Bläddra
Sökresultat för Lars Tottie... Rensa filter?

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139013693

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Tottie, Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Köp här

Isbn: 9789139021056

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. — Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som…
Köp här

Isbn: 9789139022800

Utgivningsår: 20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC