Bläddra
Sökresultat för Lisbeth Sachs... Rensa filter?

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Tillit ger reaktioner i hjärnan som påverkar känslan och därmed kroppen. Sådan förväntan och tillit har inte blivit medicinskt utforskad. Det har blivit allt svårare att avfärda skildringar av läkande ritualer och magi från andra länder som enbart anekdoter. Boken vänder sig till medicin- och antropologistuderande och…
Köp här

Isbn: 9789144032498

Utgivningsår: 20041020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Sundgren, Alain Topor, Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov, Emma Freiman, Lisbeth Sachs, Bengt Starrin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789152308141

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Antropologi Medicin och omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Med antropologens blick har Lisbeth Sachs under lång tid betraktat dem som betraktar den sjuka människan. Genom att studera de professionella: läkaren, läkarstudenten, forskaren, psykiatern, genetikern m.fl. har hon fått syn på sådant som kan vara dolt för de inblandade. Essäerna i Betraktaren betraktad ställer…
Köp här

Isbn: 9789144092652

Utgivningsår: 20130702

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Socialantropologen Lisbeth Sachs tar oss med på en resa i avlägsna världar där andra synsätt på sjukdomar råder. Hon beskriver hur de betraktas, upplevs, avgränsas och behandlas, och därigenom synliggörs den kultur vi själva lever i och tar för given. Sättet att beskriva sjukdom över kulturgränser ger en effektiv…
Köp här

Isbn: 9789127132788

Utgivningsår: 20120227

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Lisbeth Sachs tar upp frågor och problem där hon har uppfattat att antropologiskt tänkande och perspektiv är mest relevant. Boken består av tre delar: den första beskriver utvecklingen av ämnet medicinsk antropologi; del två innehåller fem essäer hämtade från områden som har visat sig vara problematiska inom medicinsk…
Köp här

Isbn: 9789144040653

Utgivningsår: 20021113

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Idag kan man inom neurovetenskapen bekräfta att förväntan och tillit ger reaktioner i hjärnan som påverkar känslan och därmed kroppen. Sådan förväntan och tillit finns i olika delar av världen men har inte på samma sätt blivit medicinskt utforskad. Det är ändå så att en spegel satts upp som visar hur en magisk ritual…
Köp här

Isbn: 9789144063089

Utgivningsår: 20041020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Antropologi Medicin och omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Med antropologens blick har Lisbeth Sachs under lång tid betraktat dem som betraktar den sjuka människan. Genom att studera de professionella: läkaren, läkarstudenten, forskaren, psykiatern, genetikern m.fl. har hon fått syn på sådant som kan vara dolt för de inblandade. Essäerna i Betraktaren betraktad ställer…
Köp här

Isbn: 9789144119496

Utgivningsår: 20130702

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Viveka Adelswärd, Lisbeth Sachs

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Hur kommer mitt liv att gestalta sig? Kommer jag att vara frisk och stark? Kan jag göra något för att påverka ödet? Den moderna läkekonsten försöker på olika sätt att besvara sådana frågor. Ständigt utvecklas nya metoder för att tidigt avslöja hälsorisker. Att konfronteras med hot om framtida sjukdom kan vara…
Köp här

Isbn: 9789179241544

Utgivningsår: 20020801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Sachs

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk sociologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Ibland inträffar det otroliga: Människor som läkarna bedömer dom döende inom ett par månader överlever i många år. Trots illavarslande prognoser gör dessa personer ett slags medicinskt myteri. De trotsar helt enkelt det som ibland kallas sjukdomars naturliga förlopp, men finns det naturliga förlopp? Vad skulle det i så…
Köp här

Isbn: 9789187935664

Utgivningsår: 20170320

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB