Bläddra
Sökresultat för Martin Karlberg... Rensa filter?

av:Jonas Nilsson, Martin Karlberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkret och omfattande stöd i att utveckla och stärka sitt klassrumsledarskap. Hur kan läraren bygga goda relationer med eleverna så att de…
Köp här

Isbn: 9789147139606

Utgivningsår:20200820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anita Woolfolk, Martin Karlberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation, men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom…
Köp här

Isbn: 9780273761860

Utgivningsår:20140903

Utgivare: Pearson Education

Mediatyp: BC

av:Matilda Frick, Martin Karlberg, Nina Klang, Johan Lundin Kleberg, Ingrid Olsson, Emilia Thorup, Kersti Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Boken presenterar konkreta strategier som kan användas i klassrummet för att främja lärande och delaktighet hos elever med adhd och autism. I den första delen, Psykologiska perspektiv, beskrivs diagnoskriterier, utredningsprocessen, hur adhd och autism uttrycks i vardagen samt en rad sociala och kognitiva…
Köp här

Isbn: 9789147144600

Utgivningsår:20230215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Peter Friberg, Martin Karlberg, Ia Sundberg Lax, Robert Palmér

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hemmasittare och vägen tillbaka Insatser vid långvarig skolfrånvaro Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa…
Utgått

Isbn: 9789185617258

Utgivningsår:20150413

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BC

av:Magnus Levinsson, Lill Langelotz, Malin Löfstedt, Johan Alvehus, Helen Asklund, Ann-Sofie Axelsson, Linda Barman, Gunnar Berg, Urban Carlén, Martin G Erikson, Martin Karlberg, Olle Larsson, Maria Lindh, Elisabeth Långström, Hanna Maurin Söderholm, Giulia Messina Dahlberg, Olle Nordberg, Sepideh Olausson, Susanne Olsson, Torsten Pettersson, Emin Poljarevic, Peter Reinholdsson, Erika Sandström, Ulrike Schnaas, Susanne Strömberg Jämsvi, Ulrika Svalfors, Cecilia Trenter, Henrik Viberg, Tomas Wahnström, Christer Wede, Maria Wennerström Wohrne, Ann-Christine Wennergren

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kollegiala samtal är ett viktigt verktyg för att stärka kvaliteten och utveckla undervisningen. Ändå är sådana diskussioner fortfarande sällsynta inom högre utbildning. Den här boken presenterar en modell för kollegiala samtal – så kallade didaktiska utvecklingsdialoger – med utgångspunkt i autentiska…
Köp här

Isbn: 9789144139029

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Martin Karlberg, Marcus Samuelsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Antologin täcker in följande delar av den…
Köp här

Isbn: 9789127461260

Utgivningsår:20220704

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Jonas Nilsson, Martin Karlberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I fyra workshoppar får du, med stöd av ett par kapitel i boken Handbok i klassrumsledarskap, praktisera, utvärdera och utveckla metoder för att ytterligare utveckla ditt pedagogiska ledarskap. Med hjälp av filmade…
Köp här

Isbn: 9789147152650

Utgivningsår:20230901

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB