Bläddra
Sökresultat för Lars Lunning... Rensa filter?

av: Lars Lunning, Gudmund Toijer

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsskydd är en kommentar till anställningsskyddslagen och till andra författningar på anställningsskyddets område. Hit hör också den europeiska rättens regler om antällningsskydd. I fråga om den nya lagstiftningens ikraftträdande märker man att denna i väsentliga hänseenden styrs av arbetstagarnas börjedagar i…
Köp här

Isbn: 9789139110385

Utgivningsår: 20100715

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Lars Lunning

Denna samling av lagtexter innehåller i stort sett alla lagar och författningar som gäller för den svenska arbetsmarknaden och för parterna i det enskilda anställningsavtalet. Hit hör inte bara de grundläggande reglerna om anställningsskydd och arbetsmiljö eller om förhandlingsrätt och kollektivavtal. På senare år…
Köp här

Isbn: 9789139111115

Utgivningsår: 20100301

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lunning, Gudmund Toijer

Den 1 juli 2007 trädde nya lagregler i kraft om tidsbegränsade anställningar. En ändrad lagstiftning gäller nu om tidsbegränsade anställningar i s.k. allmän visstidsantällning, vikariat, säsongsarbete mm. Efter sammanlagt två års anställningstid kan en tidigare visstidsanställd bli fast anställd.Ändrade regler från år…
Köp här

Isbn: 9789139109198

Utgivningsår: 20070416

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lunning

Denna samling av lagtexter och andra författningar innehåller det övervägande antalet regler som berör den svenska arbetsmarknaden. Hänvisningar görs också till lagförarbeten.Här berörs exempelvis reglerna om anställningsskydd, medbestämmande, jämställdhet och arbetsmiljö. Också kollektivavtalsrätten och…
Köp här

Isbn: 9789139111924

Utgivningsår: 20110322

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lunning

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna sammanställning innehåller det övervägande antalet regler som påverkar den svenska arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas reglerna om den enskildes anställningskydd samt arbetsmarknadsparternas spelregler samt jämställdhetsreglerna mellan kvinnor och män, diskrimineringsskydd och arbetsmiljö. Hänvisningar görs…
Köp här

Isbn: 9789139112341

Utgivningsår: 20120210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Lunning

Kommentar av de viktiga reglerna om anställningsskydd: saklig grund för uppsägning, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, turordning vid driftsinskränkning, företrädesrätt till anställning, tidsbegränsade anställningar och vikariat. Den åttonde omarbetade upplagan av boken bygger på praxis från ca 1500 rättsfall och…
Köp här

Isbn: 9789138923528

Utgivningsår: 20020801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Lars Lunning, Gudmund Toijer

Anställningsskydd kommenterar de viktiga reglerna om Lagen om anställningsskydd: saklig grund för uppsägning, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, turordning vid driftsinskränkning, företrädesrätt till anställning, tidsbegränsade anställningar och vikariat. Denna nioende omarbetade upplaga av boken är uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139107354

Utgivningsår: 20060511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Lars Lunning

En unik lagtextsamling för arbetslivet – uppdaterad till den 1 januari 2007! Arbetsrätt och arbetsmarknad kommer i år ut i sin tjugonde upplaga. Redovisningen av anställningsskyddslagen har skett med beaktande av förra årets lagstiftning och med alla de förändringar som har aviserats med ikrafträdande vid…
Köp här

Isbn: 9789139108948

Utgivningsår: 20070301

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lunning

Denna författningssamling innehåller de lagar och förordningar som gäller för arbetsmarknadens parter och för parterna i det enskilda anställningsavtalet. Här finns också regler om diskriminering, rehabilitering, arbetsmiljö och arbetstid. Särskilt märker man den nya diskrimineringslagstiftning som har trätt i kraft…
Köp här

Isbn: 9789139110361

Utgivningsår: 20090210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lunning

Fackliga förtroendemän är en kommentar till 1974 års lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Här behandlas olika slag av facklig verksamhet liksom villkoren för att det fackliga arbetet skall få utföras på betald arbetstid. Andra viktiga frågor gäller förtroendemännens anställningsskydd, det fackliga…
Köp här

Isbn: 9789139110873

Utgivningsår: 20090525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC