Bläddra
Sökresultat för Margareta Skog... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789162291730

Utgivningsår: 20091124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BB

av: Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd. Kommunikation och demenssjukdom ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Boken förmedlar också hur viktig den ordlösa…
Köp här

Isbn: 9789188099389

Utgivningsår: 20160321

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152319666

Utgivningsår: 20120928

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152352144

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar. Här tar du del av nya diagnoskriterier, nya riktlinjer för utredning och behandling samt senaste rön inom omvårdnadsforskning. Boken omfattar dessutom…
Köp här

Isbn: 9789147105557

Utgivningsår: 20131021

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Skog, Margareta Grafström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789152315217

Utgivningsår: 20131114

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna och räknas sedan 2012 som en av världens stora hälsoutmaningar. För att möta och vårda den växande gruppen av personer som drabbas krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan.…
Köp här

Isbn: 9789177411307

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Margareta Skog

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Bättre demensvård nu! är en unik arbetsbok om förbättringsarbete anpassat till demensvårdens behov. Den vill inspirera läsaren att betrakta arbetet med demenssjuka med nya ögon. Boken vänder sig till alla som vill arbeta med att förbättra dagens demensvård – inte sen utan nu.Läs merInnehållet illustreras i form av…
Köp här

Isbn: 9789147105472

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Skog, Margareta Grafström

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789162249069

Utgivningsår: 20030401

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd. Boken ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Den förmedlar också hur viktig den ordlösa kommunikationen är. Den tar…
Köp här

Isbn: 9789177412847

Utgivningsår: 20201118

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC