Bläddra
Sökresultat för Margareta Skog... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789162291730

Utgivningsår:20091124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BB

av:Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd. Kommunikation och demenssjukdom ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Boken förmedlar också hur viktig den ordlösa…
Utgått

Isbn: 9789188099389

Utgivningsår:20160321

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med frågor och funderingar som manar till eftertanke och reflektion. Boken tar…
Köp här

Isbn: 9789152319666

Utgivningsår:20120928

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Notera att licensen aktiveras i samband med…
Utgått

Isbn: 9789152352144

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar. Här tar du del av nya diagnoskriterier, nya riktlinjer för utredning och behandling samt senaste rön inom omvårdnadsforskning. Boken omfattar dessutom…
Köp här

Isbn: 9789147105557

Utgivningsår:20131021

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog, Margareta Grafström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet inklusive homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir…
Köp här

Isbn: 9789152315217

Utgivningsår:20131114

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna och räknas sedan 2012 som en av världens stora hälsoutmaningar. För att möta och vårda den växande gruppen av personer som drabbas krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan.…
Utgått

Isbn: 9789177411307

Utgivningsår:20190924

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Bättre demensvård nu! är en unik arbetsbok om förbättringsarbete anpassat till demensvårdens behov. Den vill inspirera läsaren att betrakta arbetet med demenssjuka med nya ögon. Boken vänder sig till alla som vill arbeta med att förbättra dagens demensvård – inte sen utan nu. Innehållet illustreras i form av olika…
Köp här

Isbn: 9789147105472

Utgivningsår:20120529

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog, Margareta Grafström

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789162249069

Utgivningsår:20030401

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd. Boken ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Den förmedlar också hur viktig den ordlösa kommunikationen är. Den tar…
Köp här

Isbn: 9789177412847

Utgivningsår:20201118

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Notera att licensen aktiveras i samband med…
Köp här

Isbn: 9789152363386

Utgivningsår:20220124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Boken om demenssjukdomar utgår från en personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Boken beskriver nya diagnoskriterier och riktlinjer för utredning och behandling samt de senaste rönen inom omvårdnadsforskning. Den tar dessutom upp fundamental vård och omsorg, miljöns betydelse, aktiviteter i…
Köp här

Isbn: 9789147144365

Utgivningsår:20230809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Faktabok om de vanligaste demensdiagnoserna och vilka behov de olika patientgrupperna har. Demenssjukdom är ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan. Numera benämner man dem också som kognitiva sjukdomar. Demenssjukdom är en av de vanligaste…
Köp här

Isbn: 9789177413981

Utgivningsår:20230926

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Gerontologi och geriatrik ger en bild av hur det är att åldras och vilka faktorer som påverkar om det blir en bra eller dålig process. Kroniska och akuta sjukdomstillstånd kombinerat med åldersförändringar ställer krav på både generell medicinsk kunskap och specialkunskap i gerontologi, geriatrik och på omvårdnad. Det…
Köp här

Isbn: 9789152331965

Utgivningsår:20220131

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Margareta Skog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Gerontologi och geriatrik digital innehåller samma texter och övningar som den tryckta förlagan men är ett heldigitalt läromedel. I denna heldigitala version finns bland annat en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor med dolda…
Köp här

Isbn: 9789152363003

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Margareta Skog, Caroline Key

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Gerontologi och geriatrik digital innehåller samma texter och övningar som den tryckta förlagan men är ett heldigitalt läromedel. I denna heldigitala version finns bland annat en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor med dolda…
Köp här

Isbn: 9789152363010

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB