åbonde kartläggs i detalj försöken att bygga upp denna näring i Sverige. Här ges även en översikt över liknande försök i Europa, särskilt i Danmark. Dessutom får man silkesodlingen belyst ur andra synvinklar genom de bidrag som skrivits av Jakob Christensson, som dessutom…
Köp här

Isbn: 9789186573683

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: Olof Kåhrström, Kjell Lundquist

Kategorier: Bibliografier och kataloger Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
“Den här boken är att betrakta som en forskningsresa: bakåt i tiden, ner i marken, in i mörkret.” Ur företalet av Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och ledamot av KSLA Här bjuds vi in till en bokhistorisk upptäcksfärd. på vägen får vi stifta närmare bekantskap med ett sextiotal särskilt intressanta verk…
Köp här

Isbn: 9789185205349

Utgivningsår: 20070214

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Axel Cnattingius

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då “uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som faksimil. Den vetgirige får här hjälp med 1800-talets skogssvenska som en väg in i skogens historia. Lexikonet innehåller både ord som används än idag och ord/begrepp som inte är gångbara i det…
Köp här

Isbn: 9789185205967

Utgivningsår: 20100603

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Ivar Haeggströms tryckeri (1894)

Mediatyp: BB

av: Reinerus Reineri Broocman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Reinerus Reineri Broocman var född i den då svenska provinsen Livland- dagens Estland. Han kom att fly över till Sverige i samband med ryssarnas erövringar i början av 1700-talet. Här i landet kom han förutom att vara präst även att öppna ett tryckeri och ha förläggarverksamhet. En av de stora satsningarna var hans två…
Köp här

Isbn: 9789186573928

Utgivningsår: 20161026

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Livonia

Mediatyp: BB

av: Lucius Junius Moderatus Columella

Columellas “Tolv böcker om lantbruk” presenteras här för första gången på svenska. Hans kunskaper tillämpas i många fall fortfarande, inte minst är hans kunskaper om växter och deras användning imponerande. Förutom växtodling och husdjursskötsel beskriver Columella även trädgårdsskötsel, biodling, vinodling…
Köp här

Isbn: 9789185205776

Utgivningsår: 20090925

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Per Thunström

Traktorer har funnits i Sverige i drygt 100 år. De har under denna tid kommit att bli själva symbolen för jordbrukets mekanisering. I denna korta sammanfattning är det endast huvuddragen i denna sekellånga utveckling som kan skissas. Via dessa milstolpar går det att: följa vägen för traktorns förvandling från en…
Köp här

Isbn: 9789186573003

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157664518

Utgivningsår: 20040322

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Mats Sjöberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Under 1800-talets senare del var det kris för de svenska skogarna. De hade länge vanvårdats och återväxten var svag. 1903 beslutade riksdagen om inrättandet av en allmän skogsvårdslag, och några år senare bestämdes att svenska folkskolebarn skulle erbjudas såväl teoretisk utbildning som praktiskt arbete med skötsel av…
Köp här

Isbn: 9789186573072

Utgivningsår: 20110713

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BC

av: Sven T. Kjellberg

Det var främst under 1700-talet och tidigt 1800-tal som importer av får gjordes i större skala, då med hjälp av premiesystem och statlig propaganda. Här berättas om Jonas Alströmer som med riksdagens hjälp kom att bygga upp en s.k. schäferistat med både propaganda och utbildning som kan sägas vara den första högre…
Köp här

Isbn: 9789185205790

Utgivningsår: 20091012

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Anders Perlinge

Boken har som undertitel “Agrar- och socialhistoriska texter i urval med en inledande biografi av Anders Perlinge, som är fil. dr i etnologi vid Stockholms universitet och verksam som arkivarie.
Köp här

Isbn: 9789186573010

Utgivningsår: 20101115

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Anders Rosensten, Clas Blechert Trozelius

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Detta är den första svenska bok om skogsskötsel. Den utkom 1737 och var skriven av stadsmajoren Anders Rosensten. Hans texter kompletterades av och boken utkom i nya upplagor även efter hans hans död. Denna upplaga som boken innehåller är tryckt 1771 och innehåller även ett omfattande bidrag av Clas Blechert Trozelius,…
Köp här

Isbn: 9789188567031

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls Graphics AB

Mediatyp: BB

av: Per Thunström

Kategorier: Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon Traktorer och lantbruksmaskiner
Mekaniseringen i lantbruket har haft stor betydelse för såväl den enskilde jordbrukaren som för den allmänna folkförsörjningen. Hemma vid köksbordet fick man reda på vad nytt som hände inom området dels genom lantbrukstidningarnas annonser, dels genom broschyrer och kataloger. Tillsammans gav de en överblick över…
Köp här

Isbn: 9789186573096

Utgivningsår: 20110415

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BC

av: Magnus Hendric Brummer

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna bok är en nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789. Den innehåller uppslagord från Adel till Öfwer-Jägmästare. Boken är egentligen mer än ett lexikon, snarare en liten handbok, som beskriver den tidens skog, jakt och djurfång, och innehåller många praktiska råd i dessa ämnen. Detta gör att…
Köp här

Isbn: 9789185205950

Utgivningsår: 20100603

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, (Samuel Norberg i Göteborg, 1789)

Mediatyp: BB

av: Nils Edling

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Citat ur företalet. “Såväl i den bredare beskrivningen av akademiens utveckling som i det egentliga donationsavsnittet har Nils Edlings förmåga att skapa intressanta och varierande berättelser kommit till uttryck. Han kombinerar en lustfylld detaljrikedom och berättarglädje med resonemang om förändringar inom…
Köp här

Isbn: 9789186573027

Utgivningsår: 20101210

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379152

Utgivningsår: 20020409

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Tore Johansson, Ronny Pettersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Målsättningen var att under en vecka i mars varje år samla den växande floran av föreningar och organisationer inom lantbruket till gemensamma överläggningar. Under veckan arrangerades…
Köp här

Isbn: 9789186573171

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Exakta

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185205097

Utgivningsår: 20051019

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186573041

Utgivningsår: 20101015

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379237

Utgivningsår: 20021216

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Leif Runefelt, Mats Morell, Maren Jonasson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I Sverige anordnades de första lantbruksmötena redan på 1840-talet. Det var då slutna sammankomster för främst tidens agrara och vetenskapliga eliter. Lösningarna som debatterades skulle sedan spridas till den jordbrukande befolkningen som ju dominerade näringen. Detta gällde inte bara Sverige, även Finland hade…
Köp här

Isbn: 9789186573201

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls graphics

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185205233

Utgivningsår: 20051215

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Ronny Pettersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots betydelsen för landets skogsnäring har mätningen till stor del varit okänd. Med “Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige” byggs kunskapen om…
Köp här

Isbn: 9789186573133

Utgivningsår: 20110509

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379268

Utgivningsår: 20030117

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Anders Wästfelt, Mats Morell, Mauritz Bäärnhielm, Jonas Lindström, Mats Olsson, Göran Ulväng, Henrik Svensson, Martin Dackling, Annika Björklund, Maja Lagerqvist, Kristofer Jupiter, Harald Svensson, Hans Andersson, Lars-Göran Svensson, Bert-Owe Nelson, Filip Herlitz, Benny Axelsson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bokens författare är dels jurister, kulturgeografer, historiker, ekonomer och andra från forskarsamhället, och dels sådan med gedigen bakgrund av det praktiska arbetet med arrendefrågor, t.ex. tjänstemän och konsulter. Detta gör att ämnet belyses ur många synvinklar. Arrendet behandlas ur både arrendatorns och…
Köp här

Isbn: 9789186573355

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Mats Gustafsson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
På Bjärehalvön – “risbygden” i Skånes nordvästra utkant – har inbyggarna sedan gammalt varit mångsysslare för att klara sin överlevnad. Bärgningen kom från jordbruket, skogen, sjöfarten och fisket. De stora agrara omvälvningarna under 1700- och 1800-talen förändrade helt livsvillkoren. Först…
Köp här

Isbn: 9789185205271

Utgivningsår: 20060415

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Per Thunström, Jan-Olov Jansson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den moderna officiella provningen av maskiner och redskap för det svenska jordbruket tog sin början i slutet av 1800-talet. Den statliga institution som då bildades kom att benämnas Statens maskinprovningar och har bland Sveriges lantbrukare länge varit en välkänd institution. I denna rikt illustrerade bok presenteras…
Köp här

Isbn: 9789186573140

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Exaktaprinting AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379992

Utgivningsår: 20051115

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Per Magnus Hebbe

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Per Magnus Hebbe var överbibliotekarie vid Lantbrukshögskolan och genom Lantbruksakademiens försorg publicerades denna bibliografi åren 1939-45. den framstår vid en internationell jämförelse som ett unikt arbete genom sin ämnesuppställning. Ytterst få böcker, småskrifter och tidningsartiklar har undgått Hebbes…
Köp här

Isbn: 9789186573447

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Hans Blomqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Högre utbildning och vidareutbildning Medicin och omvårdnad Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Veterinärmedicin
Där idag några av Stockholms mer fashionabla Östermalms-kvarter ligger, fanns under en stor del av 1800-talet en skola för veterinärer. Utbildningen skedde under knappa förhållanden, huvudsakligen inriktad på praktiska demonstrationer på sjuka djur. Den främste läraren Norling, var en karismatisk personlighet som under…
Köp här

Isbn: 9789185205325

Utgivningsår: 20061215

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Patrik Olsson

Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband med denna förändring tillkom ett nytt landskapselement – allén. ”Ömse sidor om vägen” beskriver, analyserar och diskuterar alléerna i de skånska godsens, städernas och byarnas landskap. Flera olika frågeställningar…
Köp här

Isbn: 9789186573263

Utgivningsår: 20120615

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, AM-Tryck

Mediatyp: BB