Bläddra
Sökresultat för Linda Nyberg... Rensa filter?

av: Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio…
Köp här

Isbn: 9789198439427

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

Kategorier: Medicin och omvårdnad Veterinärmedicin Veterinärmedicin: bakteriologi, virologi och parasitologi Veterinärmedicin: infektionssjukdomar och behandling
Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio…
Köp här

Isbn: 9789198439427

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Linda Nyberg, Louise Hallin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Dåligt samvete har nog mammor haft både förr och nu – tiden tycks aldrig räcka till för att vara den perfekta mamman. Men frågan är om inte 2000-talets mamma har det värre än tidigare generationer. Idag gäller kraven inte bara att ha det perfekta hemmet, kvinnan förväntas också vara den perfekta hustrun/modern…
Köp här

Isbn: 9789127112131

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Louise Hallin, Linda Nyberg

Dåligt samvete har nog mammor haft både förr och nu – tiden tycks aldrig räcka till för att vara den perfekta mamman. Men frågan är om inte 2000-talets mamma har det värre än tidigare generationer. Idag gäller kraven inte bara att ha det perfekta hemmet, kvinnan förväntas också vara den perfekta hustrun/modern…
Köp här

Isbn: 9789127121454

Utgivningsår: 20091214

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Louise Hallin, Linda Nyberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Dåligt samvete har nog mammor haft både förr och nu – tiden tycks aldrig räcka till för att vara den perfekta mamman . Men frågan är om inte 2000-talets mamma har det värre än tidigare generationer. Idag gäller kraven inte bara att ha det perfekta hemmet, kvinnan förväntas också vara den perfekta hustrun/modern…
Köp här

Isbn: 9789127128217

Utgivningsår: 20110131

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Linda Nyberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ever wondered why policymakers seem so convinced that more competition is the solution to all economic problems? Or why, despite the last decades of “free market” reform, we appear to have ended up with more government rather than less? This dissertation explores the relationship between government and neoliberal ideas…
Köp här

Isbn: 9789177532460

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC